maanantai 31. maaliskuuta 2014

Valtuustoblogi 2/2014: Pähkinäpensaita, myytäviä kiinteistöjä ja aloitteita

Sen piti olla helppo ja nopea kokous. Little did they know! 

Tässä blogauksessa keskityn muutamaan eniten keskustelua herättäneeseen asiaan, esityksen mukaisia asioita en tässä käsittele, lista löytyy täältä. Alkuun kuulimme 45 minuutin alustuksen ja keskustelun metropolialueen 9 kunnan erityisestä kuntajakoselvityksestä, jossa emme ole kovin innoissaan edes olleet mukana. Emme olleet nytkään kovin innostuneita tästä asiasta.

Pitkään valmisteltu kaava liitteineen, tosin osin puuttuvin

Ruotsinkylä-Myllykylä II-osayleiskaava ei aiheuttanut paljoa keskustelua, päinvastoin kuin odotimme.  Pidin itse puheenvuoron ekologisista yhteyksistä, puheen löydät täältä. Kuten pessimistisenä oletin, kaava meni läpi äänin 33-18. Kokoustekniikan untuvikkona, en ymmärtänyt esittää lisäksi kaavan hylkäämistä, kuten ilmeisesti olisi pitänyt, jotta kaikki olisi mennyt täysin oikein. Jätin kuitenkin eriävän mielipiteen, joka kuuluu näin: "Jätän eriävän mielipiteen valtuuston 31.3.2014 kokouksen pykälään 27§: Ruotsinkylä-Myllykylä II, osayleiskaava.

Tämä kaava ei turvaa luontoselvityksen 2013 ja ELY-keskuksen suosittelemaa ekologista käytävää Gungkärrin pähkinäpensaslehdosta muille luontoalueille. Pähkinäpensaslehto ei tule säilymään ilman tuota ekologista käytävää. Olemme linjanneet strategiassa että otamme huomioon kaikessa päätöksenteossamme luonnon monimuotoisuuden heikentymisen ehkäisyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa linjataan että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon ekologinen kestävyys. Nämä eivät toteudu tässä kaavassa. "


Presidentin myöntämiä kunniamerkkejä vastaanottamassa Eeva-Liisa Nieminen ja Eero Paloheimo,  merkkejä jakamassa Tuija Reinikainen ja Hannu Haukkasalo. 

Hylkäsimme yksimielisesti esityksen kunnan omistamien osakehuoneistojen myymisestä. Kunnan omaisuuden tehokkaampaan käyttöön teimme yksittäisen muutoksen ja äänestimme Fjällbo:n poistamisesta myytävien listalta. Tästä käytiin välissä neuvottelujakin ja pidettiin paljon puheenvuoroja. Vaikutin ratkaisevasti äänestyksen lopputulokseen äänestämällä tyhjää: tulos 25-24 pohjaesityksen mukaan. En osannut ottaa asiaan kantaa lainkaan, koska en asiaa tunne, eikä kummankaan puolen puheenvuorot vakuuttaneet täysin. Tällä kertaa se johti siihen, että Fjällbo pysyy myytävien kiinteistöjen listalla. Tässä vaiheessa kello läheni puolta kymmentä.

Soteasema puhututti jälleen: sitä korjataan vuosittain, elinkaari on lopussa, emme tiedä vieläkään mitä sille tehdään, mihin rakennetaan, millä laajuudella. Päätös esityksen mukaisesti, kuten myös seuraavat asiat aloitteisiin asti.

Kello 21.54 pääsimme käsittelemään aloitetta kunnanjohtajan erottamisesta. Tilapäisen valiokunnan esitys oli, että irtisanomisperustetta ei ole, mutta epäluottamusta on esitetty. On perustettu toimikunta, jonka tavoitteena on muuttaa toimimattomiksi todettuja asioita poliittisessa kulttuurissa ja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisessä yhteistyössä. Keskustan Pentti Mattila piti tästä pitkän puheenvuoron ja esitti, että luottamuksesta äänestettäisiin. Perussuomalaisten Pasi Huuhtanen puolestaan piti puheenvuoron prosessista ja totesi että selkeää on, että epäluottamusta on, mutta tilapäisen valiokunnan esitys on hyvä. Yksimielisesti esitetään johtosäännön tarkastamista, jolloin aloitteen 2.osio otettiin käsittelyyn 17 henkisen toimikunnan toimesta. Eetu Niemelä (PS) kuitenkin kannatti Pentti Mattilan esitystä, joten äänestimme asiasta. Erottaminen vaatisi 2/3 enemmistöä. Tässä kohtaa pidimme neuvottelutauon. Äänestystulos: 46 pohjaesityksen puolesta, 3 erottamisen puolesta, 2 tyhjää. Tämä olisi nyt sitten tältä osin taputeltu.

Aloite ruotsinkielisen kielikylpyryhmän perustamisesta varhaiskasvatustoimintaan sai aikaan keskustelua ja palautusesityksen. Keskustelussa kuitenkin päätimme muistaa asian talousarviokeskustelussa syksyllä ja hyväksyä aloite. Aloitteet ylipäänsä herätti kaikki muutamia puheenvuoroja, mutta päätökset meni esityksen mukaan viimeistä aloitetta lukuunottamatta.

Vihreiden Eeva-Liisa Niemisen tekemän aloitteen Nuppulinnan ja Purolan ympäristön kaavoittamisesta juna-asemien turvaamiseksi päätettiin palauttaa valmisteluun. Edellytämme kaavoituksen selvittämistä ja yhteistyön aloittamista Järvenpään kanssa alueen suunnittelussa.

Eli näin. Tässä vaiheessa kello on 23.32

You win some, you lose some.

Sellaista tämä on, kunnallinen päätöksenteko.