keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Puheenvuoroni hallintosäännöstä 7.12.2016

Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat valtuustokollegat.
Me ollaan käyty vuoden ajan paljon keskustelua, on ollut seminaarit, tulevaisuustyöpajat, neuvottelut, kokoukset, syksyn kuntalaisillat. Meillä on ollut paljon asioita mistä olemme kaikki yhtä mieltä: erityisen onnellinen olen siitä, miten toive kuntalaisten aktiivisesta osallistamisesta läpäisee koko valtuuston ja virkamieskunnan. Myös lautakuntarakenteesta pääsimme yksimieliseen yhteisymmärrykseen, mikä ei aina aikaisemmin ole ollut itsestään selvää. On hienoa että ollaan tosiaan löydetty niin paljon asioita mitä ollaan pystytty ihan yksimielisyydessä ratkaisemaan. Se on kaikkien kuntalaisten etu. Iso asia, ilmeisesti siis jopa ainoa asia, mikä uudessa hallintosäännössä nyt siis hiertää on se, johtaako kuntaa ja poliittista prosessia pormestari tukenaan operatiivisessa johdossa kansliapäällikkö, vai kunnanjohtaja osa-aikaisen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Vihreät ovat tuoneet esiin pormestarimallin kannattavuutta kuntakentälle jo vuosia. Olemme tutkineet mallin erilaisia variaatioita eri puolilla maailmaa, listanneet sen hyötyjä ja riskejä, punnittu arvoja ja heikkouksia. Me näemme sen luovan parhaat edellytykset kunnan toiminnalle niin Pirkkalan ja Tuusulan kaltaisissa pienissä kunnissa, kuin Tampereen ja Helsingin kaltaisissa suurissa kunnissa. Näemme todennäköisenä että jatkossa yhä useampi kunta tulee siirtymään pormestarimalliin. Me näemme, että se on toimivampi järjestely myös soten lähdettyä kunnista. Näemme pormestarin lisäävän avoimuutta, tuovan päätöksenteon lähemmäksi kuntalaisia, kokoavan yhteen poliittisia ryhmiä ja edustavan koko valtuustoa. Edustavan kuntalaisia laajalla rintamalla.

On täysin ymmärrettävää, että muutokset aiheuttavat aina huolta muutoksen tarpeellisuudesta ja hyvyydestä. Niin päättäjissä kuin kuntalaisissa. Huolta pormestarin pätevyydestä, huolta kabinettipolitiikasta eli niinsanotusta osto-myynti-liikkeestä. On todella tärkeää punnita ja harkita tarkkaan minkälaisia muutoksia on tarpeen tehdä. Minä kiitän tästä keskustelusta. Se on tehnyt näkyväksi riskejä. Me muistetaan ne.

Henkilökohtaisesti en usko Yhteen Suureen Johtajaan, en kunnanjohtajana, en kunnanhallituksen puheenjohtajana enkä todella myöskään pormestarina. En myöskään usko koviin miehiin tai hyviin jätkiin, jo sukupuolenikaan puolesta. Sen sijaan uskon siihen, että hyvä johtaja ymmärtää oman pätevyytensä ja myöskin sen rajoitteet. Ymmärtää, että asiantuntemusta löytyy muualtakin kuin omasta päästä ja ymmärtää hakea ympäristöstä lisäasiantuntemusta mitä kunnan johtamisessa tarvitaan. Hyvä johtaja osaa myös käyttää kunnan hyödyksi kunnan vähiten käytettyä resurssia: kuntalaisten asiantuntemusta. Palveluiden käyttäjien näkemyksiä ei pidä väheksyä, ei myöskään valtuuston kykyjä. Pormestarin tehtävänä on enemmänkin koota yhteen ja ottaa käyttöön sitä asiantuntemusta, mitä kunnasta löytyy. Vastuu ei tässä tietenkään väisty mihinkään.

Kuntalaisten kanssa keskusteltuani, olen kuullut lähinnä huolta palveluiden heikkenemisestä, huolta siitä ettei kuntalaisia kuunnella, huolta siitä että päätöksiä ei saada tehtyä ja  että valtuustossa on kovin riitaisaa. Meillä tässä salissa on erilaisia näkemyksiä siitä, miten nämä asiat ratkaistaan. Selvää on, että pormestarimalli ei itsessään ratkaise näitä asioita mihinkään suuntaan. Valitun mallin lisäksi me tarvitsemme yhteistyötä, tarvitsemme yhteistä visiota joka suuntaa tulevaisuuteen, yhdessä hyväksyttyä strategiaa. Meidän pitää pystyä yhdessä sitoutumaan tehtyihin päätöksiin ja rakentaa uutta Tuusulaa.

Mä uskon, että me pystytään siihen nyt. Ja mä todella toivon että tuleva valtuusto pystyy siihen vielä meitä paremmin.

Puheen voi kuunnella myös täältä: http://julkinen.fi/video/1148 ajassa 1:17 (shoutboxista voi klikata nimellä)