torstai 5. marraskuuta 2015

Nuorisolautakuntablogi 5/2015: Hankkeita ja kehittämistä

Kasvatus- ja sivistystoimen johtaja Esa Ukkola esittelee lautakunnalle kehittämisohjelmaa
Illan nuorisolautakunnan kokouksen lista löytyy täältä. Itse kokous oli lyhyt ja nopea. Yksi kaavalausunto, mikä oli hyvin valmisteltu eikä vaatinut keskustelua. Varsinaisten kokousasioiden jälkeen kävimme keskustelua meneillään olevista hankkeista. Esa Ukkola esitteli kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisohjelmaa.

Tämä kehittämisohjelma on alkanut valmistelulla tänä syksynä ja sen tarkoituksena on kehittää toimintaa ja palveluja kuntalaisille palvelumuotoilun keinoin niin että kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut olisi kuntalaisen näkökulmasta järkevästi järjestetty. Tarkoituksena on valmistella ja suunnitella palveluiden kehittämistä tämän ja ensi vuoden aikana siten, että vuonna 2017 voitaisiin saada palvelut tuotantoon.

Jaana Kellosalmi kertoi lyhyesti Hyrylän alueen nuorisotyön kehittämisestä. Mestan tilasta luopumisen yhteydessä on meneillään niin ikään kehittämishanke jossa palvelumuotoilun keinoin haetaan tietoa siitä minkälaisia palveluita ja tiloja nuoret etelä-Tuusulassa haluaa ja sen tiedon kautta kehitetään palveluita yhdessä nuorten kanssa. Hyvä!

Kokouksessa oli paikalla myös kohdennetun nuorisotyön työntekijöitä Ismo Sato, Timo Oinaanoja, Heidi Hemminki, Antti Peltola, Mikko Rajanen ja Tuula Laajaranta. He esittelivät Jaana Kellosalmen johdolla seuraavia kohdennetun nuorisotyön toimintoja:
  • Jopo-toiminta ja kouluyhteistyö 
  • Ohjaamo (OTus: Monipalvelupiste joka sijaitsee starttipajan yhteydessä, auki aina arkisin. Koska vaan voi siis mennä kysymään neuvoja että mitä palvelua tarvitsee ja mistä sitä saa. Moniammatillista verkostotoimintaa, yhteys esim. Kelaan, TE-toimistoon, sosiaalitoimeen jne.) 
  • Duunipysäkki (28.10 alkanut TE-toimiston kanssa yhteistyössä järjestetty päivä johon kutsutaan työttömiä nuoria, joku yrittäjä kertomassa työstään ja TE-toimisto ja sosiaalitoimi kertomaan palveluistaan, tarkoituksena järjestää 2 kertaa keväällä ja syksyllä sekä mahdollisesti yhteishaun yhteydessä.)
  • Starttipaja (16-25- vuotiaille nuorille jotka on vaikka työ- tai opiskelupaikkaa)
  • Etsivä nuorisotyö (ja yksilö- ja pienryhmätyö)

Myös etsivää nuorisotyötä on tarkoitus kehittää palvelumuotoilun keinoin. Laki- ja rahoitusmuutokset vaikuttaa osaltaan etsivän nuorisotyön tulevaisuuteen, joten näissä seurataan valtakunnallisia päätöksiä joiden mukaan kehitetään kunnallista toimintaa. Haasteina on esimerkiksi nuorten ohjautuvuus palveluihin, asiakkaiden moniongelmaisuus, nivelvaiheiden kehittäminen ja piilotettu palvelutarve.

Nuorisolautakunnan puheenjohtajana seuraan ilolla tätä toimintaa, miten suurella sydämellä ja draivilla alueellisen nuorisotyön lisäksi myös kohdennettua nuorisotyötä on kehitetty ja kehitetään. Emme halua että yksikään nuori putoaa turvaverkkojen välistä. Alueellista nuorisotyötä olemme seurailleet kokouksissamme eri nuorisotiloilla eri puolilla Tuusulaa. Olen ylpeä Tuusulasta, täällä on otettu yhteiskuntatakuusta vastuu ja resursoitu sen mukaisesti nuorten hyvinvointiin. Pyrimme lautakunnan kanssa pitämään huolen siitä, että näin on myös tulevaisuudessa.


Puheenjohtaja yritti ottaa kuvan esittelijästä mutta otti sen sijaan selfien, hups. Marraskuu. (Kuvassa mukana myös kunnansihteeri N.A. Rosenberg)