tiistai 7. kesäkuuta 2016

Valtuustoblogi 4/2016: Pormestari Tuusulaan

Pitkä maanantai-iltapuhde Tuusulassa. Lista löytyy täältä.

Alkuun kuulimme joukkoliikenneselvityksestä, mitä on alkuvuosi laadittu ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Alkuvuodesta on toteutettu myös kysely, johon kuntalaiset ovat aktiivisesti vastanneet. Joukkoliikenteeseen ei ole tulossa isoja muutoksia Tuusulan suhteen, mutta todennäköisesti raideliikenteeseen lisääntynevät yhteydet suorien pääkaupunkiseudun suunnan yhteyksien vähetessä.

Sitten itse kokousasioihin:

Kokouseväät. Yrgh.

Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen 

Yllättävää ei varmasti ollut, että asia herätti paljon keskustelua ja erilaisia näkemyksiä. Lauri Untamo (kok.) esitti asian palauttamista valmisteluun ja sai useampia kannatuspuheenvuoroja. Asian paluttamisen äänestys päättyi 36-15 tässä kokouksessa käsittelyn puolesta. Sitten Lauri Untamo (kok.) esitti paluuta kunnanjohtajan esitykseen. Puheenvuoroja pidettiin todella paljon, taukokin välillä. Antti Kaikkonen (kesk.) esitti että asiasta kysytään myös kuntalaisilta vielä ennen joulukuuta.

Ensin äänestettiin muutosesitysten välillä. Kaikkosen esitys voitti Untamon.

Lopulta äänestettiin pohjan ja Kaikkosen esittämän lisäyksen välillä. Pohja voitti 35-16. Yksimielisesti lisättiin ponsi, jonka mukaan kuntalaisia kuullaan 2019 kun tarkastellaan muutenkin valitun järjestelmän toimivuutta.

Lautakuntien määrä tulee vähenemään (KASKO, Kulttuuri- ja vapaa-aika, Tekninen, Kuntakehitys + Tarkastus- ja keskusvaalilautakunta, ja toki SOTE-lautakunta sen aikaa kun on), valtuuston koko on edelleen 51 valtuutettua. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat tulevat toimimaan myös lautakunnan puheenjohtajina.

Kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa tullaan lisäämään kuntakeskuskohtaisten kehittämisverkostojen kautta.

Tässä vaiheessa kokousta on takana yli 3 tuntia ja ensimmäinen pykälä käsitelty. Jippii. 

Kuntakehitysjohtajan viran täyttäminen

Esityksen mukaan Marko Härkönen valittiin kuntakehitysjohtajan virkaan. Tervetuloa!

Tilinpäätös 2015

Esityksen mukaan. Asukasluku kasvoi, mutta rakentaminen hidastui. Tulos oli 1,2 M€ miinusmerkkinen. Eli vähemmän kuin ennustettiin.

Arviointikertomus 2015

Esityksen mukaan. Aarno piti puheenvuoron arviointikertomuksesta. Strategian kehittämiskohteiden toteutumista tulisi seurata valtuustokauden päätteeksi koko ajalta. Lomautusten on todettu olleen selkeä virhe. Kärkihankkeiden määrää pidetään liian suurena. Monia muitakin hyviä pointteja Aarno toi esiin. Kiitokset tarkastuslautakunnalle kovasta työstä! 

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Ennakoitu alijäämä 6,4M€. Ei pidä sisällään HUS:n esitystä ylijäämän palauttamisesta, toisaalta HUS:n palvelusuunnitelma on ylittynyt alkuvuodelta joten ei välttämättä vaikuta.

Jussi Salonen esitti, että kuntakehityslautakunnan esittämä 50 000 lisäysmääräraha myönnetään. MaaS (joukkoliikennemuotojen yhdistäminen mobiilisti)-hankkeeseen. Rahaa esitetään siis avoimien datarajapintojen avaamiseen liikkumisen kehittämiseksi. Tästä käytiin todella pitkä keskustelua ja pidettiin taukoa (klo 23 jälkeen). Lisäsimme 50 000 € määrärahaa siten että asia tuodaan vielä kunnanhallituksen päätettäväksi.

MAL-sopimus

Esityksen mukaan.

Kiljavan sairaala: Palvelusuunnitelman jatkaminen 2017-2018

Esityksen mukaan. Ei keskustelua.

Liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun (Apotti) käyttäjäksi

Lyhyt, mutta perusteellinen esittely aiheesta, tavoitteena luoda yhtenäinen järjestelmä työntekijöiden työn helpottamiseksi sekä kuntalaisten terveysseurannan ja oma-avun parantamiseksi.  Tästähän on paljon toisenlaisiakin näkemyksiä, toimivuudesta, kustannuksista ja avoimesta datasta nyt ainakin. Jokseenkin yleisesti jaettu näkemys kaiketi on, että ei paras mahdollinen tai riskitön hanke, mutta välttämätön tässä kohtaa. Vaihtoehtoja ei ole ja kritiikin myötä toivomme parasta.

Päätettiin esityksen mukaan. Osalle jäi epäselväksi miksi, koska olivat mielestään esittäneet asian siirtämisestä seuraavaan/ jatkokokoukseen. Puheenjohtajan tulkinta kuitenkin oli, että virallista esitystä ja sen kannatusta ei tullut.

Kuntakehityslautakunnan johtosäännön tarkistaminen

Esityksen mukaan. Ei keskustelua.


Tuusulan kotouttamisohjelman hyväksyminen

Siirtyy käsiteltäväksi viikon päähän.

Pakolaisten vastaanotto, vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen pyyntöön kuntapaikkojen käsittelystä kunnanhallituksissa/ -valtuustoissa.

Siirtyy käsiteltäväksi viikon päähän.

Kotona klo 1:15. Sellaista.