maanantai 23. tammikuuta 2017

Valtuustoblogi 1/2017: Uusi vuosi, uudet kuviot ja kaavat

Tuttuun tapaan, lista löytyy täältä ja striimausta voi seurata täältä.

Kunnanjohtaja Hannu Joensivun ajankohtaiskatsaus kokouksen alkuun

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus:

 • Taloustilanne: Tilinpäätös etenee, verotulot ovat toteutuneet hyvin (kasvuprosentti 2,9%), kunnan tulos asettunee lähelle nollatasoa. Tämä oli iloinen uutinen!
 • Maakuntauudistus: Esivalmistelu jatkuu, erilaiset tiimit, muutosjohtajina Timo Aronkytö ja Markus Sovala
 • Kasvun palveluiden erillisratkaisu Helsingin seudulla: Pääkaupunkiseutdun kaupunginjohtajat on antanut yksimielisen lausunnon siitä, miten pääkaupunkiseutu ja sitä ympäröivä Uusimaa haluaa yhteisvastuullisesti järjestää alueen kasvupalvelut: työ-, elinkeino- ja maahanmuuttajapalvelut järjestetään yhteen asiakaslähtöisiksi kasvupalveluiksi yhden julkisen toimijan vastuulle, toteutettaisiin kuntayhtymämallin pohjalta.

Pykäläasiat:

 • Hyväksyimme Aronpellon kaavan.
 • Ilmatorjuntamuseo, museoalueen hankinta kunnalle ja alueen kehittäminen yhteistyösopimus ilmatorjuntasäätiön kanssa, Rykmentinpuisto: Hyväksyimme kiinteistökaupan esisopimuksen ja yhteistyösopimuksen.
 • Hyväksyimme kiinteistöjen ja määräalojen oston Tuomalassa.
 • Hyväksyimme Lahelanpelto II asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, puheenvuoroissa nousi esiin huoli liikenteensujumisesta.
 • Hyväksyimme työpaikka-alueiden hinnottelun hitsaajan työpaikka-alueella esityksen mukaisesti.
 • Käsittelimme pari luottamushenkilövaihdosta.
 • Valtuuston kokousten videointi-aloite todettiin käsitellyksi, videointi aloitettu kuten kuvasta näkyy :)
 • Gungkärrin ja Vähäsuonkallion välisen alueen suojelemisen aloite todettiin käsitellyksi siten että ei voi enempiä suojella, koska valtuusto on hyväksynyt kaavan alueelle, mikä on valitettavaa mielestäni. Aina ei voi voittaa! Onneksi suojelualueen laajuus kuitenkin arvioidaan vielä annettaessa lupaa maa-aineksen ottamiselle.
 • Etelä-Tuusulan ja kaavoitettavien alueiden viemäröinti ja kunnallistekniikan riittävyys-aloite todettiin käsitellyksi.
 • Harrastustakuu - Jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus- aloite todettiin käsitellyksi. Nuorisolautakunta on käsitellyt tätä ja lupaan että tämä todella on sydämenasia meille ja huolehdimme että tämä etenee.
 • Muita asioita:  
 1. Aloite (SD): Parannuksia terveyspalvelutiloihin: mm. korkeita tuoleja odotustiloihin, hammashoitolan sisäänkäynti.
 2. Aloite (Jussi Salonen + useat muut allekirjoittaneet): Tuusulanjärven alueen kehittämisestä yhdessä kuntalaisten kanssa.sunnuntai 22. tammikuuta 2017

Vastauksiamme lukijan kysymyksiin

Kirjoitimme Keski-Uusimaahan 30.11 yhdessä Tuusulan Vihreät Ry:n puheenjohtaja Outi Huuskon kanssa ajatuksistamme


Kiitos kysymästä!

Ari Toivonen Tuusulasta esitti neljä kysymystä poliittisille ryhmille (K-U 28.11.2016). Me vastaamme omasta puolestamme ja toivotamme keskustelun erittäin tervetulleeksi!

1. Arvomme voisi tiivistää niin, että pidetään huolta planeetasta ja ihmisistä sen pinnalla. Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja ihmisten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta. Politiikan tekemisessä tärkeimpinä arvoina meillä on osallistaminen ja avoimuus.

2. Tuusulan Vihreät kannattavat pormestarimalliin siirtymistä. Vihreät on valtakunnallisesti puhunut mallin puolesta jo vuosia: näemme sen parhaana mallina kuntakentälle jotta avoimuus lisääntyy ja kuntalaisia kuunnellaan enemmän. Lisäksi koemme mallin mahdollistavan paremmin yhteistyön mm. poliittisten ryhmien välillä, virkamiesten kanssa ja suhteessa asukkaisiin ja yrittäjiin. Vihreät ovat olleet aktiivisesti ajamassa ja mukana päättämässä siirtymisestä pormestarimalliin ensi vuonna myös Helsingissä. Vihreiden osalta tähän ei liity keskustelu tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä kunnanjohtajaan tai yksittäisiin politiikkoihin.

Mikään hallintamalli ei tietenkään itsessään ratkaise mitään. Tärkeintä on sujuva yhteistyö poliittisten ryhmien välillä jo nyt ja etenkin heti vaalien jälkeen kun uuteen organisaatioon siirrytään. Keskeisintä uudessa mallissa on kuntalaisten merkittävästi aiempaa aktiivisempi rooli osana kunnan kehittämistä ja päätöksentekoa.

3. Sote-uudistus ei ole enää kuntapäättäjien käsissä, vaan sitä valmistellaan valtionhallinnossa. Kunnanjohtaja Joensivu totesi Tuusulan Vihreiden järjestämässä demokratiaillassa lokakuussa hyvin, että kunnan on entistä vahvemmin otettava edunvalvojan rooli. Soten ja maakuntahallinnon toteutuksessa tämä korostuu ja siihen tarvitaan yhteistyötä myös muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Terveydenedistäminen on tärkeä kunnalle jäävä tehtävä, jonka sisältöjä ja toteutustapoja tulee pohtia huolella jo nyt.

4. Tuusulan Vihreät lähestyy kuntaliitoksia konkretian kautta: mitä hyötyjä liittymisellä saavutettaisiin. Kuntarajoista riippumatta peräänkuulutamme tiiviimpää yhteistyötä paitsi Järvenpään, myös Keravan, Mäntsälän, Hyvinkään ja muiden lähialueiden kuntien kanssa. Yhteistyötä tulee tiivistää kaikilla toimialoilla, kaiken toiminnan läpäiseväksi. Erilaisia suunnitelmia, investointeja, tapahtumia ja palveluita tehdessä tulisi aina miettiä, voisiko tämän tehdä yhdessä muiden kanssa ja poistaa esteet luontevalta yhteistyöltä.

Tarkemmat kuntavaali- ja pormestariohjelmat laadimme ja julkaisemme alkuvuodesta. Tässä siis vasta esimakua niistä!

Outi Huusko
Puheenjohtaja, Tuusulan Vihreät Ry

Ilona Toivanen
Valtuutettu, Tuusulan Vihreät Ry
Tuusula