maanantai 14. maaliskuuta 2016

Valtuustoblogi 2/2016: Messuja, kaavailuja ja aloitteita

Illan valtuuston lista löytyy täältä.

Aluksi kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksessa kuulimme seuraavaa:

Hyviä uutisia: Asuntomessut 2020 hyvin todennäköisesti pidetään Tuusulassa: sopimus valmis allekirjoitettavaksi.

Tilinpäätösennuste: Tilinpäätös valmistumassa maaliskuun loppuun mennessä. Tulee parempi kuin budjetoitiin tai loppusyksystä arvioitiin. Loppuvuoden datakeskus-maakauppa toi oman lisänsä loppuvuoden tulokseen. Tilinpäätöksestä on tulossa n. 1 M€ tappiollinen.Asiaan vaikuttanut toimintamenojen pysyminen raamissa ja säästöt henkilöstömenoissa. Tulosta voidaan pitää ihan hyvänä ja kehyskuntien joukossa olemme tuloksen valossa keskitasoa.Velkamäärä on yhä kohtuullinen, vaikka velkaantuminen onkin nopeutunut.

Sote-uudistuksen eteneminen: Järjestämisuudistus ja valinnanvapaus- ja monikanavarahoitusuudistus. Iso nippu lakeja valmisteilla huhtikuuksi, tulossa kuntiin lausunnoille. Keski-Uudenmaalla yhteistyötä ja yhteiset tavoitteet.

Sitten itse kokousasioihin:

§ Annoimme lausunnon Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavaehdotukseen. Osa aiemmista huomioista oli korjattu, osa ei. Näistä saimme kattavan esittelyn jo valtuustoinfossa ja päätimme asian keskustelutta esityksen mukaan.

§ Maanvuokrasopimus Tuusulan Tenniskeskuksen kanssa: niinikään ilman keskustelua esityksen mukaan.

§ Maankäyttösopimus ja alueiden luovuttamista koskeva esisopimus Sjöblomien kanssa: Tästä aiheesta saimme esittelyä. Alueelle esitetty asemakaava on käsitelty kuntakehityslautakunnassa 2013. Vuonna 2007 on sovittu luovutusperiaatteet tähän. Hyvä esittely ja hyvä, että hommat etenee. Ilmeisesti sopimus kuitenkin on herättänyt närää, eikä sitä ole koettu välttämättä kunnan edunmukaiseksi, vaikkakin kunta tässä tekee voittoa. Kuitenkin koetaan, että sopimus ei ole tasapuolinen vaan suosii maanomistajia ja oltiin huolissaan siitä, että tästä muodostuu ennakkotapaus. Risto Rämö esitti asian palauttamista Tuija Reinikaisen kannattamana ja keskustelua käytiin paljon.  Lopulta äänestettiin. Äänin 45-3 päätimme käsitellä asian tässä kokouksessa ja esityksen mukaan mentiin.

Ryhmien välisissä neuvotteluissa ei vielä luonnollisesti kukaan aikonut asiaa äänestyttää. Välillä tämä tuntuu turhauttavalta tämä vääntäminen. Ehdottomasti on valtuustonkokouksissa jokaisella puheoikeus ja oikeus äänestyttää mitä vaan, sehän on demokratiaa. Mutta jotta voisimme sujuvasti päättää asioita kuntalaistemme eduksi, voisi nämä kokoukset vähän jouhevampia olla ja vähän edes tiedossa etukäteen mitä tuleman pitää.

§ Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen: Päätösesitykseen lisättiin se, että asia tuodaan kesäkuun valtuuston käsittelyyn.

§ Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleissuunnittelu: Lisämäärärahatarve.  Asia ei ole uusi, mutta lisämääräraha täytyy päättää valtuustossa. Saimme asiasta lyhyen esittelyn. Kunnallistekniikan yleissuunnittelun täytyy mennä käyttötaloudesta eikä investoinneista ja asia jäi hoitamatta budjettiin viime vuonna.

§ Todettiin keskeneräiset aloitteet: Aloitteeni nimettömästä työnhausta on edelleen vailla vastausta (jätetty tammikuussa 2014). Toivottavasti se saataisiin pian valmisteltua ja käsiteltyä. Pidin tästä lyhyen puheenvuoron. Kuntalaisaloitteiden käsittelyä pitäisi myös sujuvoittaa.

§ Muita aloitteita todettiin käsitellyksi: Myös jokelalaisilta tuomani aloite Jokelan koirapuistosta todettiin käsitellyksi. Kiitin nopeaa valmistelua ja käsittelyä. Koirapuisto pitäisi saada tämän vuoden aikana eteenpäin, osana Peltokaaren puistoaluetta. Meluaitaan voisi tehdä taidetta ja Tuusulan sisääntuloväylien varteen esimerkiksi kukkaistutuksia.

§ Uusia aloitteita:

  • TuPu:n aloite pöytäkirjojen pidempään pitämisestä julkisena. Allekirjoitin tämän aloitteen. 
  • PS:n aloite Tuusulan sähköverkon takaisinostamisesta
  • Jokelan eläkkeensaajat: Aloite uudenlaisesta ikäihmisten asumiskokeilusta Jokelassa. (Aarno Järvinen)
  • Yläasteiden vanhempainyhdistykset: Koulusosionomien toiminnan jatkaminen ja vakinaistaminen Tuusulassa (Sarppa Heiskanen)
  • Lahela-Seura RY:n aloite: Kevyeenliikenteenväylille kaistamerkinnät (Petri Ahonen)
  • Keskiryhmä ym: Suomi 100 vuotta: 2017 Kirkonkylän koulu nimettäisiin Aleksis Kiven kouluksi (Timo Huuhtaluoma)