keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Valtuustoblogi 10/2016: Uusi hallintosääntö ja Talousarvio 2017

Vuoden odotetuin kokous jouluruokailuineen. Lista löytyy (hetken ainakin) täältä. Streamattu kokoustaltiointi löytyy täältä.

§ 116 Hallintosääntö

Odotetusti Salla Heinänen esitti Sanna Kervisen ja usean muun kannattamana hallintosäännön palautusta valmisteluun siten, että pormestarimallin rinnalle valmisteltaisiin osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan malli . Tästä pidettiin hyviä puheenvuoroja molemmanlaisista näkökulmista. Odotetusti asian käsittely tässä kokouksessa voitti äänin 35 - 16. Sama keskustelu käytiin kertaalleen jo kesäkuussa kun päätimme pormestarimalliin siirtymisestä.

Oman puheenvuoroni aiheesta voi lukea täältä.

Lisäksi Antti Kaikkonen esitti muutosta palkkiosääntöön seuraavasti: Pormestarin palkka 5000€/kk, osa-aikaisten puheenjohtajien 1500€/kk. (Pohjaesitys 7500€/kk ja 2750€/kk.)

Pohjaesitys voitti äänin 27 - 24

Yksimielisesti lisäsimme hallintosääntöön nuorisovaltuustolle oikeuden tuoda aloitteet suoraan valtuustoon muiden valtuutettujen tapaan.

§ Välipykälät esityksen mukaan, sillä lisäyksellä että jatkossakin valtuuston listat voi saada paperisena sähköisen lisäksi jonkun niin halutessa. Jatkossa siirrymme kuitenkin enenevissä määrin sähköiseen ympäristöön.

§ 123 Taloussuunnitelma

Ensimmäistä kertaa budjetin yhteydessä pidettiin myös ryhmäpuheenvuorot. Hyvä niin. Ryhmäpuheenvuorot kannattaa käydä katsomassa streamilta, en uskalla niitä käydä tässä tiivistelemään, voisi tulla sanomista :) Todettakoon kuitenkin että erilaiset painotukset näkyi puolueilla. Jos jotain, niin kuntastrategiasta puhuttiin tässä kokouksessa enemmän kuin ehkä aiemmissa yhteensä! Ja se on aivan loistavaa. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron voi lukea täältä.

Puheenvuoroja pidettiin paljon. Uusia esityksiä perinteiseen tapaan tuotiin kokoukseen, kuitenkin saimme sujuvasti päätökset tehtyä, yhdellä neuvottelutauolla.

Nostoja talousarviosta palveluiden kannalta:

 • Kesäsulut sote-asemilla Jokelassa ja Kellokoskella aiempien vuosien tapaan lomittain, ei isompia leikkauksia aukioloihin. Äänestyksellä poistettiin pohjoispään joulusulut.
 • Ei henkilöstöleikkauksia/lomautuksia/irtisanomisia
 • Ei palveluverkkomuutoksia, paitsi Kellokosken nuorkka siirtyy kirjaston kanssa yhteiseen rakennukseen
 • Investoinneissa merkittävinä Kellokosken yhtenäiskoulu ja Rykmentinpuisto, kohti asuntomessuja 2020
 • Kaavoituksen keinoin tavoitteena saada lisätontteja myyntiin ensi vuoden aikana. Lisäksi tavoitetta omakotitonttien määrästä etelä-Tuusulassa nostettiin sataankahteenkymmeneen.
 • Lähiliikuntapaikat tulossa seuraavaksi Mikkolan koulun yhteyteen ja seuraavaksi Kellokoskelle. Graffitiseinät tulossa myös muihin kuntakeskuksiin ja skeittiparkki Kellokoskelle lähivuosina.
 • Lisäsimme 50 000€ lisämäärärahan kulttuuripalveluiden avustuksiin Montturockin 30-vuotisjuhlaa ja Suomi 100-tapahtumia varten.
 • Joustavan tuen uudistusta jatketaan peruskouluissa: erityisopetuksen painopisteet muuttuneet, erityisopetusresurssia saatu pikkuhiljaa paremmaksi ja tasapuolisemmaksi eri kouluissa. Kouluverkkoon ei muutoksia.
 • Joukkoliikenneratkaisuja tehdään alkuvuodesta: liitytäänkö HSL:n vai jatketaanko nykysysteemillä.
 • Suomi 100-tapahtumia läpi vuoden yhdessä Järvenpään ja kolmannen sektorin kanssa.
 • Uusi organisaatio kesäkuussa tuo pormestarin ja muutoksia lautakuntarakenteeseen.
 • Ponsi neuvottelutavoitteeksi sote-palveluiden pysymisestä nykyisellä tasolla.

§124 Hyväksyimme Kaavoitussuunnitelman, lisäämällä Rykmentinpuisto 3 yritysalueen prioriteetilla 1 ja omakotitonttien lisäyksen

Loput pykälät nopeasti, ilman keskustelua, esityksen mukaisesti.


Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta!

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 7.12.2016: Yhdessä tulevaan vuoteen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut kuulijat.

Me aina naureskellaan täällä tälle minun yhden hengen ryhmälle, joten todettakoon alkuun, että tämä puhe on laadittu yhdessä Vihreiden varavaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten kanssa.

Me haluamme kiittää paitsi viranhaltijoita isosta työstä minkä olette jälleen kerran tunnollisesti tehneet, ja kaikkia  luottamushenkilöitä niin lautakunnissa, valtuustossa kuin kunnanhallituksessakin, myös erityisesti kaikkia teitä kuntalaisia jotka olette täysin omasta kiinnostuksesta selanneet läpi materiaalit ja olleet yhteyksissä eri teemoista ensi vuoden talousarvioon liittyen. Mitä laajemmin asioita käsitellään aina parempi.

Ensi vuonna vietämme tosiaan Suomi 100-juhlavuotta. Juhlimme 100-vuotiasta Suomea teemalla Yhdessä. Sellaisena näemme ensi vuoden myös Tuusulan kannalta, sellaisena näemme myös tämän talousarvion jonka tänään hyväksymme. Teemme tätä yhdessä. Strategiamme teemana on vuonna 2017 menestyvä kulttuurikunta. Strategian toimenpide- ja toteutusohjelma ensi vuodelle näyttää hyvältä. Osallisuus ja yhdessä tekeminen näkyy kaikilla sektoreilla.

Me ollaan eletty tiukkoja vuosia, kuitenkin Tuusula on koko ajan ollut valtakunnallisesti katsottuna melko hyvin pärjäävä kunta.

Suunnitelmissa on isoja investointeja suunnitelmakaudella 2017-21 ja sen lisäksi maakunta- ja soteuudistuksen vaikutuksista ei vielä ole riittävästi faktaa. Siksi on entistä tärkeämpää pitää talous hallinnassa: on löydyttävä keinoja sekä kasvattaa kunnan tuloja, että hillitä menojen kasvua. Alijäämäisten talousarvioiden laatimisesta ei saa tulla tapa. Tämä vaatii meiltä yhteistä visiota ja katsetta pidemmälle tulevaisuuteen, se vaatii palveluverkkoratkaisuja, kuntayhteistyötä, uudenlaisia tapoja toteuttaa palveluita, tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja vähän kykyä luopua.

Mitä tulee oman lautakuntani, nuorisolautakunnan, työhön. Olen erityisen onnellinen siitä, että tänä vuonna Jokelassa on kokeiltu osallistavaa budjetointia nuorten kanssa. Kaikki yläasteella nuorisovaltuustovaaleissa äänestäneet saivat samalla mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin haluaisivat ohjata materiaalirahoja Jokelan nuorisotyössä. Opetuspalvelut myös kysyivät vanhempien ja oppilaiden näkemystä loma-aikoihin. Se on niin ikään juuri sitä yhdessä tekemistä mitä olemme Vihreissä pitäneet esillä vuosien ajan. Tätä osallistamista tullaan varmasti vahvistamaan kaikilla sektoreilla ensi vuonna ja seuraavien talousarvioiden laatimisessa voi kuntalaiset toivottavasti olla vielä entistä aktiivisemmassa roolissa, aikaisemmin ja enemmän suoraan, ei vain poliittisten ryhmien kautta.

Nuorisotyö on muuttunut näiden vuosien aikana yhä enemmän yhdessä tekemiseksi ja ensi vuonna tämä vahvistuu entisestään Kellokosken nuorkan muuttaessa omista tiloista kirjaston kanssa yhteisiin tiloihin.  Nuoret on osa tätä kuntaa ja toimii samoissa tiloissa kaikkien muiden kanssa, ei erillään muusta yhteiskunnasta.

Myös Kellokosken yhtenäiskoulu ja muut tulevaisuuteen suunnitellut investoinnit vahvistavat tätä kuntalaisten yhteisten tilojen suuntaa, mistä olemme onnellisia ja minkä näemme olevan ehdottomasti kaikkien kuntalaisten etu. 

Jo tulevana vuonna on katseen oltava tiukasti tulevassa. Maakuntauudistuksen häämöttäessä edessä, toivomme että sotepalveluissa jo nyt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluita, sekä kevyitä koteihin ja lähipalveluiden yhteyteen tuotavia pop-up-palveluita. Näistä tulee pitkällä tähtäimellä huomattavia säästöjä. Hyvää kehittämistyötä on tehtykin jo paljon.

Tulevaisuudessa on aiheellista panostaa yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa tukemalla toimintaa tarvitsemallaan tavalla. Tuusulassa käynnistetty ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon malli pitää ottaa tehokkaasti käyttöön, muilla paikkakunnilla siitä on saatu hyviä tuloksia.

Odotamme, että kuntayhteistyö kaikissa kunnalle jäävissä palveluissa tiivistyy entisestään. Opetustoimen yhteistyösopimukset Mäntsälän ja Sipoon kanssa, sekä nuorisopalveluiden yhteiset tapahtumat Järvenpään, Keravan ja Hyvinkään kanssa ovat hyviä esimerkkejä näistä.

Jokelalaisena olen sitä mieltä, että talousarvio on hyvin tasapuolinen eri kuntakeskuksien näkökulmasta. Pohjoispäässä on tehty ja tehdään parhaillaan isoja investointeja koulujen ja päiväkotien osalta, seuraavaksi on etelä-Tuusulan vuoro.

Tuleva hallinnon uudistus ja sote ja maakuntauudistukset tarkoittavat isoja muutoksia henkilöstön näkökulmasta. Siksi on tärkeää pitää henkilöstö mahdollisimman hyvin ajan tasalla siitä, missä mennään. Muutosta on johdettava ja siihen on varattava aikaa niin esimiehille kuin koko henkilöstölle, kuten talousarviokirjassa on mainittu. Talousarvio ja suunnitelma eivät myöskään itse toteuta itseään, vaan niitä toteuttavat ihmiset.

Kaikenkaikkiaan, tämän syksyn budjettiprosessi on työskentelyprosessina ollut paras tämän kauden aikaisista, iso kiitos vielä kaikille yhteistyöstä.Puheenvuoroni hallintosäännöstä 7.12.2016

Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat valtuustokollegat.
Me ollaan käyty vuoden ajan paljon keskustelua, on ollut seminaarit, tulevaisuustyöpajat, neuvottelut, kokoukset, syksyn kuntalaisillat. Meillä on ollut paljon asioita mistä olemme kaikki yhtä mieltä: erityisen onnellinen olen siitä, miten toive kuntalaisten aktiivisesta osallistamisesta läpäisee koko valtuuston ja virkamieskunnan. Myös lautakuntarakenteesta pääsimme yksimieliseen yhteisymmärrykseen, mikä ei aina aikaisemmin ole ollut itsestään selvää. On hienoa että ollaan tosiaan löydetty niin paljon asioita mitä ollaan pystytty ihan yksimielisyydessä ratkaisemaan. Se on kaikkien kuntalaisten etu. Iso asia, ilmeisesti siis jopa ainoa asia, mikä uudessa hallintosäännössä nyt siis hiertää on se, johtaako kuntaa ja poliittista prosessia pormestari tukenaan operatiivisessa johdossa kansliapäällikkö, vai kunnanjohtaja osa-aikaisen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Vihreät ovat tuoneet esiin pormestarimallin kannattavuutta kuntakentälle jo vuosia. Olemme tutkineet mallin erilaisia variaatioita eri puolilla maailmaa, listanneet sen hyötyjä ja riskejä, punnittu arvoja ja heikkouksia. Me näemme sen luovan parhaat edellytykset kunnan toiminnalle niin Pirkkalan ja Tuusulan kaltaisissa pienissä kunnissa, kuin Tampereen ja Helsingin kaltaisissa suurissa kunnissa. Näemme todennäköisenä että jatkossa yhä useampi kunta tulee siirtymään pormestarimalliin. Me näemme, että se on toimivampi järjestely myös soten lähdettyä kunnista. Näemme pormestarin lisäävän avoimuutta, tuovan päätöksenteon lähemmäksi kuntalaisia, kokoavan yhteen poliittisia ryhmiä ja edustavan koko valtuustoa. Edustavan kuntalaisia laajalla rintamalla.

On täysin ymmärrettävää, että muutokset aiheuttavat aina huolta muutoksen tarpeellisuudesta ja hyvyydestä. Niin päättäjissä kuin kuntalaisissa. Huolta pormestarin pätevyydestä, huolta kabinettipolitiikasta eli niinsanotusta osto-myynti-liikkeestä. On todella tärkeää punnita ja harkita tarkkaan minkälaisia muutoksia on tarpeen tehdä. Minä kiitän tästä keskustelusta. Se on tehnyt näkyväksi riskejä. Me muistetaan ne.

Henkilökohtaisesti en usko Yhteen Suureen Johtajaan, en kunnanjohtajana, en kunnanhallituksen puheenjohtajana enkä todella myöskään pormestarina. En myöskään usko koviin miehiin tai hyviin jätkiin, jo sukupuolenikaan puolesta. Sen sijaan uskon siihen, että hyvä johtaja ymmärtää oman pätevyytensä ja myöskin sen rajoitteet. Ymmärtää, että asiantuntemusta löytyy muualtakin kuin omasta päästä ja ymmärtää hakea ympäristöstä lisäasiantuntemusta mitä kunnan johtamisessa tarvitaan. Hyvä johtaja osaa myös käyttää kunnan hyödyksi kunnan vähiten käytettyä resurssia: kuntalaisten asiantuntemusta. Palveluiden käyttäjien näkemyksiä ei pidä väheksyä, ei myöskään valtuuston kykyjä. Pormestarin tehtävänä on enemmänkin koota yhteen ja ottaa käyttöön sitä asiantuntemusta, mitä kunnasta löytyy. Vastuu ei tässä tietenkään väisty mihinkään.

Kuntalaisten kanssa keskusteltuani, olen kuullut lähinnä huolta palveluiden heikkenemisestä, huolta siitä ettei kuntalaisia kuunnella, huolta siitä että päätöksiä ei saada tehtyä ja  että valtuustossa on kovin riitaisaa. Meillä tässä salissa on erilaisia näkemyksiä siitä, miten nämä asiat ratkaistaan. Selvää on, että pormestarimalli ei itsessään ratkaise näitä asioita mihinkään suuntaan. Valitun mallin lisäksi me tarvitsemme yhteistyötä, tarvitsemme yhteistä visiota joka suuntaa tulevaisuuteen, yhdessä hyväksyttyä strategiaa. Meidän pitää pystyä yhdessä sitoutumaan tehtyihin päätöksiin ja rakentaa uutta Tuusulaa.

Mä uskon, että me pystytään siihen nyt. Ja mä todella toivon että tuleva valtuusto pystyy siihen vielä meitä paremmin.

Puheen voi kuunnella myös täältä: http://julkinen.fi/video/1148 ajassa 1:17 (shoutboxista voi klikata nimellä)
maanantai 7. marraskuuta 2016

Valtuustoblogi 9/2016: Veroprosentit lähes niinkuin ennenkin

Marraskuinen kokousselfie
Töttöröö, vuoden viimeisiä kokouksia taas viedään. Tänään listalla lähinnä veroprosenttien määrääminen, seuraava kokous sitten painavampi talousarvioineen.

Ajankohtaiskatsauksen meille esitteli henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Talousarvion laadinnan tilanne: Osa aiheista jätetty pöydälle ryhmienvälisiä neuvotteluja varten, ensi maanantaina jatkuu. Apottipäätöksen myötä alijäämä kasvaa 200 000€ --> -3,5M€

KUUMA-seudun yhteinen lausunto koskien sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitystä:

 • Toivotaan neljää aluetta Uudellemaalle
 • Valinnanvapaudesta ei koeta olevan riittävästi tietoa: joka tapauksessa vaatii vahvaa ohjaus- ja seurantamekanismia.
 • Kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee kohdentaa sille osapuolelle joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöen käyttötarpeeseen. 
 • Kunnilla oikeus päättää veroprosentistaan, ei verokattosäännöstä. 
 • Työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisvastuu tulisi keskittää kunnille. 
 • Elinvoimatekijät, kehittämisyhtiöt rajapinnassa.
 • Ei erillistä ja kokonaan uutta oikeushenkilöä.
 • Valtion ohjauksen tulisi kohdistua ainoastaan strategisiin tavoitteisiin.
 • Päätöksenteossa kuntien rooli tärkeä.


Pykäläasiat:

Veroprosentit: Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat, Tuusula joutuu näinollen muuttamaan kiinteistöveroprosentit uusille alarajoille. Tuloveroprosentti (19,50) pysyy ennallaan. Kunnan kiinteistöverotulot kasvavat tämän myötä arviolta 1,4 M€, mutta verokevennysten ja kiky-sopimus puolestaan vähentää kunnallisveron tuottoa noin 4 M€. Sellaista siis verokartalla.

Omakotitonttien myyntihinnat ja vuokran suuruus
Myyntihinnat pysyy ennallaan: Jokela ja Kellokoski 225€/km2, Etelä-Tuusula 425€/km2, muutamin poikkeuksin.

Tuottajamuotoisten tonttien luovuttaminen: Korvaa 2007 tehdyn päätöksen


Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen: Esityksen mukaan


Kiinteistö oy Kerava-Tuusulan paloasema, pääomalainan myöntäminen: Esityksen mukaan

Sotelausunnot: Ks. yllä: Esityksen mukaan

Vaihtuvia luottamushenkilöitä: Arto Nätkynmäki luopui sotelautakunnan varajäsenyydestä ja yksilöasioidenjaoston varajäsenyydestä, tilalle Tuija Riola, yksilöasioidenjaoston varajäseneksi Pekka Ruotsalainen

Aloite Jusslan alueen laajentamisesta ja Kelatien yhteyksien turvaamisesta
Ruut Sjöblom esitti aloitteen palauttamista valmisteluun hyvin valmistellulla puheenvuorolla. Vastaus aloitteeseen oli, että uutta tieyhteyttä ei tarvita, eikä tarpeellista aloittaa kaavoitustyötä tämän pohjalta. Viranhaltijoilla oli huoli lisääntyvästä liikenteestä, toisaalta työpaikkaalueilla kuitenkin on harvoin turhaa liikennettä ja Sjöblomin mukaan tielinja lisäisi turvallisuutta ja olisi hyvää suunnittelua. Aloite ei hänen mukaan koske mätäkiven virkistäymisaluetta ja Metlan metsiä. Siksi alue ja tielinja tulisi ottaa jo nyt osaksi yleiskaava 2040-suunnittelua.

Päätimme palauttaa yksimielisesti aloitteen valmisteluun.

Aloite pöytäkirjojen palautuksesta nettisivuille
Työn alla, palautus hoidetaan.

Muita asioita
Ulla Palomäki ym. aloite Kiky-sopimuksen aiheuttamasta 30 minuutin lisätyöajasta: Selvitys miten työajanlisäys voitaisiin ohjata työntekijöiden hyvinvointiin. Kannatan lämpimästi! Kuntatyönantajat on kuitenkin kieltänyt, että liikuntaan sitä ei saa käyttää. Se ei estä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä!

Kerrankin nopea kokous! Ensi kerralla sitten varmasti taas pitkän kaavan mukaan