keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Metropolialueen Vihreät vahvan metropolihallinnon puolesta


Vahva metropolihallinto tasaa sosiaalisen vastuun ja lisää demokratiaa
(Tiedote julkaistiin 12.2.2013 yhteisen keskustelutilaisuuden pohjalta) 

Kaikkien metropolihallinnon esiselvityksessä mukana olleiden kuntien (Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti) vihreät valtuustoryhmät haluavat metropolialueelle vahvan yhteisen
metropolihallinnon. Vaaleilla valittu metropolivaltuusto päättäisi jatkossa  muun muassa liikenteeseen ja yleiskaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä.
Vihreät ovat yhtä mieltä siitä, että metropolivaltuusto tulisi valita suoralla kansanvaalilla. Demokratian ja alueellisen edustavuuden parhaasta toteuttamistavasta vihreillä on kahdenlaista näkemystä: osan
mielestä koko metropolialueen tulisi olla yhtä suurta vaalipiiriä, osa näkee vaalipiirin jakamisen pienempiin osiin olennaisena. Jatkovalmistelussa tulisikin selvittää tarkasti, millainen malli takaisi parhaiten demokratian toteutumisen.
Vihreät haluavat siirtää vallan kuntayhtymien kabineteista takaisin kansalle. Asukkaille pitää myös antaa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tämä onnistuu lisäämällä lähidemokratiaa ja suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Neljäntoista kunnan vihreiden valtuustoryhmien mukaan metropolihallinto on paras keino lisätä metropolialueen kilpailukykyä ja korjata seudun maankäytön ja liikenteen ongelmia. Yhteisen metropolikaavan avulla voidaan kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti kestäväksi, vähentää
alueellista eriarvoisuutta ja jakaa sosiaalista vastuuta metropolialueen rajojen sisäpuolella. Vihreiden mielestä kuntarajat eivät saa olla esteenä sille, että kuntalainen saa tarvitsemansa palvelun.
Vihreiden mukaan metropolikaavan on turvattava seudulliset viheryhteydet sekä tehokas joukkoliikenne. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvilla metropolialueen asukkailla on oikeus toimivaan joukkoliikenteeseen.
Toimintakykyisellä metropolihallinnolla olisi demokraattisen päätöksenteon lisäksi vahva rahoitus.

Allekirjoituksena 14 kunnan vihreiden valtuustoryhmien puheenjohtajat
Inka Hopsu, Espoo
Emma Kari, Helsinki
Aki Korpela, Hyvinkää
Katri Kakko, Järvenpää
Juha Pesonen, Kauniainen
Hanna Rautamies, Kerava
Suvi Terho, Kirkkonummi
Sirpa Repo, Mäntsälä
Tarja Haaranen, Nurmijärvi
Liisa Haapakoski, Pornainen
Rauno Haapaniemi, Sipoo
Ilona Toivanen,Tuusula
Anniina Kostilainen, Vantaa
Heidi Sume-Hänninen, Vihti