maanantai 9. toukokuuta 2016

Valtuustoblogi 3/2016: Puustellinmetsän asemakaava ja aloitteita

Illan kattaus löytyy täältä.

Aluksi annettiin myönnettyjä kunniamerkkejä: Timo Huhtaluomalle, Laila Hedelborgille ja Karita Mäensivulle.

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus:
MAL-sopimus (maankäyttö, asuminen, liikenne): 

 • Valtiolla ei tuoda rahaa pöytään, neuvottelutavoitteita ei saavutettu
 • Sopimuksiin saatiin tarvittavat kirjaukset seurantaa varten
 • Koko kuntaryhmä esiintyi yhtenäisesti
 • Yhteistyö Helsingin seudun kuntien ja valtion kesken erittäin tärkeää


Henkilöstökertomus 2015: Toivomme että ongelmat Kuntapro:n kanssa on menneisyyttä. Sairaslomapäivät on vähentynyt ja selvitys eläköitymisestä on tuotu mukaan esitykseen. Mahdollista ennustaa eläköitymistä. Hyvä johtaminen on nostettu yhdeksi pääteemaksi. Koulutuspäivien määrä on kääntynyt nousuun. Henkilöstökyselyn tulokset ovat yllättävän hyvät ottaen huomioon vuoden henkilöstösäästöt. Todettu lomautusten ja irtisanomisten olleen selkeä virhe.

Puustellinmetsän asemakaava: Asuntomessualue 2020. Asiasta käytiin keskustelua. Uhka vai mahdollisuus: varmasti sekä että. Joudumme varautumaan siihen, ettei väestönkasvu tule olemaan niin suurta kun oli ajateltu, mikä näkyy Rykmentinpuiston alueissa. Hyväksyimme kaavan.

Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen:
 • Asiaa on käsitelty lukuisissa eri iltakouluissa ja seminaareissa. Neuvottelut on edenneet. Näkemys organisaatiorakenteesta on aika lähellä toisiaan kaikilla ryhmillä, keskustelu pormestarimallin hyödyistä ja riskeistä on eniten jakava asia.
 • Käsitellään kesäkuun valtuuston kokouksessa.
10 eri aloitetta:
 • Erikoinen tarkastuslautakunnalle suunnattu aloite koskien Tuusulan taloudenhoitoa ei johtanut toimenpiteisiin
 • Keudan muut jäsenkunnat ei aio nyt alkaa järjestää lukiokoulutusta yhdessä, joten aloite raukeaa myös Tuusulan osalta
 • Kevyenliikenteenväylä Kellokosken keskustaan on vihdoin saatu tehtyä
 • Työpaikkaomavaraisuus on nostettu tavoitteissa 100 prosenttiin
 • Toimielinten pöytäkirjat edelleen esille nettiin: aloite palautettiin yksimielisesti valmisteluun: pöytäkirjojen palautuksen mahdollisuudet tulee selvittää ja päätös tehdään sen jälkeen. 
 • Keski-Uudenmaan uimahallien sisäänpääsyjen yhdistämistä pyritään edistämään tulevaisuudessa, ihan vielä ei ole mahdollisuutta toteuttaa.
 •  Vakituisen asumisen määrittelyn uudistamisen aloite ei johda toimenpiteisiin
 • Maanhankinnan todetaan jo tehostuneen
 • Aloite tonttijaosta Kulomäen kortteliin ei johda toimenpiteisiin, kauppoja siellä on jo tehty aloitteen jättämisen jälkeen
 • Kevyeen liikenteen väylien kaistamerkinnät-aloitteen mukaisia toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta se johti sellaisiin toimenpiteisiin että keväällä 2016 kartoitettiin koulumatkojen vaaranpaikkoja ja tämän kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa.
Uusia aloitteita ja kannanottoja:
 • Oma aloitteeni: Maksuton ehkäisy Tuusulan nuorille. Voit lukea sen täältä. 
 • Nuorisovaltuuston kannanotto Monion puolesta: Tarvitsemme uuden lukiorakennuksen, monio olisi tähän loistava paikka. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa muihin toimipisteisiin.
 • Rehti Tuusula (Risto Rämö): 3 aloitetta: 1. Työhaastatteluihin mukaan valittavan henkilön alainen. 2. Opiskelijoita asumaan seniorikuntalaisten pihapiireihin 3.  Omahoitopalveluiden kehittäminen Tuusulassa
Kerrankin pääsi ajoissa kotiin! Kiitos! 
Valtuustoaloite: Maksuton ehkäisy Tuusulan nuorille

Valtuustoaloite: Maksuton ehkäisy Tuusulan nuorille

Esitän, että Tuusulan kunta alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille tuusulalaisnuorille. Nuorille tulee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti. 

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää. 

Vaikka ilmaisen ehkäisyn tuoma taloudellinen säästö terveydenhuoltokustannuksissa on merkittävää, tärkeintä on, että nuoret pysyvät terveinä ja hyvinvoivina eivätkä joudu läpikäymään raskaudenkeskeytystä. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24-vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista. 

Kunnan tulisi tarjota kondomeja hormonaalisen ehkäisyn rinnalla, jotta sukupuolitauteja ehkäistäisiin tehokkaammin, ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin sekä tytöille että pojille. On todettu, että kondomit tavoittavat nuoret parhaiten siellä, missä he luonnollisesti liikkuvat. Kondomeja tulisi jakaa nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa, kouluterveydenhuollossa, oppilaitoksissa, kutsunnoissa ja armeijassa. Muissa kunnissa maksutonta ehkäisyä tarjotaan alle 20-vuotiaille. On kuitenkin perusteltua asettaa ikäraja 25 ikävuoteen saakka 20-24-vuotiaiden korkeiden raskaudenkeskeytyslukujen takia.