maanantai 4. kesäkuuta 2018

Valtuustoblogi 4/2018: Isoja asioita: Sote, palveluverkko, monio..

Hellurei. Ihan just olis kesäloma, vielä viimeinen valtuusto viedään. Lista löytyy täältä ja striimaus täältä.

Alkuun onniteltiin 70 vuotta täyttänyttä Eeva-Liisa Niemistä (vihr.) Onnea Eeva-Liisa!

Isoja asioita siis kokouksessa, saatiin näistä kattavat esittelyt jo torstain valtuustoinfossa, joten enempiä esittelyjä ei kokouksessa oletettavasti kuulla. Veikkauksia kokouksen päättymisajasta: Jerry Airikka: 24.00, Kim Kiuru 22.30, allekirjoittanut 22.00, Ulla Palomäki 21.15 ja Markus Meckelborg 21.45.. Saas nähdä kuka osuu lähimmäksi! Toivon tietysti että joku viimeisistä..

§62 Osavuosikatsaus: Hyvältä näyttää, hommat hanskassa! Eetu Niemelä (ryhmätön) kritisoi osavuosikatsauksen puutteita pitkällä puheenvuorolla. Lähinnä kaipasi siis selkeyttä rakenteeseen ja esitti osavuosikatsauksen palautusta valmisteluun. Tätä ei kuitenkaan kannatettu, joten keskustelu päättyi ja pykälä hyväksyttiin. Tämän jälkeen pidettiin viiden minuutin tauko, jotta hieman kuumentuneita tunteita saatiin viilennettyä.

Jokaisella on vapaus pitää puheita niin paljon valtuustossa kun haluaa, se on demokratiaa. Puheiden tarkoituksenmukaisuudesta voi toki olla montaa mieltä. Se mitä tästä ainakin opimme on se, että on hyödyllistä olla paikalla valtuustoinfossa niin saa silloin kattavat esittelyt ja voi esittää kysymyksiä asioista. Katsotaan nyt rauhoittuuko keskustelu seuraavissa pykälissä, vai kiihtyykö uusiin kierroksiin. Kuka väitti, että kuntapolitiikka olisi tylsää!?

§63 Palveluverkkosuunnitelma: Tärkein pointti tässä:
 • kasvatus-​ ja sivistystoimen palveluverkon uudisrakentamishankkeista ensimmäisiä ovat Kirkonkylän koulu-​ ja päiväkotikampus nykyiselle paikalleen,​ Etelä-​Tuusulan päiväkoti sekä Monion lukio-​ ja monitoimitalo
 • lisäksi kiireisenä kokonaisuutena eteläisessä Tuusulassa edetään kolmen yhtenäiskoulun mallilla. Yhtenäiskoulut sijoittuvat Riihikallioon,​ Rykmentinpuistoon ja Lahelan alueelle
Kati Lepojärven (tupu) muutosesitys: Korjataan valmisteluaineistoa niiltä osin että Lahelan yhtenäiskoulun valmistamisaikataulua aikaistetaan niin että se on yhtä aikaa Rykmentinpuiston kanssa, sisäilmaongelmista johtuen. Tämä kuitenkin muuttui ponneksi käsittelyn aikana, koska taustamateriaaleihin ei kokouksessa tehdä muutoksia.

Pekka Heikkinen (vas) jätti ponnen, että myös sote-palveluverkkoa valmisteltaisiin ja käsiteltäisiin. Seppo Noro kannatti tätä.

Jussi Saloselta kysymys valmisteluaineistosta ja niiden merkityksestä, johon pormestari totesi valmisteluaineiston olevan taustamateriaalia, mitä ei tässä käsitellä. Muutosesitykset siihen aineistoon ei siis ole tarpeellisia. Palveluverkkosuunnitelma on luonnos, joka tulee syksyllä tarkempaan käsittelyyn.

Myös muutamia muita puheenvuoroja kuultiin aiheesta. Hyväksyimme molemmat ponnet yksimielisesti, vaikka Satu Taiveaho muistuttikin, että sote-palveluverkko käsitellään kuntayhtymässä.

Kello on nyt 19, tunti kokousta takana. Jälleen viiden minuutin tauko.

§64 Monio: Päätimme

 • hyväksyä Monion lukio-​ ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3. kohdan mukaisesti ("Monio-​Monio") enintään 26,​8 miljoonaa euroa sekä
 • hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin mukaisesti niin, että kunta hoitaa hankkeen rakennuskustannusten rahoituksen kuntariskillä itse (Pekka Heikkisen lisäys, yksimielisesti hyväksyttynä)
 • todeta,​ että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen
Koemme Monion hienona hankkeena tässä laajuudessa, toivomme pysymistä budjetissa. 


§65 Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutus ja sitä koskevat periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä: Tästä oli odotetusti paljon keskustelua. Seppo Noro (vas.) esitti asian jättämistä pöydälle syyskuun valtuustoon asti. Perusteellinen puheenvuoro siitä, että pitäisi odottaa ensin valtakunnallinen sote-ratkaisu ennen kuin tehdään tämä päätös.

Antti Kaikkonen piti puheenvuoron sote-uudistuksen puolesta ja kannatti Noron esitystä pöydälle jättämisestä.

Aarno Järvinen piti hyvän puheenvuoron siitä, miksi päätöstä ei kannata viivyttää. Muut 5 kuntaa ovat tuotannon siirtämisen hyväksyneet ja etenkin henkilöstön kannalta on todella iso riski, mikäli Tuusula ei ole tässä mukana. Muitakin puheenvuoroja kuultiin.

Äänestimme, äänin 40-11 päätettimme käsitellä asian tässä kokouksessa. Tämän jälkeen Eetu Niemelän puheenvuoro ja hylkäysesitys päätökseen. Lisäksi hän haluaa, että pyrimme irtautumaan koko kuntayhtymästä. Tätä ei kannatettu, hyviä puheenvuoroja pidettiin. Toimenpidealoitteesta äänestettiin, äänin 41-10 sitä ei lisätty. Eli kunnanhallituksen esityksen mukaisesti mentiin.

Tässä kohtaa kello on 21.29, taitaa olla menetetty jo aikaisen kotiinpääsyn toive, vaikka seuraavat pykälät onkin helpompia.

§66 Haarakaari, asemakaavan muutos:Ei puheenvuoroja, esityksen mukaan.

§67 Y-tontin myyntihinnan päättäminen, Puustellinmetsä: Eetu Niemelän puheenvuoro, esitti toisenlaista myyntihintaa, ei kannatettu. Päätös esityksen mukaan.

§68 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n pääomittaminen Anu Åberg pyysi perusteluja, Markku Vehmas vastasi: haluamme kehittää monimuotoista asumismuotoa, nykyjärjestelmällä suuri kasvu ei ole mahdollista. Tällä myös turvataan Tuusulan kunnan kiinteistöjen kasvu ja rahoitus. Päätös esityksen mukaan.

§69 Tukuki Oy: Vuokratalo Blenneri I: Ei puheenvuoroja, esityksen mukaan.

§70 Tukuki Oy: Y-tontin myynti, Lahelanpelto: Eetu Niemelä esitti palautusta, ei kannatettu, koetaan tärkeänä hankkeen eteneminen. Päätös esityksen mukaan.

§71 ja 72: Kulttuuria kaikille ja kulttuurinen vanhuustyö -rahastojen perustaminen: Olemme onnellisia saaduista perinnöistä.

Käsiteltyjä aloitteita: 

 • Koulunuorisotyö pysyväksi osaksi nuorisotyötä-aloite: Tehdään suunnitelma tämän eteenpäin viemiseksi. Kiitin tästä ja muistutin, että tämä tulee myös muistaa budjettia laadittaessa. 
 • Maauimalan/ulkoaltaan rakentaminen uimahallin yhteyteen: uimarannan suunnittelu on käynnissä. 
 • Asuntomessusuunnittelu ja yrittäjyyskasvatus-aloite: On viety eteenpäin tätä asiaa.
Uusia aloitteita:
 • Pasi Huuhtanen (PS) ym: Aloite enduroharjoitusradasta kunnan omistamalle rakentamattomalle kiinteistölle rek tunnus 858-415-1-151
 • Jussi Salonen (tupu): Muutos hallintosääntöön ja muutos maankäyttö- ja rakennuslain käyttöön, ihan en tässä kohtaa saanut kiinni yksityiskohdista, ne löytyy myöhemmin nettisivuilta.
 • Kati Lepojärvi (tupu) ym: Kameravalvonta ja kameravalvontamerkinnät
 • Aarno Järvinen (sdp): Aloite Jokela-talon kalusteiden uusimisesta

Kokous päättyi klo 22.02 MEITSI VOITTI!! JIIIHAAAAAA!!

Nähään taas!maanantai 7. toukokuuta 2018

Valtuustoblogi 3/2018: Tilinpäätös 2017 ja SOTE-keskustelua

No mutt moi taas, long time no see! Edellinen kokous jäi muiden kiireiden alle, nyt täällä taas.

Lista löytyy täältä ja striimaus täältä. Soteinfon jälkeinen ennuste kokouksen kestosta: Markus Meckelborg (tupu) 22.30, Ilona Optimistinen (vihr.) 21.30, Ulla Palomäki (sdp) 22.30...

Perinteinen kokousselfie, toukokuisen erityisopen silmäpussit piilotetaan mustavalkoiseen kuvaan! tj18, ei sillä että laskisin, vaikka laskenkin...
Alkuun juhlallisuuksia: Matti Alanko (TuPu) täytti 60 vuotta.

Sitten saatiin Keski-Uudenmaan sote-esittelyä: tuotannon mahdollista siirtymistä kunnalta kuntayhtymälle.

 • Järjestämisvastuu on K-U-Sotella joka tapauksessa, vaikka tuotanto säilyisikin kunnalla. 
 • Osa kunnista on jo päättänyt siirrosta (valtuusto tai kh), osalla päätöksenteko vielä edessäpäin.
 •  Etenemisen hyötyjä maakuntauudistuksen epävarmuuksien keskellä: paremmat valmiudet kehittää ja reagoida, synergia, yli kuntarajojen työskentelyn helpottuminen, alueen tunteminen, resurssien optimaalinen käyttö, päällekkäisyyksien poisto, johtamisen selkiytyminen, Keski-Uudenmaan aseman ja profiilin korottaminen jne. 
 • Haasteita: kuntien erot palveluiden myöntökriteereissä, ostopalvelusopimukset, yt-menettelyt, välivaihe seurannassa ja raportoinnissa matkalla maakuntaan, paine tietojärjestelmien yhdenmukaistamiselle, johtaja ja esimiesvakanssien määrän väheneminen uudessa organisaatiossa, veroseuraamukset mikäli omaisuutta siirrettäisiin. Osa haasteista on kuitenkin asioita, jotka olisi edessä joka tapauksessa.
 • Valmistelu edennyt hyvin
Tästä keskustelua. Apotissa ollaan kiinni, mutta ei ole tietoa että muutakaan olisi tulossa. Käsittelyn nopeaa aikataulupainetta kritisoitiin, toisaalta päätökset tehtävä nyt jos halutaan että meidän henkilöstö on samalla viivalla muiden kanssa. Paljon kriittisiä puheenvuoroja ja kysymyksiä, asia käsitellään KH:ssa 21.5 ja 28.5 ja valtuustossa 4.6. 


§41 Tilinpäätös 2017
 • Loistavan talousjohtaja Markku Vehmaksen loistava katsaus aiheeseen
 • Ylijäämä 4,6M€ (Ennuste osavuosikatsauksen kohdalla oli blogini mukaan jotain tällaista: "Näyttäisi ihan hyvältä tämän vuoden toteuma. Verotulojen ennustetaan kasvavan 2 milj. euroa talousarviota suurempina. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa talousarviota pienempinä ennakoitua hitaammin käyneen tonttikaupan vuoksi. Nähtäväksi jää, jäämmekö miinukselle.. tuskin kuitenkaan enempää kuin odotimme. Ei keskustelua.") Huomattavan positiivinen luku siis kun pohjalla oli 2M€ alijäämäinen budjetti
 • Investointien ja velan määrä on kasvanut ja kasvaa nopeasti, mutta on edelleen verrattuna koko maahan ja myös kuuma-kuntiin maltillisella tasolla
§42-43 Arviointikertomus ja henkilöstökertomus 2017

Tarkastuslautakunnan pj Eetu Niemelä (ps) piti pitkän ja perusteellisen esittelypuheenvuoron arviointikertomuksesta. Arviointikertomuksen rakennetta on pyritty muuttamaan helpommin luettavaksi. Itse ainankin koin kertomuksen selkeäksi, erityisesti liikennevalot olivat havainnolliset. Monenlaista palautetta vuoden 2017 toiminnasta esitettiin, osa tavoitteista oli saavutettu kokonaan, osa osittain, osaa ei lainkaan, tai mittarit oli niin heikot, että arviointia oli mahdotonta tehdä. Hyviä huomioita ja kehittämisideoita esitettiin. Tarkastuslautakunta tulee ottamaan entistä aktiivisemman roolin kunnan toiminnan ja johtamisen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Omia nostojani: Henkilöstön hyvinvointi on parantunut, johtamista on kehitetty, ollaan siirrytty uuteen poliittiseen johtamisjärjestelmään. Isoja muutoksia ollut paljon, paljon myös epävarmuutta tulevaisuuden suhteen, näyttäisi siltä, että tämä ei mitenkään ole helpottamassa. Tavoitteiden asetteluun tarkennusta, jotta arviointi helpottuu.

§44 Uusimaa-kaava

Tuusulan lausunto kaavaan, esityksen mukaan. Ei keskustelua.

§45-48 Maankäyttösopimuksia, ostamisia, luovutuksia: Rykmentinpuisto ja Lahelanpelto II

Esityksen mukaan, ensimmäisistä ei keskusteluja. Helsingin Osuuskauppa Elannon yritystonttikauppa Lahelassa kuitenkin herätti keskustelua. Eetu Niemelä esitti kaupan hylkäämistä, mutta ei saanut kannatusta siihen.

§49 Varhaiskasvatuksen palveluverkko

Pienempiä yksiköitä suljetaan, uusiin isompiin investoidaan. Monissa päiväkodeissa on painittu sisäilmaongelmien kanssa. Investoinneissa tulevina vuosina painopiste etelä-Tuusulassa, Kellokosken ja Jokelan päiväkoti-investoinnit on saatu valmiiksi edellisinä vuosina.

Keskusta, RKP ja Vastuullinen Oikeisto halusi esittää tähän toimenpidealoitteen, että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen turvaamista tarkasteltaisiin vielä paremmin suunnitelmassa. Hyväksyimme toimenpidealoitteen yksimielisesti. Useita puheenvuoroja tuli tähän keskusteluun.

§50 Rykmentinpuiston taideohjelma

Päätimme perustaa Rykmentinpuiston taiderahaston ja hyväksyä sen säännöt.

Käsiteltyjä aloitteita:

 • Maahanmuuttoasioiden toimikunnan perustaminen: ei tarvetta uuden rakenteen perustamiseen, koordinointi sujuu. 
 • Luottamushenkilöpalkkioiden harmonisointi naapurikuntien kesken: ajankohtaista aikaisintaan kauden loppupuolella
 • Aktiivimallin piiriin joutuneiden tuusulalaisten työttömien tilanne: selvitys laadittu, en itse ehkä ihan saanut kiinni sen sisällöistä, kai se oli jotain sellaista, että oikein ei voida hirveästi tehdä mitään. Aloitteen laatija Noro esitti palautusta,  moni kannatti, myös allekirjoittanut. Äänestyksen jälkeen käsittelimme aloitteen tässä kokouksessa äänin 26-20-1-4 poissa
 • Kouluruokatyöryhmien perustaminen kaikkiin kouluihin: (meidän aloite) perustetaan! Jee! Kiitin kasvatus- ja sivistystoimea tästä.
Muita asioita:
 • Nuorisovaltuuston kannanotto koskien nuorten kesätyöpaikkoja Tuusulassa: osoitettuja epäkohtia hakumenettelyssä ja kehittämisehdotuksia.
 • Nuorisovaltuuston kommentti Monioon liittyen: toiveena erityislinja lukioon, jotta opiskelijat kokisivat Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteen houkuttelevana, esim. IB-linja ja ilmaisutaitolinja voisivat olla suosittuja vaihtoehtoja. 
Uusia aloitteita:
 • TuPu ym: Kunnanhallituksen kyselytunnin järjestäminen kuntalaisille ja valtuuston kyselytunnin palauttaminen
 • TuPu ym: Aloite sisäilmaprosessien sujuvoittamiseksi
 • Eeva-Liisa Nieminen (vihr.): Ilmoitus hakkuista lähialueen asukkaille
Kokouksen päätteeksi vielä kyselytunti: 

 • Eetu Niemelän (ps) kysymys palkkiosäännöstä: pormestarilla ja KH:n varapuheenjohtajilla mahdollisuus osallistua lähes kaikkiin kokouksiin ja saada niistä kokouspalkkiot. Kuinka paljon ja kuinka monesta kokouksesta pormestarille ja kh:n varapj:lle on maksettu kokouspalkkioita (kokouksista missä heidän läsnäolonsa ei ole välttämätöntä)
 • Pormestarin vastaus: Pormestari ja varapuheenjohtajat ovat osallistuneet seuraavasti: Pormestari 1 Kuntakehitysltk 60€, Ensimmäinen varapuheenjohtaja: 4 tekninen ltk, 8 kuntakehitysltk, 4 soteltk, 1 kuvala -> 17 kokousta, 1050€, 2.varapj: 3 tekninen ltk, 2 kassi ltk, 1 kuvala -> 6 kokousta 390€.

Koko homman päätteeksi kello on 23.07 Sellainen maanantai-ilta siis! Seuraava kokous onkin jo noin kuukauden päästä, eli pysytelkäähän kuulolla! 

maanantai 29. tammikuuta 2018

Valtuustoblogi 1/2018: Kaavoja ja aloitteita

Moro! 

Se on uusi vuosi nyt! Eilen tuli istuttua 13 tuntia vaalilautakunnassa, mikäs tässä ollessa taas valtuustossakin. Uusi presidenttikin valittiin, tai siis vanha, mutta kuka näitä laskee, kuuden vuoden päästä sitten taas. Ihan hyvä presidentti on, vaikkei allekirjoittaneen ykkösvalinta ollutkaan. Näillä mennään!

Pakollinen kokousselfie, vain vihreä puuttuu liikennevaloista ha-HAH, vihreäys onkin sisäistä.. :D
Lista löytyy täältä ja striimaus täältä.

§3 Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava, Östersundomin maakuntakaavaehdotus: ei lausuttavaa, ei keskustelua.

§4 Linjapuisto II, asemakaavan muutosehdotus: esityksen mukaan, ei keskustelua.

§5 Stipendirahaston perustaminen Rusutjärven koululle: Perustettiin. Aina ilo kun lapsukaiset saa stipendejä!

§6 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen: tiedoksi nämä, yhä osa ilmoituksista on puutteellisia, nekin lopulta tuodaan valtuustolle tiedoksi. Aika vähän merkittäviä sidonnaisuuksia näyttäisi olevan, monella ei mitään.

§7 Urheilu- ja taidepainotteisen lukion perustaminen Tuusulaan, aloite ja hevospainotteinen lukio Tuusulaan, aloite: Monio etenee Hyrylässä ja Jokelassa pilotoidaan yhteistyötä lähitallien kanssa. Tärkeää, että sisältöjä lukioissa kehitetään ja hommat etenee. 

§8 Puhdas ja laadukas lähiruoka kouluihin ja päiväkoteihin sekä lähiruoka kunniaan Tuusulassa, aloitteet: Hyvä selvitys aiheesta, rahaahan tämä aina vaatii, joten pitää muistaa asia seuraavalla budjettikierroksella. 

§9 Konserttisali suunnitteilla olevan lukiokiinteistön juhlasali- ja auditoriotiloihin, aloite: Meidän ryhmän Sanna huomautti, että vastauksesta puuttuu klassinen orkesterimusiikki, isossa salissa puhutaan vaan sähköisestä akustoinnista ja sähköisistä soittimista. Vastaus kuitenkin hyväksyttiin, jospa tämä sitten muistettaisiin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Esitettiin myös, että valtuuston kokouksia voisi pitää salissa.

§10 Ruskeasannan juna-aseman käyttöönotto, aloite. Toivotaan, että tämä etenee kun rata kehittyy ja Vantaan kanssa asiaa käsitellään ja neuvotellaan. 

§11 Muut asiat
 • Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite: Selvitys sähköautojen latauspaikoista taajamissa
 • Vihreiden valtuustoryhmän aloite Tuusulan liittymisestä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.
 • Niemelä (PS): Onko selvitetty miten suhtaudutaan screenin kommentoinnin mahdollisiin esteellisyyksiin? Vastaus: Ei ole selvitetty, selvitetään.
 • Vasemmiston valtuustoryhmän aloite: Uudet pysäkkikatokset joukkoliikenteeseen
 • Tuusulan puolesta-valtuustoryhmän aloite: Selvittäminen lähiruokaan siirtymisen kustannuksista
 • Mäensivu (SDP) aloite (Purolan ja Vanhakylän asukkailta): Purolan joukkoliikenneyhteyksien turvaaminen Keravan ja Tuusulan linjastosuunnitelmissa

Nopea kokous, välillä tulee ihan tarpeeseen nämäkin. Kokous päättyi 18.46 minkä jälkeen kyselytunti.

Kysymyksiä siis, joista ei käydä keskustelua:
 • Niemelän (PS) pitkä kysymys valtuustoasioiden valmistelutoimikunnasta, siihen yhtä seikkaperäinen vastaus pormestarilta. Kunnalla on sekä virallisia, että vapaamuotoisia toimielimiä, toisilla on muodollista toimivaltaa, toisilla ei. Valmistelutoimikunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, se on vapaamuotoinen aputoimielin. Kuntalain eri pykäliä siteerattiin molemmilta puolin, tulkitsin että sen kummempaa ristiriitaa asiassa ei ole. Niemelän kysymykset perustui ohjeisiin muodollisista toimielimistä ja pormestarin vastaukset siihen, että näitä noudatetaan vapaamuotoisissa toimielimissä soveltuvin osin.
 • Järvinen (SDP): Miksi ei ollut HSL:n pop up-palvelupistettä muualla kuin Hyrylässä? Miksi kunta ei ole huolehtinut kuntalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta siis! Vastaus: Tuusulalaiset voivat asioida kaikissa HSL:n palvelupisteissä (esim. Kerava, Tikkurila, Hyrylä jne.). Vaihtoehtoina oli erilaisia suunnitelmia palvelupisteen perustamiseksi, kunnan johtoryhmässä päätettiin että perustetaan Hyrylään pop up-piste osana kunnan asiakaspalvelupistettä. Tähän oletettiin olevan tarvetta parin kuukauden ajan. Ajateltiin, että pääradan käyttäjät tavoittavat radan varren palvelupisteet ja pistettä tarvitsee enemmän etelä-Tuusulan bussiliikenteen käyttäjät. Harkittiin myös HSL-pisteen liikuttamista esim. kirjastoautossa, mutta todettiin että toiminta tulee  kytkeä kiinteään verkkoon. Keskitetty asiakaspalvelupiste pääkirjastossa aloittaa kevään kuluessa ja pop up-palvelupiste tulee päätökseen, tarkoituksena ei ole avata omaa pistettä jokaiseen keskukseen. 
Tällaista tällä kertaa. Pysytään kuulolla! 

Aloite Tuusulan liittymisestä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen

Tuusulan vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tuusula tekee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Kyseessä on sopimus, jolla kunta sitoutuu kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, jossa on kahdeksan päätavoitetta. Nämä kahdeksan tavoitetta ovat hiilineutraali yhteiskunta, kestävät elämäntavat, kestävät yhdyskunnat, luontoa kunnioittava päätöksenteko, resurssiviisas talous, työtä kestävästi, vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta ja yhdenvertaisuus.

Moni kunta on jo liittynyt mukaan sitoumukseen. Sitoumuksen eri osa-alueisiin on mahdollista sitoutua myös eri tahojen, kuten koulujen ym. Sitoumuksen tekeminen on helppoa, se kirjataan, julkaistaan netissä, toteutetaan ja seurataan. Sitoumus toimisi hyvänä runkona kestävän kehityksen edistämiseen Tuusulassa, pormestariohjelman hengessä. Se toimisi myös hyvänä konkreettisena työkaluna strategian toteuttamiseksi.

Toimenpidesitoumuksien keräämisestä huolehtivat kestävän kehityksen toimikunta ja sen pääsihteeristö. Kaikki sitoumukset ovat nähtävillä verkkosivustolla sitoumus2050.fi Sitoumus voi olla esimerkiksi sellainen, että ruokapalvelut sitoutuvat kasvisruokavalion lisäämiseen tai ruokahävikin vähentämiseen, yritys muovin vähentämiseen tai koulu kierrättämiseen.

Linkki kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen : http://bit.ly/2sw0gup

Esitämme, että Tuusula liittyy ensi tilassa mukaan sitoumukseen ja haastaa eri toimialat ja yksiköt tekemään omat sitoumuksensa kestävän kehityksen hyväksi.

Tuusulan vihreä valtuustoryhmä

29.1.2018