maanantai 19. kesäkuuta 2017

Valtuustoblogi 6/2017: Kesätauolle mars!

Vielä viimeinen rypistys ennen kesälomia, lista löytyy tuttuun tapaan täältä ja tallenne myöhemmin (ensin striimaus) täältä.

Vihreä valtuustoryhmä: Eeva-Liisa Nieminen (vas.), Ilona Toivanen ja Sanna Tuhkunen.

Aika rutiinipykäliä, valitsimme jäsenet Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan (Vas: Jukka Parkkima vara Sari Juhila, SDP: Tuula Lahdenperä, vara Jari Hagström) ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon (Tupu: Jussi Salonen ja Heidi Grundström, varat Jukka Keränen ja Liisa Palvas, SDP: Satu Taiveaho, Aila Koivunen, Arto Lindberg, varat Merja Kuusisto, Karita Mäensivu, Aarno Järvinen. Kok: Ruut Sjöblom ja Mika Mäkikuhna, varat Lilli Salmi ja Arto Nätkynmäki, keskiryhmä: Jari Raita, vara Ari Maskonen)

Ostimme kiinteistön Huhtariihi I.

Valitsimme kansliapäälliköksi Harri Lipastin. Onnea Harri!

Ostimme kansanopiston osakkeita. 


Totesimme erinäisen määrän aloitteita käsitellyiksi: 

 • Pysäköinti Hyrylässä
 • Parkkiongelman ratkaiseminen Hyrylässä: S-Marketin parkkihallia ei ole mahdollista saada kuntalaisten käyttöön.
 • Tuusulanväylän ja Tuusulan itäväylän risteykseen väliaikainen liityntäpysäköinti ja kuorma-autojen yöpysäköinti: ei toteuteta.
 • Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen muuttaminen liittyen suurten infrahankkeiden tukemiseen ja asumisen edistämiseen: annettu selvitys MAL-sopimuksen yksityiskohdista.
 • Peltokaaren kaava uudelleenkäsiteltäväksi: Melueste ja katuliittymä toteutettu jo, ei tarvetta käsitellä uudestaan.
 • Hämeentien ja hyrylän liikennevirtojen simulointi: Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen käynnistymässä.
Eli paljon huolta pysäköinnistä Hyrylässä: keskustelussa kunnan työntekijöiden pysäköinti kauemmas ja torin ottaminen torikäyttöön, pois parkkeerauskäytöstä

Uusia aloitteita:
 • Kuntalaisaloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi (päivähoito ja oppimisympäristöt)
 • Kuntalaisaloite: Vanhakylän koulutien kunnostus-adressi
 • Eeva-Liisa Nieminen (vihr.) + lukuisa määrä muita allekirjoittajia: Kirsikkapuita Tuusulaan. 
 • Åberg, keskiryhmä: Mäntymäki-kiinteistön myynnin uudelleenharkinta
 • Rosenqvist: Puistopenkkien sijoittaminen Kirkkotielle ja Rantatielle.

Lisäksi itse esitin toiveen, että aikaisimmillaan 2011 laaditut kuntalaisaloitteet, jotka ovat edelleen vireillä, valmisteltaisiin ja käsiteltäisiin mahdollisimman pian.

Sitten kyselytunti:

Hallintosääntö 101§: valtuutetulla oikeus esittää kysymyksiä kunnanhallintoa ja taloutta käsitteviä asioita, joihin pormestari vastaa. Lisäksi saa tehdä 2 tarkentavaa kysymystä, keskustelua ei käydä.

Jätetty yksi kysymys:

Taina Ketvel: Kannattaako Tuusulan tässä kohtaa investoida apottiin ja miksi?

Pormestari: Valtuusto päättänyt vuosi sitten liittyä Apottiin ja vuoden 2016 lopussa kunnanhallitus vielä käsitellyt ja hyväksyt toimenpiteitä sen eteen. Vuodenvaihteesta alkaen työskennelty asian eteen, loppukeväästä tullut väliarviointi missä aikatauluarvio hieman muuttunut, näyttää siltä että siirtyminen Apottiin on 2020-2021. Aikataulut monesti vähän elää.

Olennaisia muutoksia ei ole tapahtunut, jotka aiheuttaisi tarvetta uudelleenharkintaan.

Hyvää kesää kaikille, nauttikaa luonnosta ja auringosta!

torstai 1. kesäkuuta 2017

Valtuustoblogi 5/2017: Uusi kausi alkaa, pormestari aloittaa työt. Onnea Tuusula!

Uusi kausi alkakoon. Lista löytyy täältä.

Raimo Stenvall avasi kokouksen, vanhimpana valtuutettuna.

Tänään käsiteltiin lähinnä valintoja, en ala kirjoittamaan lautakuntien kokoonpanoja tähän, puheenjohtajatasolla voisin ne kertoa. Listat löytynee piakkoin internetzistä.

Uusi valtuuston puheenjohtajisto: Ruut Sjöblom, pj, Kim Kiuru 1.varapj, Kati Lepojärvi 2.varapj (oikealta vasemmalle)
Valtuuston puheenjohtaja: Ruut Sjöblom (Kok)
Valtuuston 1.varapuheenjohtaja: Kim Kiuru (SDP)
Valtuuston 2.varapuheenjohtaja: Kati Lepojärvi (Tupu)

106§ Heti alkuun pääsimme äänestämään aloitteiden käsittelyjärjestyksestä. Äänin 39-9, 3 tyhjää päätimme siirtää pormestarimallin kaatamiseen tähtäävän aloitteen esityslistan loppuun, missä aloitteet käsitellään.

107§ Sitten valitsimme pormestarin. Tässäkin Sanna Kervinen esitti pykälän palauttamista uudelleen valmisteluun. Käsittelimme ensin tämän ja päätimme käsitellä asian pykälässä äänin: 42-7, 2 tyhjää

Sain kunnian pitää koalitiomme puolesta puheenvuoron, jossa esitin Arto Lindbergiä Tuusulan kunnan ensimmäiseksi pormestariksi.Puheeni on luettavissa täältä. Ysiryhmä esitti pormestariksi Anu Åbergia. Pääsimme siis äänestämään suljetussa lippuäänestyksessä, äänet jakautui: Arto Lindberg: 38 Anu Åberg: 12, tyhjiä 1.

Pormestari: Arto Lindberg (SDP)
Kunnanhallituksen 1.varapuheenjohtaja: Jussi Salonen (Tupu)
Kunnanhallituksen 2.varapuheenjohtaja: Mika Mäkikuhna (Kok)

Tuusulan ensimmäinen pormestari Arto Lindberg

Tarkastuslautakunta pj: Eetu Niemelä (ps)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pj: Jussi Salonen (tupu)
Kuntakehityslautakunta pj: Mika Mäkikuhna (kok)
Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta pj: Janne Mellin (Kok)
Tekninen lautakunta pj: Raimo Stenvall (tupu)
Sosiaali- ja terveyslautakunta pj: Satu Taiveaho

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuuston puheenjohtaja.

Lisäksi lukuisa määrä muita kunnallisia ja ylikunnallisia luottamustoimia.

Valintojen jälkeen käsiteltiin osavuosikatsaus missä päätettiin lisätä 25 000€ Hyrylän keskuksen kehittämiseen. Tämäkin toki äänestyksen kautta, kun valtuutettu Nyman halusi asian viedä äänestykseen: eli 39-11, tyhjiä 1 oli äänestystulos.

Totesimme uusien kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen käyttöönoton. Tämä on todella hyvä uudistus osallistamiseen. Kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin mukaan päätöksentekoon!

Totesimme kunnanjohtajan siirtymisen muihin soveltuviin tehtäviin.

Lisäksi muutama käsitelty aloite: Suotien saneeraus ja Graffitiseinä Hyrylään. Sekä Kellokoskelle että Hyrylään on jollain aikataululla tulossa graffitiseinä.

Uuden hallintomallin valmistelu-aloite käsiteltiin ilman keskustelua.

Uusia aloitteita:

 • Anu Åberg: Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat kuntoon (9.ryhmän yhteinen aloite)
 • Anu Åberg: Maahanmuuttaja-asioiden toimikunnan perustaminen (9.ryhmän yhteinen aloite)Puheenvuoroni pormestariesityksessä 1.6.2017

Kiitos puheenjohtaja, rakkaat valtuutetut, ja muut kuulijat sekä täällä salissa että kotikatsomoissa.

Me olemme tekemässä nyt historiaa. Tuusula on nousemassa edelläkävijäksi Suomessa ja valitsemassa johtoonsa pormestarin, yhtenä neljästä kunnasta tai kaupungista Suomessa. Uskon, että jatkossa yhä useampi kunta tulee seuraamaan meitä tällä tiellä ja meillä on nyt upea mahdollisuus toimia esimerkkinä muille tässä.

Kuntalain mukaan pormestarin valitsee valtuusto. Ja tänään tämä valtuusto tämän tekee. Eri kunnissa on tehty erilaisia sopimuksia siitä, kenestä pormestari tulee, esimerkiksi Helsingissä tiedettiin jo ennen vaaleja, että pormestari tulee suurimmasta puolueesta ja pormestariehdokkaat olivat selvillä hyvissä ajoin.

Tuusulassa valittiin kuitenkin toisin. Me totesimme, että pormestariksi tulee henkilö joka nauttii laajaa luottamusta valtuustossa. Hän ei automaattisesti ole suurimman puolueen ehdokas.

Kun vaalit oli käyty, suurin puolue luonnollisesti aloitti neuvottelut poliittisten ryhmien välillä. Ensin neuvottelut pormestariohjelmasta, joka hyväksyttiin 7.5, sitten luottamuspaikoista. Tässä vaiheessa pormestariohjelman taakse muodostui laaja koalitio tämän salin valtuutetuista. Siihen kuului SDP, Kokoomus, Tuusulan puolesta, Vihreät, Perussuomalaiset ja vasemmisto: yhteensä 42 valtuutettua. Myös muut valtuutetut olivat loppuun asti mukana laatimassa pormestariohjelmaa, vaikka lopulta eivät sitä allekirjoittaneetkaan.

Pormestariohjelman laadinnan yhteydessä ja luottamuspaikkaneuvotteluiden edetessä kävi selväksi, että tällä laajalla koalitiolla on myös yhteinen pormestariehdokas esittää valtuuston valittavaksi. Juuri tällainen laajaa luottamusta valtuustossa nauttiva ehdokas.

Joskus viime talvena kävin keskustelua pormestarista arvostamani valtuutetun Sanna Kervisen kanssa. Sanna kuvasi osuvasti, että pormestaria miettiessä, miettii kenelle antaisi oman lompakkonsa: rahoineen ja kortteineen ja sanoisi että pidä huolta tästä ja voisi luottaa siihen, että siitä pidetään huolta. Koen että olemme löytäneet sellaisen ehdokkaan, jolle minä ainakin antaisin lompakkoni luottavaisena - vaikka sen sisältö hieman laihanlainen onkin.

Kyse on myös muusta. Kyse on siitä, kenen luotamme omaavan parhaimman kokonaiskäsityksen kunnasta kaikkine palveluineen. Kun mietin lapsiani ja heidän tulevaisuutta Tuusulassa, kun mietin mitä he tarvitsevat: koulun, harrastukset, pyörätiet, joukkoliikenteen, terveyspalvelut, kulttuurielämykset, liikuntapaikat, luonnon, kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Kuka on se henkilö, joka pystyy laajasti katsomaan näitä kokonaisuuksia ja johtamaan visiointia siitä, mitä haluamme Tuusulan olevan kymmenen, kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä. Millainen on tulevaisuuden Tuusula? Koen, että olemme löytäneet myös sellaisen ehdokkaan.

Kolmanneksi, tärkeintä on se, että pormestari on ihminen, jolle kuntalaisten osallistaminen ja kuunteleminen on sydämen asia, ei vain välttämätöntä pakkopullaa. Tämä on asia, missä mielestäni meillä ihan jokaisella on kehitettävää. Kukaan ei tätä toimintakulttuuria vielä ole täysin omaksunut ja tässä tulee meidän kaikkien olla aktiivisina toimijoina. Tärkeintä on myös, että pormestari tekee yhteistyötä myös kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja edustaa todella koko valtuustoa, ei vain omaa ryhmäänsä. Olemme nyt siitä onnellisessa asemassa, että jo ehdokkuusvaiheessa, meillä on esittää laajasti eri ryhmiä edustava pormestariehdokas.

Siispä, hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, sekä muut kuulijat täällä ja kotisohvilla.

Minulla on suuri ilo ja kunnia, koalitiomme puolesta esittää Tuusulan ensimmäiseksi pormestariksi Arto Lindbergiä.

Kiitos.

maanantai 8. toukokuuta 2017

Valtuustoblogi 4/2017: Niin päättyy tämäkin aikakausi, tai ei sittenkään

Viimeinen kokous (lista löytyy täältä), pitkiä seremonioita luvassa, kunniamerkkien jakoa, rutiinipykäliä joista mahdollisesti moni paikastaan luopuva haluaa sanansa sanoa... Miten käy? (Edit. Ei sitten ollutkaan viimeinen kokous...) Karkea arvioni on, että aikaisintaan klo 22 on ohi.. Ajattelin kokeilla saanko tässä blogissa tiivistettyä yhteen tai kahteen sanaaan jokaisen pykälän.. kärsisikö informaatioarvo siitä kovasti, ehkä ei :D kokouksen pituuteen se ei silti vaikuta..

Ensimmäisiä kunniamerkkien vastaanottajia


Alkuun siis kuntaliiton ansiomerkkejä ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi:

 • Raimo Stenvall 40 vuotta 
 • Aarno Järvinen 30 vuotta 
 • Klaus Koivunen 30 vuotta 
 • Merja Kuusisto 30 vuotta
 • Hans Malmlund 30 vuotta 
 • Juho Maula 30 vuotta
 • Matti Oksanen 30 vuotta
 • Veikko Seuna 30 vuotta
 • Lea Ahonen 20 vuotta
 • Petri Ahonen 20 vuotta
 • Irma Jokinen 20 vuotta
 • Pentti Kaasinen 20 vuotta
 • Antti Kaikkonen 20 vuotta
 • Jukka Keränen 20 vuotta
 • Liisa Kirves 20 vuotta
 • Kim Kiuru 20 vuotta
 • Pertti Kylliäinen 20 vuotta
 • Ismo Lappalainen 20 vuotta
 • Kyösti Lehtonen 20 vuotta
 • Pirjo Maula 20 vuotta
 • Mika Mäkikuhna 20 vuotta
 • Jouko Riola 20 vuotta
 • Erja Sarenius-Salmenkivi 20 vuotta
 • Heli Udd 20 vuotta
 • Lauri Untamo 20 vuotta
 • Lars Winqvist 20 vuotta


52§ Tilinpäätös: n. 3,9M€ ylijäämää. Hyväksyttiin.

53§ Arviointikertomus 2016: Tarkastuslautakunnan pj Aarno Järvisen hyvä puheenvuoro. Vihreiden Outi Huusko ja Tupun Laila Malinen saivat erityiskiitoksen työskentelystä tarkastuslautakunnassa.
Merkittiin tiedoksi.

54§ Esa Ukkola erosi kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan virasta. Esa on siirtynyt Seurakuntaopistolle töihin, onnea matkaan Esa ja iso kiitos yhteistyöstä!

55§ Henkilöstökertomus 2016: Esityksen mukaan

56§ Takauksen myöntäminen, Tukuki: Esityksen mukaan

Neuvottelutauko, varsin pitkä sellainen, kokous jatkui klo 20.05. Kauas karkaa tavoiteaikatauluni, vai karkaako sittenkään..

57§ Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen: Oli huolta siitä, miten päätös on linjassa lainsäädännön kanssa ja siitä mitä muut kunnat päättävät. Palautettiin uudelleen valmisteluun ja pääsemme kokoontumaan vielä 29.5 tällä vanhalla valtuustolla päättämään tästä asiasta.

58§ Nurmijärven ja Tuusulan yhteisen työterveysyhtiön perustaminen: Päätettiin perustaa tällainen.

59§ Energianhuolto Rykmentinpuiston alueella: Hyväksyttiin yhteistyösopimus Fortumin kanssa.

60§ Kiinteistö Oy Tuusulan Pellavamäentie 1, tontinmyynti, Riihikallio: Esityksen mukaan.

61-63§ Maankäyttösopimus ja esisopimus eri alueiden luovuttamisesta, Rykmentinpuisto: Hyväksyttiin.

64§ Rykmentinpuisto, asemakaava: Esityksen mukaan

65§ Kiinteistön osto, Sula: Esityksen mukaan

66-67§ Asemakaavan muuttaminen, Sammonmäen alue, rakennuskiellon asettaminen: Esityksen mukaan

67§ Asemakaavan muutoksen vireilletulo, Sula, korttelit 5509, 33044, 33227, 33228, rakennuskiellon asettaminen: Jussi Salonen esittää että rakennuskielto on kahden vuoden mittainen vuoden sijaan. Esitys saa kannatusta, myös vastakkaisia puheenvuoroja. Äänestys: 41 - 9 - 1 poissa, pohjaesityksen mukaan.

68§ Kasvatus- ja sivistystoimen uusi organisaatio: Hyväksyttiin. Tästä olen erityisen onnellinen. Pitkään se kesti, mutta lopulta kaikki ymmärsivät asian tärkeyden. Haikein mielin luovun nuorisolautakunnan puheenjohtajan paikasta, torstaina on viimeinen kokous.

69§ Hyvinvointikertomus: Hyväksyttiin

70§ Pysyvien vastaavien poistosuunnitelman tarkastaminen: Esityksen mukaan

Käsiteltyjä aloitteita:

 • Työajan pidennyksen kohdentaminen työhyvinvoinnin parantamiseen: Osin ei mahdollista, osin toteutuu.
 • Kaavamääräysten asumista koskevien merkintöjen laajentaminen erityisryhmien yhteisöllistä asumista tukevaksi: Tapauskohtaista harkintaa tehdään tässä.
 • Tuusulanjärveä yhdessä: Virkistyskäytön suunnitelmat etenevät toteutukseen ja kehittäminen organisoidaan 
 • Terveyskeskusmaksun maksaminen pankkikortilla: ei toteuteta
 • Laskutustietojen julkistaminen: En ymmärrä vastauksesta aiotaanko tämä toteuttaa vai ei, ilmeisesti aiotaan vaikka onkin vähän hankalasti ilmaistu.
 • Sahankulman/Tuusulantien risteyksen liikenne: Asemakaavoitustyö parhaillaan käynnissä
 • Etelä-Tuusulaan yritystontteja: Yleiskaava 2040 + Sulan ja Rykmentinpuiston osayleiskaavat

Ilmoitusasiat:

 • Valittu uusi valtuusto!


Uusia aloitteita:

 • Jussi Salonen: Maas-liikkumistoimen aloittaminen sisäisessä liikenteessä
 • Sarianna Laitinen: Neuvottelujen ja toimenpiteiden toteuttaminen Lahelantien ottamisesta kunnan oomaisuudeksi ja muuttamiseksi katualueeksi. Allekirjoittanut yli 700 ihmistä
 • Aarno Järvinen: Vaalisalaisuuden turvaaminen: Pyörätuolin mahdollistavan äänestyskopin hankkiminen seuraaviin vaaleihin
 • Lauri Untamo: 558 kuntalaisen kuntalaisaloite pormestarimallin kaatamiseksi 1.6.2017
 • Päivö Kuusisto: Aloite pienomakotitaloalueiden toteuttamiseksi taajamien yhteyteen
 • Päivö Kuusisto + SDP:n ryhmä: Tuusulan kunnan koululaisten kannustaminen fysiikan, kemian ja robotiikan opiskeluun (sori jos meni väärin, vähän ohi meni tämä kuvio)
Kokous päättyy klo 20.40


lauantai 6. toukokuuta 2017

481 kertaa kiitos ja ajatuksia tulevasta

Vihreitä ehdokkaita puheenjohtajamme Ville Niinistön kanssa vaalien alla
Valtavan suuret kiitokset kaikille äänestäneille ja kampanjassa mukana olleille!

Vaalikrapula on ollut pitkä ja armoton: olen tehnyt 3000 palan palapelejä ja itkenyt loputtoman määrän iltoja. Vaikka vaalitulos oli huikea, oli sen jälkeinen tyhjyys lähes yhtä huikea. Luottamuspaikkaneuvottelut alkoivat kuitenkin epävirallisilla tunnusteluilla jo seuraavana päivänä ja mahdollisuus varsinaiseen kunnon irtiottoon ja lepäilyyn jäi lyhyen pääsiäisen maaseutureissun varaan. Mutta ei se mitään, kohta on kesä ja pääsee paremmin kiinni taas omaan kehoon ja arkeen. Tässä vähän avaan kuitenkin sitä, jos ulkopuoliselle tuntuu hieman oudolta kun menee onnittelemaan hyvän tuloksen tehnyttä uutta valtuutettua ja se purskahtaakin itkuun.. Kuuluu asiaan, menee ohi. Lämmittää ne onnittelut silti!

Vaalikampanja oli upea. Vihreät ehdokkaat Tuusulassa oli mahtavia ja yhteinen tekeminen koko matkan ajan kivaa ja innostavaa. Katukampanja oli niin ikään huikeaa, oli ihanaa tavata Tuusulan kaduilla ja kaupoilla eri-ikäisiä, eri taustoista tulevia, eri sukupuolia edustavia kuntalaisia, jotka tulivat juttelemaan, kysymään asioista, kertomaan huolistaan, moikkaamaan. Mietin vain puolittain vitsillä jossain kohtaa, että tätä voisi jatkaa vaalien jälkeenkin. Hengailisi vaan ässällä (nuorten seassa) ja juttelisi kaikkien vastaantulevien kanssa! Tätä toki tehdäänkin, myös vaalien välissä.

Äänimääräni oli iloinen yllätys. Olin saanut signaaleja kampanjan aikana, että kannatusta varmasti tulee, enkä ollut kovin huolissani läpimenostani. Kuitenkin tein koko ajan töitä koko Vihreälle joukkueelle ja toivoin että saamme useamman paikan Tuusulaan. Näin todella kävi ja saimme 3 paikkaa aiemman yhden sijaan. Siitä olen erityisen kiitollinen ja onnellinen. Nöyrästi lähdemme tekemään vihreää politiikkaa Tuusulassa!

Kohti tulevaa

Me olimme selkeästi uuden pormestarimallin takana jo ennen vaaleja ja kerroimme avoimesti että vaalien jälkeen aloitamme heti vaikuttamisen pormestariohjelmaan ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta sekä ohjelmasta että mallista henkilövalintoineen tulisi hyvät ja kuntalaisten edunmukaiset. Tätä työtä olemme aloittaneet ja tehneet nyt Tuusulassa. Pormestariohjelma hyväksytään huomenna ja kirjoitan ajatuksiani siitä lisää myöhemmin.

Tulevan valtuustokauden omat tavoitteeni

Paikkaneuvotteluissa toivomme ensisijaisesti eri lautakuntapaikkojen lisäksi, että uudella isommalla ryhmällämme saamme paikan kunnanhallitukseen. En kuitenkaan tavoittele tuota paikkaa itselleni, vaan koen, että meillä on minua pätevämpiä ja parempia henkilöitä nostettavaksi tuolle vaativalle ja aikaavievälle paikalle. Tässä hieman perusteluja siihen ja asian avaamista tarkemmin, koska olen antanut itseni ymmärtää tämän herättävän kysymyksiä. Äänimäärä velvoittaa jne. 

Oma, vaikkakin huikea äänimääräni, ei luonnollisesti riitä pormestarin paikalle ja ryhmien pitäessä tiukasti kiinni omista oikeuksistaan, ei ole todennäköistä että varapuheenjohtajan tai valtuuston puheenjohtajiston paikkaakaan aukeaa. Ymmärrän tämän. Koen kuitenkin, että omat vahvuuteni ovat juuri näillä alueilla. Sekä kiinnostukseni että taitoni ovat kuntalaisten osallistamisessa, keskustelussa, poliittisessa viestinnässä ulospäin ja vuorovaikutuksessa sekä ryhmien välillä että kuntalaisten kanssa.

Haluan olla mukana neuvottelemassa, mukana viestimässä tehtyjä päätöksiä ja käytyjä neuvotteluja. Haluan kysyä kuntalaisilta mitä asioista ajatellaan ja käydä avointa ja jatkuvaa keskustelua. Tähän aion panostaa tulevalla valtuustokaudella, paitsi virallisilla foorumeilla (verkostot ja muut luottamuselimet), ensisijaisesti epävirallisilla foorumeilla kuten somessa. Koen, että tätä työtä pystyn tekemään myös ilman mitään virallista mandaattia, ihan vaan omana itsenäni, valtuutettuna ja ainakin ensimmäisen vuoden ajan valtuustoryhmämme puheenjohtajana. Lisäksi olen hakenut jatkoa paikkaani maakuntavaltuutettuna Uudellamaalla. Tämä selviää myöhemmin.

Luotan siihen, että te äänestäjät, ymmärrätte tämän valintani. En ole koskaan tavoitellut politiikassa ensisijaisesti henkilökohtaista valtaa itselleni. Koen tärkeäksi, että saamme mahdollisimman paljon eri paikkoja joissa äänemme kuuluu, koen tärkeäksi että vihreä ääni kuuluu mahdollisimman moniäänisesti ja lisäksi koen tärkeäksi, että itselleni ei kasaannu niin monia paikkoja että aikaa ei jäisi kuntalaisten kanssa keskusteluun. Haluan panostaa ensisijaisesti siihen.

Tällaisin terveisin vaalivoiton jälkeen, luottamuspaikkaneuvottelujen keskeltä. Toivon, että pysytte mukana: osallistutte keskusteluihin, olette yhteydessä. Yksin tätä on kurja tehdä, yhdessä aina parempi! #RakkaudestaTuusulaan