torstai 27. maaliskuuta 2014

Kuntalaiskeskusteluja Tuusulasta: Haluamme joukkoliikennettä!
Tämän kevään ykköspuheenaihe Tuusulassa on kuntaliitoskuvioiden lisäksi palveluverkko. Meidän on tarkoitus kesäkuussa linjata mitä palveluja kuntalaisille tarjoamme ja missä. Palveluverkkoselvityksiä on tehty sekä kunnan sisällä että ylikunnallisesti kuntaliitosselvitysten yhteydessä ja olemme nähneet erilaisia karttoja ja ennusteita tulevaisuuden väkimääristä. 

Nyt päätimme kysyä kuntalaisilta mitä mieltä he itse ovat palveluista, mikä on tärkeintä, mitä voisi kehittää (ja miten) ja mistä tinkiä. Kuntalaisillat järjestettiin ryhmätyömuotoisesti Jokelassa, Kellokoskella ja Hyrylässä. Vedin kaikissa illoissa "Lasten ja nuorten palvelut"-ryhmää. Muita ryhmiä oli työikäisten palvelut ja ikäihmisten palvelut. Tässä muutamia kuvia ja nostoja keskusteluista (painopiste omista ryhmistäni, mutta pääpiirteittäin myös muualta). 


Ryhmätyöpöydät kuntalaisia odottamassa


Ylivoimaisesti ykkösasiaksi palveluissa nousi kaikissa ikäryhmissä joukkoliikenne. Kaikissa kolmessa kuntakeskuksessa todettiin, että palvelut voivat olla etäämmälläkin, jos niihin vaan pääsee liikkumaan. Pohjois-Tuusulassa oltiin halukkaampia hakemaan palveluita Järvenpäästä ja Hyvinkäältä kuin Hyrylästä. Nuppulinnan ja Purolan seisakkeet junaradan varressa koettiin tärkeänä. Pohdittiin myös osakuntaliitosten mahdollisuuksia. Etenkin Kellokosken näkökulmasta Järvenpää on kaikin tavoin lähempänä kuin Hyrylä. Toisaalta kaikissa kuntakeskuksissa puhuttiin ylikunnallisten palveluiden puolesta.

Lasten ja nuorten palveluista puhuttaessa korostui eniten päivähoito ja koulut, työikäisillä ja etenkin ikääntyneillä terveyspalvelut. Osa terveyspalveluista koettiin kuitenkin että voitaisiin järjestää kevyemmin esimerkiksi liikkuvana palveluna (hammashoito, rokotukset). Palveluiden yhdistelyä sekä kampusalueiksi (esim. päivähoitopalvelut, koulut, nuorisopalvelut, kirjastot, vanhustenpalvelut samalla alueella) että liikkuviksi yksiköiksi (samassa bussissa kirjastoa, pankkia ja terveydenhoitajaa) kannatettiin. 

Kaikissa kuntakeskuksissa nostettiin esiin toisaalta yksittäisiä kouluja/päiväkoteja/soteasemia jotka tulisi ehdottomasti säilyttää, mutta tuotiin esiin toisaalta myös mielipiteitä toiseen suuntaan. Oltiin halukkaita keskittämään palveluita, yhdistämään kouluja, jopa luopumaan esimerkiksi lukiokoulutuksesta kokonaan ja hakemaan päivähoito- ja neuvolapalveluja yli kuntarajojen. 

Valtuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen alustamassa iltaa
Kaikissa kuntakeskuksissa ja ikäryhmissä oli kyllä vaikeuksia miettiä mistä palveluista konkreettisesti voitaisiin tinkiä. Osa oli valmiita karsimaan kouluverkosta, osa ei missään tapauksessa. Kirjastojen aukioloajat puhutti, kulttuuri- ja liikuntamaksuja voisi mahdollisesti korottaa, koulukyydeistä voisi tinkiä jos ehdottoman välttämätöntä olisi. Ainoastaan yksi selkeä yhteinen näkemys löytyi: katuvaloista voi säästää. Tällä ei ehkä kuitenkaan ole miljoonasäästöjä löydettävissä. Jokelassa löydettiin myös säästöjä Hyrylän päästä (uimahallista luopuminen) ja ikäihmisten pöydässä vaikkapa kouluruoasta. 

Toisaalta nähtiin kuitenkin että säästöjä voisi saada palveluiden järjestämisestä ylikunnallisesti, sähköisiin palveluihin siirtymisestä, työntekijöiden paremmasta liikkuvuudesta eri yksiköiden välillä ja liikkuvien palveluiden käytöstä. 

Nuorten palveluita mietittäessä edelleen joukkoliikenne oli ykkösenä, etenkin toisen asteen koulutukseen pääsyn suhteen, lisäksi ylikunnallinen yhteistyö tapahtumien ja palveluiden järjestämisessä sekä tilat olla. Verkkoa voi tiivistää, mikäli on hyvät toimivat tilat missä olla ja mihin haluaa tulla vähän kauempaakin.


Kartta- ja työkirjapohja keskustelun tukena

Metodina tällainen yhdessä tekeminen toimi todella hyvin. Kuntalaiset pääsivät oikeasti osallistumaan, sen sijaan että olisivat vaan passiivisesti seuranneet jotain paneelikeskustelua aiheesta. Osallistuneet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Tiedotusta voisi toki aina parantaa, aina olisi hyvä että vielä enemmän olisi osallistujia. Kannatan lisää tällaista avointa keskustelua. Ei sitä tarvitsisi aina näin suurella volyymilla järjestää ja kaikkien viranhaltijoiden olla paikalla, pienemmälläkin porukalla voisi jutella. 

Seuraavaksi asiasta järjestetään kuntalaiskysely, sekä sähköisesti että myös ilmeisesti kirjastojen kautta ihan paperikyselynä (tämä toive nousi esiin joka paikassa ikäihmisten taholta). Valtuuston on tarkoitus tehdä linjauksia verkosta kesäkuussa. Otan mielelläni vastaan kommentteja ja käyn keskustelua edelleen.

Jokelassa meillä on ollut tarkoitus muiden tämän alueen valtuutettujen kanssa, että pitäisimme enemmän yhteyttä toistemme kanssa ja kuntalaisten kanssa ja mahdollisesti mietittäisiin jotain kyläiltoja missä voisi tämän alueen asioita miettiä enemmän yhdessä. Tehdään yhdessä!