maanantai 7. marraskuuta 2016

Valtuustoblogi 9/2016: Veroprosentit lähes niinkuin ennenkin

Marraskuinen kokousselfie
Töttöröö, vuoden viimeisiä kokouksia taas viedään. Tänään listalla lähinnä veroprosenttien määrääminen, seuraava kokous sitten painavampi talousarvioineen.

Ajankohtaiskatsauksen meille esitteli henkilöstöjohtaja Harri Lipasti

Talousarvion laadinnan tilanne: Osa aiheista jätetty pöydälle ryhmienvälisiä neuvotteluja varten, ensi maanantaina jatkuu. Apottipäätöksen myötä alijäämä kasvaa 200 000€ --> -3,5M€

KUUMA-seudun yhteinen lausunto koskien sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitystä:

  • Toivotaan neljää aluetta Uudellemaalle
  • Valinnanvapaudesta ei koeta olevan riittävästi tietoa: joka tapauksessa vaatii vahvaa ohjaus- ja seurantamekanismia.
  • Kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee kohdentaa sille osapuolelle joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöen käyttötarpeeseen. 
  • Kunnilla oikeus päättää veroprosentistaan, ei verokattosäännöstä. 
  • Työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisvastuu tulisi keskittää kunnille. 
  • Elinvoimatekijät, kehittämisyhtiöt rajapinnassa.
  • Ei erillistä ja kokonaan uutta oikeushenkilöä.
  • Valtion ohjauksen tulisi kohdistua ainoastaan strategisiin tavoitteisiin.
  • Päätöksenteossa kuntien rooli tärkeä.


Pykäläasiat:

Veroprosentit: Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat, Tuusula joutuu näinollen muuttamaan kiinteistöveroprosentit uusille alarajoille. Tuloveroprosentti (19,50) pysyy ennallaan. Kunnan kiinteistöverotulot kasvavat tämän myötä arviolta 1,4 M€, mutta verokevennysten ja kiky-sopimus puolestaan vähentää kunnallisveron tuottoa noin 4 M€. Sellaista siis verokartalla.

Omakotitonttien myyntihinnat ja vuokran suuruus
Myyntihinnat pysyy ennallaan: Jokela ja Kellokoski 225€/km2, Etelä-Tuusula 425€/km2, muutamin poikkeuksin.

Tuottajamuotoisten tonttien luovuttaminen: Korvaa 2007 tehdyn päätöksen


Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen: Esityksen mukaan


Kiinteistö oy Kerava-Tuusulan paloasema, pääomalainan myöntäminen: Esityksen mukaan

Sotelausunnot: Ks. yllä: Esityksen mukaan

Vaihtuvia luottamushenkilöitä: Arto Nätkynmäki luopui sotelautakunnan varajäsenyydestä ja yksilöasioidenjaoston varajäsenyydestä, tilalle Tuija Riola, yksilöasioidenjaoston varajäseneksi Pekka Ruotsalainen

Aloite Jusslan alueen laajentamisesta ja Kelatien yhteyksien turvaamisesta
Ruut Sjöblom esitti aloitteen palauttamista valmisteluun hyvin valmistellulla puheenvuorolla. Vastaus aloitteeseen oli, että uutta tieyhteyttä ei tarvita, eikä tarpeellista aloittaa kaavoitustyötä tämän pohjalta. Viranhaltijoilla oli huoli lisääntyvästä liikenteestä, toisaalta työpaikkaalueilla kuitenkin on harvoin turhaa liikennettä ja Sjöblomin mukaan tielinja lisäisi turvallisuutta ja olisi hyvää suunnittelua. Aloite ei hänen mukaan koske mätäkiven virkistäymisaluetta ja Metlan metsiä. Siksi alue ja tielinja tulisi ottaa jo nyt osaksi yleiskaava 2040-suunnittelua.

Päätimme palauttaa yksimielisesti aloitteen valmisteluun.

Aloite pöytäkirjojen palautuksesta nettisivuille
Työn alla, palautus hoidetaan.

Muita asioita
Ulla Palomäki ym. aloite Kiky-sopimuksen aiheuttamasta 30 minuutin lisätyöajasta: Selvitys miten työajanlisäys voitaisiin ohjata työntekijöiden hyvinvointiin. Kannatan lämpimästi! Kuntatyönantajat on kuitenkin kieltänyt, että liikuntaan sitä ei saa käyttää. Se ei estä hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä!

Kerrankin nopea kokous! Ensi kerralla sitten varmasti taas pitkän kaavan mukaan