maanantai 12. toukokuuta 2014

Valtuustoblogi 3/2014: Tilinpäätös 2013Mal-sopimuksen seurantaa: asuntojen rakentaminen kääntynyt nousuun. Kuvassa valtuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen, sekä kunnansihteeri Tuula Hyttinen. 


Voi toukokuu ja maanantai. Tämän kertainen kokousraportti on siis tiivis ja muistiinpanomainen ja saattaa sisältää epätarkkuuksia. Pahoittelut niistä.  Esityslista löytyy täältä.


Alkuun kunnanjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen, jossa hän:

 • Esitteli MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne)-sopimuksen seurantaa. Asuntorakentaminen on mennyt parempaan suuntaan, ei silti vielä riittävää. Liikennejärjesteömäsuunnitelman (2015) valmistelu sujuu. 
 • Totesi, että talous- ja palkanmaksupalvelut on ulkoistettu. Talouspalvelukeskuksen puolella on kehittämistarpeita
 •  Kertoi että tämän vuoden budjetissa on riskinä painua 3-4 M€ negatiiviseksi
Esityslista ja oheismateriaalia

Tilinpäätös 2013 ja arviointikertomus

 • Verotulot kasvoivat 11,2 % (puolet veroprosentin nostosta johtuen)
 • Toimintakate kasvoi 5,6 %
 • Tulos 1,4 M€ ylijäämäinen
 • Käsiäänestyksellä 2/3 antaa tyydyttävän-hyvän arvosanan, 1/3 välttävän
 • Hyvää: Positiivinen tulos, toimintamenojen kasvu hidastui, velan määrä ei juurikaan kasvanut
 • Huonoa: Tulos olisi jäänyt miinukselle ilman verotilitysten kertaluontoisia eriä, maan myyntituotot, soten menot +5,9%, investoinnit toiminnan sekä palveluverkon kehittämiseen alhaisella tasolla
 • Strategian vuositavoitteista suuri osa toteutunut tai edistynyt ((44 tavoitetta, 19 saavutettiin, 17 edettiin mutta ei saavutettu, 7 ei edetty ja 1 ei voitu arvioida)
 • Väkiluvun kasvu ei tavoitteiden mukaista, väestönkasvu ollut koko 2000-luvun ajan laskeva
 • Nuorisotoimessa ei ole tehty henkilöstösuunnitelma, minkä tarkastuslautakunta epäilee olevan yhtenä syynä siihen, että nuorisotilakäynnit ovat vähentyneet. (Epäilen kuitenkin syynä olevan enemmänkin viime vuoden säästötoimenpiteet, joiden takia tilat suljettiin aiemmin ja avattiin myöhemmin.)
 • Nuorisotakuun toteutuminen edistyi, kaikki peruskoulun päättäneet saivat opiskelupaikan joko yhteis- tai täydennyshaussa. 
 • Kaavoitushankkeiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi hankalaa. Pystyisikö selkeyttämään?
 • Henkilöstökertomus: huolta työtapaturmien suuresta määrästä (kasvu johtuu osin tarkemmasta raportoinnista) ja uhkaavista ja vaarallisista tilanteista. Tavoitteita sairaspoissaolojen vähentämiseksi. 


Muut asiat meni melko vähillä keskusteluilla esitysten mukaisesti. Muutamia aloitteita lopuksi, esimerkiksi työtapaturmien vähentämisestä (PS), ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan aloittamisesta (Keskiryhmä), palvelualoitteiden käyttöönottamisesta (Kok.) ja Koskenmäen liikenneympyrän kehittämisestä (keskiryhmä).  Lisäksi valtuuston pyynnöstä selvitetään kokousten videointi.

Vielä yksi kokous palveluverkkolinjauksineen ennen kesätaukoa. Sitä ennen neuvotellaan. Tältä saralta keskustelu oli hyvää Tallinnan valtuustoseminaarissa. Seminaari oli muutenkin hyvä, vaikka on saanut lähinnä surullista julkisuutta yksittäisten henkilöiden työkyvyttömyyden vuoksi. Kuitenkin seminaari lähensi valtuutettuja ja toi tutuksi meitä myös tarkastuslautakunnan jäsenille, mikä on nähty hyvänä asiana. Itse osallistuin seminaarin ohjelmaan molempina päivinä, osittaisia taukoja lukuunottamatta. Valtuuston puheenjohtaja oli tietoinen puolikuntoisuudestani jo lähtiessämme reissuun.