sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

Nuorisolautakuntablogi 1/2015: Toimintakertomus 2014

Nuija ja tosinuija
Vuoden ensimmäinen nuorisolautakunnan kokous pidettiin 5.3 torstaina kunnanhallituksen kokoustilassa Hyrylässä.

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2014 käyttösuunnitelmien seuranta ja toimintakertomus. Toimintakate oli 100,3 %. Niukka määrärahaylitys johtui varhaiseläkemaksuista. Nuorisopalvelut järjesti erilaisia tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi nuorisovaltuuston kanssa Yösäbä-turnaus ja yhteiset hiihtolomaretket Keravan nuorisopalveluiden kanssa.

Starttipajan kaksi työntekijää vakinaistettiin, kesäleirit toteutettiin päiväleireinä ja metsäpirtin toiminta pyöri suunnitellusti ja hyvin, tuloja tuli sitä kautta arvioitua enemmän.

Nuorisotilojen sulkuviikonloput ja kerhonohjaajien vuosilomapäivät vaikuttivat kevään toimintakauteen, tavoitteena on, että nykyisillä resursseilla pystyttäisiin turvaamaan sekä kohdennetun, että alueellisen nuorisotyön toiminta.

Totesimme, että emme ole käyneet strategista keskustelua nuorisotoimen tilasta ja tulevaisuudesta hetkeen, joten päätimme pitää seuraavan kokouksen yhteydessä strategiakeskustelun, jolloin viranhaltijat esittelevät eri hankkeiden ja investointien tilaa. Itse toivon nuorisotoimelta dynaamista otetta työn kehittämisessä, myös säästötoimien keskellä.

Lisäksi käsittelimme useamman 4H-yhdistyksen avustushakemuksen, myönsimme avustukset lähes esitysten mukaisesti, pienin muutoksin.: ruokakouluavustusta pienensimme, avustusta leireihin nostimme. Avustusmäärärahoja leikattiin viime vuodesta, joten avustusmäärät tulevat olemaan kautta linjan niukempia tänä vuonna.

Seuraava kokous on toukokuussa, jolloin tosiaan on tarkoitus käydä enemmänkin keskustelua siitä mitä tapahtuu ja tehdään. Hyvät ideat on tervetulleita, olkaa yhteyksissä!