keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 7.12.2016: Yhdessä tulevaan vuoteen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut kuulijat.

Me aina naureskellaan täällä tälle minun yhden hengen ryhmälle, joten todettakoon alkuun, että tämä puhe on laadittu yhdessä Vihreiden varavaltuutettujen ja lautakuntien jäsenten kanssa.

Me haluamme kiittää paitsi viranhaltijoita isosta työstä minkä olette jälleen kerran tunnollisesti tehneet, ja kaikkia  luottamushenkilöitä niin lautakunnissa, valtuustossa kuin kunnanhallituksessakin, myös erityisesti kaikkia teitä kuntalaisia jotka olette täysin omasta kiinnostuksesta selanneet läpi materiaalit ja olleet yhteyksissä eri teemoista ensi vuoden talousarvioon liittyen. Mitä laajemmin asioita käsitellään aina parempi.

Ensi vuonna vietämme tosiaan Suomi 100-juhlavuotta. Juhlimme 100-vuotiasta Suomea teemalla Yhdessä. Sellaisena näemme ensi vuoden myös Tuusulan kannalta, sellaisena näemme myös tämän talousarvion jonka tänään hyväksymme. Teemme tätä yhdessä. Strategiamme teemana on vuonna 2017 menestyvä kulttuurikunta. Strategian toimenpide- ja toteutusohjelma ensi vuodelle näyttää hyvältä. Osallisuus ja yhdessä tekeminen näkyy kaikilla sektoreilla.

Me ollaan eletty tiukkoja vuosia, kuitenkin Tuusula on koko ajan ollut valtakunnallisesti katsottuna melko hyvin pärjäävä kunta.

Suunnitelmissa on isoja investointeja suunnitelmakaudella 2017-21 ja sen lisäksi maakunta- ja soteuudistuksen vaikutuksista ei vielä ole riittävästi faktaa. Siksi on entistä tärkeämpää pitää talous hallinnassa: on löydyttävä keinoja sekä kasvattaa kunnan tuloja, että hillitä menojen kasvua. Alijäämäisten talousarvioiden laatimisesta ei saa tulla tapa. Tämä vaatii meiltä yhteistä visiota ja katsetta pidemmälle tulevaisuuteen, se vaatii palveluverkkoratkaisuja, kuntayhteistyötä, uudenlaisia tapoja toteuttaa palveluita, tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja vähän kykyä luopua.

Mitä tulee oman lautakuntani, nuorisolautakunnan, työhön. Olen erityisen onnellinen siitä, että tänä vuonna Jokelassa on kokeiltu osallistavaa budjetointia nuorten kanssa. Kaikki yläasteella nuorisovaltuustovaaleissa äänestäneet saivat samalla mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin haluaisivat ohjata materiaalirahoja Jokelan nuorisotyössä. Opetuspalvelut myös kysyivät vanhempien ja oppilaiden näkemystä loma-aikoihin. Se on niin ikään juuri sitä yhdessä tekemistä mitä olemme Vihreissä pitäneet esillä vuosien ajan. Tätä osallistamista tullaan varmasti vahvistamaan kaikilla sektoreilla ensi vuonna ja seuraavien talousarvioiden laatimisessa voi kuntalaiset toivottavasti olla vielä entistä aktiivisemmassa roolissa, aikaisemmin ja enemmän suoraan, ei vain poliittisten ryhmien kautta.

Nuorisotyö on muuttunut näiden vuosien aikana yhä enemmän yhdessä tekemiseksi ja ensi vuonna tämä vahvistuu entisestään Kellokosken nuorkan muuttaessa omista tiloista kirjaston kanssa yhteisiin tiloihin.  Nuoret on osa tätä kuntaa ja toimii samoissa tiloissa kaikkien muiden kanssa, ei erillään muusta yhteiskunnasta.

Myös Kellokosken yhtenäiskoulu ja muut tulevaisuuteen suunnitellut investoinnit vahvistavat tätä kuntalaisten yhteisten tilojen suuntaa, mistä olemme onnellisia ja minkä näemme olevan ehdottomasti kaikkien kuntalaisten etu. 

Jo tulevana vuonna on katseen oltava tiukasti tulevassa. Maakuntauudistuksen häämöttäessä edessä, toivomme että sotepalveluissa jo nyt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjien kanssa erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluita, sekä kevyitä koteihin ja lähipalveluiden yhteyteen tuotavia pop-up-palveluita. Näistä tulee pitkällä tähtäimellä huomattavia säästöjä. Hyvää kehittämistyötä on tehtykin jo paljon.

Tulevaisuudessa on aiheellista panostaa yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa tukemalla toimintaa tarvitsemallaan tavalla. Tuusulassa käynnistetty ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon malli pitää ottaa tehokkaasti käyttöön, muilla paikkakunnilla siitä on saatu hyviä tuloksia.

Odotamme, että kuntayhteistyö kaikissa kunnalle jäävissä palveluissa tiivistyy entisestään. Opetustoimen yhteistyösopimukset Mäntsälän ja Sipoon kanssa, sekä nuorisopalveluiden yhteiset tapahtumat Järvenpään, Keravan ja Hyvinkään kanssa ovat hyviä esimerkkejä näistä.

Jokelalaisena olen sitä mieltä, että talousarvio on hyvin tasapuolinen eri kuntakeskuksien näkökulmasta. Pohjoispäässä on tehty ja tehdään parhaillaan isoja investointeja koulujen ja päiväkotien osalta, seuraavaksi on etelä-Tuusulan vuoro.

Tuleva hallinnon uudistus ja sote ja maakuntauudistukset tarkoittavat isoja muutoksia henkilöstön näkökulmasta. Siksi on tärkeää pitää henkilöstö mahdollisimman hyvin ajan tasalla siitä, missä mennään. Muutosta on johdettava ja siihen on varattava aikaa niin esimiehille kuin koko henkilöstölle, kuten talousarviokirjassa on mainittu. Talousarvio ja suunnitelma eivät myöskään itse toteuta itseään, vaan niitä toteuttavat ihmiset.

Kaikenkaikkiaan, tämän syksyn budjettiprosessi on työskentelyprosessina ollut paras tämän kauden aikaisista, iso kiitos vielä kaikille yhteistyöstä.