maanantai 13. kesäkuuta 2016

Valtuustoblogi 5/2016: Kotouttamisohjelma ja pakolaisten vastaanotto

Viime viikon käsittelystä jäi siis uupumaan kaksi pykälää. Kotouttamisohjelman hyväksyminen ja pakolaisten vastaanottaminen. Lista täällä.

Ensin kuitenkin piti hyväksyä viime kokouksen pöytäkirja apotti-käsittelyn osalta, kun pöytäkirjantarkastaja Paavo Juntunen oli tätä kieltäytynyt tarkastamasta. Viime kokouksessa oli siis osalla epäselvyyttä siitä miksi kokous päätettiin, vaikka joku oli mielestään esittänyt jotain (ehkä asian jättämistä pöydälle? Käsittelyä myöhemmin?) mitä ei kuitenkaan oltu mitenkään kirjallisesti jätetty tai kannatettu. Että sikäli selkeä kuvio. Toki voi olla erimielisyyttä siitä, miten nopeasti tai hitaasti puheenjohtajan pitäisi nuijaansa kopauttaa, mutta Arto on kyllä mielestäni ollut välillä vähän turhankin kärsivällinen puheenjohtaja.

Paavo Juntunen esitti nyt siis, että emme tarkasta pöytäkirjaa vaan siirrämme asian seuraavaan kokoukseen. Pääsimme äänestämään. Äänin 23-24 asia käsitellään uudestaan sitten elokuussa. Käsittämätöntä, on minun mielipiteeni. Odotan, että seuraavassa kokouksessa apottiin kriittisesti suhtautuvilta tulee sitten selkeitä muutosesityksiä, mikäli asiassa on jotain epäselvää eikä tällaista himmailua että ehkä ja pitäisiköhän ja olisikohan.

Marja-Liisa Palosaari esitteli kotouttamisohjelmaa ja selkeytti termejä ja kuvioita hyvässä esityksessään. Kotouttamisohjelmahan on siis lakisääteinen ja kunnalla on vastuu ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä ja seurannasta. 3,5% väestöstä (1358 kpl) on Tuusulassa vieraskielisiä v. 2016.

Kotouttamisohjelma on hyvä. Siinä näkyy koulutuksen ja vapaa-ajan toimintojen tärkeä rooli kotouttamisessa. Tärkeää ja keskeistä on nyt kokonaiskoordinaation selkeyttäminen. On luotava palvelut ja prosessit  kotouttamisen turvaamiseksi.

Keskustelu oli osin ahdistavaa. Kotouttamisohjelma kuitenkin hyväksyttiin.

Pakolaisten vastaanotto-asiassa ELY-keskuksen esitys oli että Tuusula ottaisi 91 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa vuonna 2016. Kunnanjohtajan esitys puolestaan oli, että nämä turvapaikanhakijat otettaisiin vastaan porrastetusti kahden vuoden aikana siten, että osa olisi turvapaikanhakijoita ja osa kiintiöpakolaisia.

Kunnanhallituksen pohjaesitys on taas sellainen että kahden vuoden aikana otetaan porrastetusti vain kiintiöpakolaisia (kolmessa erässä yhteensä 91) ja niistä 50% olisi lapsiperheitä. Ajatuksena kaiketi antaa turvaa kaikkein eniten apua tarvitseville, mutta onhan tällainen erottelu jossain määrin kyseenalaista.

Tästäkin saimme aivan loistavan esittelyn ja monet tätä kiittelivätkin. Itse päätin pysyä hiljaa tämän pykälän ajan ja keskittyä hengittelemään, kantani asiaan on ollut jo pitkään julkinen ja kaikkien tiedossa. Keskustelu oli kuitenkin pääasiassa asiallista, mistä olen onnellinen. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Daniel Levander piti loistavan puheenvuoron missä ihmetteli rajoittunutta salikeskustelua, kun nuoret ovat jo kyselleet että missä voisi ilmoittautua avuksi kotouttamiseen vaikkapa kummitoiminnan kautta. Hannu Helasvuo kertoi liikuttavasti omista evakkokokemuksistaan.

Muutosesityksiähän sitten tuli odotetusti useita:

- Eetu Niemelä (PS) esitti, että vastaanotettaisiin 2016 enintään 20 ja vuonna 2017 20 kiintiöpakolaista. Raukesi kannattamattomana.

- Paavo Juntunen (kok.) esitti, että ei otettaisi kantaa siihen ketä tänne valitaan ja millä perusteilla: eli otettaisiin vastaan 2016 enintään 20 ja 2017 20 pakolaista (pitää sisällään sekä kiintiöpakolaiset että oleskeluluvan saaneet jo maassa olevat turvapaikanhakijat). Tämä hävisi äänestyksessä 16-10-24 tyhjää.

- Santeri Ahlgren (kok.) esitti, että ei oteta lainkaan vastaan pakolaisia. Tämä hävisi äänestyksessä 18 - 10 - 21 tyhjää (1 poissa)

- Ulla Rosenqvist (kok.) esitti, että mennään pohjaesityksen mukaan määrissä, mutta poistetaan määreet siitä, millaisia pakolaisia otetaan vastaan. Hävisi viimeisessä äänestyksessä KH:n pohjaesitykselle.

Lopullinen päätös oli siis alkuperäinen kh:n esitys äänin 37 - 9, 4 tyhjää, 1 poissa.

Sellainen kokous.

Kiitos kaikille kanssaeläjille koko tästä poliittisesta keväästä! Keskiviikkona vielä nuorisolautakunnan ylimääräinen kokous, sitten jään ansaitulle kesätauolle. Aurinkoista kesää kaikille!


tiistai 7. kesäkuuta 2016

Valtuustopuheenvuoro 6.6.2016: Kuntalaisten kuuleminen keskiöön

Rakkaat ystävät,

Mä en tiedä tuleeko tän pykälän käsittelyn aikana missään kohtaa varsinaisesti sellaista hyvää ja osuvaa hetkeä pitää tämä puheenvuoro, joten mä pidän sen nyt. 

Olen tosi onnellinen tästä uudistustyöstä mitä on tehty koko viime vuosi ja ylpeä siitä miten paljon ollaan saatu aikaan. Se onko poliittisessa johdossa pormestari on toki meille vihreille merkittävä ja tärkeä asia, ollut niin kauan kun se on mahdollista ollut,  mutta itseasiassa tässä esityksessä se ei kuitenkaan ole se radikaalein uudistus vaikka tästä keskustelusta mitä täällä nyt käydään voisi niin kuvitella. Merkittävintä on se, että tän esityksen myötä kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon paranee. Osittain tästä johtuen, mä en ole huolissani myöskään sisäpiireistä tai siitä, että pienen puolueen vaikutusmahdollisuudet heikkenisi pormestarin myötä. Nyt on kyse nimenomaan avoimuudesta ja avoimesta päätöksenteosta

Me järjestettiin syksyllä demokratiailta jossa peräänkuulutettiin just tätä lähidemokratiaa ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista. Nyt vaikka lautakuntien määrä pienenee merkittävästi tässä esityksessä, esitetyt kuntakeskuskohtaiset kehittämisverkostot varmistavat että kuntalaisten ääni tulee laajalla rintamalla kuulluksi, se on upeaa ja olen tyytyväinen siitä, miten tärkeäksi osaksi se on nostettu tätä esitystä. Se kertoo siitä, että Tuusula katsoo tulevaisuuteen ja sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt on yhteisessä rintamassa siinä, että tää nähdään tärkeäksi. Se on iso muutos.  

Mä uskon, että näiden uudistusten myötä me pystytään yhdessä tekemään päätöksentekokulttuurista sellaista, että saadaan asioita eteenpäin ja kehitettyä meille kaikille rakasta kotikuntaa. Mua ei kiinnosta isojen puolueiden tai ryhmien hiekkalaatikkoleikit ja keskinäinen nokittelu täällä salissa, mua kiinnostaa se että kuntalaiset pääsee mukaan ja että meidän toiminta on avointa.  

Kannatan siis kunnanhallituksen esitystä sellaisenaan. Kiitos. 

Valtuustoblogi 4/2016: Pormestari Tuusulaan

Pitkä maanantai-iltapuhde Tuusulassa. Lista löytyy täältä.

Alkuun kuulimme joukkoliikenneselvityksestä, mitä on alkuvuosi laadittu ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Alkuvuodesta on toteutettu myös kysely, johon kuntalaiset ovat aktiivisesti vastanneet. Joukkoliikenteeseen ei ole tulossa isoja muutoksia Tuusulan suhteen, mutta todennäköisesti raideliikenteeseen lisääntynevät yhteydet suorien pääkaupunkiseudun suunnan yhteyksien vähetessä.

Sitten itse kokousasioihin:

Kokouseväät. Yrgh.

Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen 

Yllättävää ei varmasti ollut, että asia herätti paljon keskustelua ja erilaisia näkemyksiä. Lauri Untamo (kok.) esitti asian palauttamista valmisteluun ja sai useampia kannatuspuheenvuoroja. Asian paluttamisen äänestys päättyi 36-15 tässä kokouksessa käsittelyn puolesta. Sitten Lauri Untamo (kok.) esitti paluuta kunnanjohtajan esitykseen. Puheenvuoroja pidettiin todella paljon, taukokin välillä. Antti Kaikkonen (kesk.) esitti että asiasta kysytään myös kuntalaisilta vielä ennen joulukuuta.

Ensin äänestettiin muutosesitysten välillä. Kaikkosen esitys voitti Untamon.

Lopulta äänestettiin pohjan ja Kaikkosen esittämän lisäyksen välillä. Pohja voitti 35-16. Yksimielisesti lisättiin ponsi, jonka mukaan kuntalaisia kuullaan 2019 kun tarkastellaan muutenkin valitun järjestelmän toimivuutta.

Lautakuntien määrä tulee vähenemään (KASKO, Kulttuuri- ja vapaa-aika, Tekninen, Kuntakehitys + Tarkastus- ja keskusvaalilautakunta, ja toki SOTE-lautakunta sen aikaa kun on), valtuuston koko on edelleen 51 valtuutettua. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat tulevat toimimaan myös lautakunnan puheenjohtajina.

Kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa tullaan lisäämään kuntakeskuskohtaisten kehittämisverkostojen kautta.

Tässä vaiheessa kokousta on takana yli 3 tuntia ja ensimmäinen pykälä käsitelty. Jippii. 

Kuntakehitysjohtajan viran täyttäminen

Esityksen mukaan Marko Härkönen valittiin kuntakehitysjohtajan virkaan. Tervetuloa!

Tilinpäätös 2015

Esityksen mukaan. Asukasluku kasvoi, mutta rakentaminen hidastui. Tulos oli 1,2 M€ miinusmerkkinen. Eli vähemmän kuin ennustettiin.

Arviointikertomus 2015

Esityksen mukaan. Aarno piti puheenvuoron arviointikertomuksesta. Strategian kehittämiskohteiden toteutumista tulisi seurata valtuustokauden päätteeksi koko ajalta. Lomautusten on todettu olleen selkeä virhe. Kärkihankkeiden määrää pidetään liian suurena. Monia muitakin hyviä pointteja Aarno toi esiin. Kiitokset tarkastuslautakunnalle kovasta työstä! 

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Ennakoitu alijäämä 6,4M€. Ei pidä sisällään HUS:n esitystä ylijäämän palauttamisesta, toisaalta HUS:n palvelusuunnitelma on ylittynyt alkuvuodelta joten ei välttämättä vaikuta.

Jussi Salonen esitti, että kuntakehityslautakunnan esittämä 50 000 lisäysmääräraha myönnetään. MaaS (joukkoliikennemuotojen yhdistäminen mobiilisti)-hankkeeseen. Rahaa esitetään siis avoimien datarajapintojen avaamiseen liikkumisen kehittämiseksi. Tästä käytiin todella pitkä keskustelua ja pidettiin taukoa (klo 23 jälkeen). Lisäsimme 50 000 € määrärahaa siten että asia tuodaan vielä kunnanhallituksen päätettäväksi.

MAL-sopimus

Esityksen mukaan.

Kiljavan sairaala: Palvelusuunnitelman jatkaminen 2017-2018

Esityksen mukaan. Ei keskustelua.

Liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti) käyttäjäksi

Lyhyt, mutta perusteellinen esittely aiheesta, tavoitteena luoda yhtenäinen järjestelmä työntekijöiden työn helpottamiseksi sekä kuntalaisten terveysseurannan ja oma-avun parantamiseksi.  Tästähän on paljon toisenlaisiakin näkemyksiä, toimivuudesta, kustannuksista ja avoimesta datasta nyt ainakin. Jokseenkin yleisesti jaettu näkemys kaiketi on, että ei paras mahdollinen tai riskitön hanke, mutta välttämätön tässä kohtaa. Vaihtoehtoja ei ole ja kritiikin myötä toivomme parasta.

Päätettiin esityksen mukaan. Osalle jäi epäselväksi miksi, koska olivat mielestään esittäneet asian siirtämisestä seuraavaan/ jatkokokoukseen. Puheenjohtajan tulkinta kuitenkin oli, että virallista esitystä ja sen kannatusta ei tullut.

Kuntakehityslautakunnan johtosäännön tarkistaminen

Esityksen mukaan. Ei keskustelua.


Tuusulan kotouttamisohjelman hyväksyminen

Siirtyy käsiteltäväksi viikon päähän.

Pakolaisten vastaanotto, vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen pyyntöön kuntapaikkojen käsittelystä kunnanhallituksissa/ -valtuustoissa.

Siirtyy käsiteltäväksi viikon päähän.

Kotona klo 1:15. Sellaista.