keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Hiilineutraali Uusimaa 2050

Vihreiden palaverissa: mm. Leo Stranius ja Susanna Rahkonen

Uusimaa - Itämeren alueen kärjessä

Tänään maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksyttiin Uusimaa-ohjelma, sen strategiset tavoitteet ja ympäristöselostus. Ohjelmaa on valmisteltu mm. kesäkuun seminaarissa Långvikissa. Lisäksi se on käynyt lausuntokierroksella ja Uudenmaan Vihreätkin ovat sitä kommentoineet. Vihreästä näkökulmasta katsottuna ohjelma on melko kunnianhimoinen ja hyvä, siinä on vahva ympäristöpainotus jossa huomioidaan sekä ilmastonmuutoksen torjunta että luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Paitsi että ohjelmassa on oma strateginen tavoitteensa puhtaasta ja kauniista Uusimaasta (2040) ja strateginen valinta kestävästä luonnontaloudesta, on vihreiden tavoitteiden kannalta hyviä painotuksia myös muilla osa-alueilla. Kasvun mahdollisuuksissa puhutaan mm. avoimesta datasta ja cleantechistä. Cleantechistä nostetaan esiin mm. uusiutuva energia, rakennusten energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot ja energian varastointi.

Toimivan arjen osiossa puhutaan älykkäästä joukkoliikenteestä ja eheytyneestä yhdyskuntarakenteesta. Lisäksi toimivan arjen alueella on myös painotuksia nuorisotakuun, maahanmuuttamisen ja siihen liittyen kotouttamisen ja integraation sekä lähidemokratian toteuttamiseksi, mitkä ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä poliittisia painopistealueita.

Maakuntakaavoituksessa tullaan käsittelemään maakunnan viherrakennetta kokonaisuutena. Toimenpiteitä on listattu myös monimuotoisen luonnon säilyttämiseksi, vesien tilan parantamiseksi, ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja hiilineutraalin Uudenmaan saavuttamiseksi.

Hiilineutraaliuteen pyrkimisessä on tarkoitus laatia suunnitelma välitavoitteineen mahdollisimman pian. Ohjelma ei ole Uudenmaanliiton ohjelma tai strategia vaan kaikkien Uusimaalaisten ohjelma. Ohjelman tavoitteiden toteutuminen vaatii siis aktiivisia toimia kaikilta Uudenmaan kunnilta, myös Tuusulalta. Hiilineutraalius tai luonnon monimuotoisuuden säilyminen ei tapahdu itsestään, vaan on aika kääriä hihat ja ryhtyä entistä aktiivisempiin toimiin kaikissa kunnissa!

Maakuntahallituksen jäsen Minerva Krohn ja maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Timo Juurikkala
Kirjoitus julkaistu muokattuna myös Keski-Uusimaan mielipidepalstalla 13.12.2013 otsikolla Uusimaa-ohjelmassa vahva ympäristöpainotus.