sunnuntai 22. tammikuuta 2017

Vastauksiamme lukijan kysymyksiin

Kirjoitimme Keski-Uusimaahan 30.11 yhdessä Tuusulan Vihreät Ry:n puheenjohtaja Outi Huuskon kanssa ajatuksistamme


Kiitos kysymästä!

Ari Toivonen Tuusulasta esitti neljä kysymystä poliittisille ryhmille (K-U 28.11.2016). Me vastaamme omasta puolestamme ja toivotamme keskustelun erittäin tervetulleeksi!

1. Arvomme voisi tiivistää niin, että pidetään huolta planeetasta ja ihmisistä sen pinnalla. Taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja ihmisten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta. Politiikan tekemisessä tärkeimpinä arvoina meillä on osallistaminen ja avoimuus.

2. Tuusulan Vihreät kannattavat pormestarimalliin siirtymistä. Vihreät on valtakunnallisesti puhunut mallin puolesta jo vuosia: näemme sen parhaana mallina kuntakentälle jotta avoimuus lisääntyy ja kuntalaisia kuunnellaan enemmän. Lisäksi koemme mallin mahdollistavan paremmin yhteistyön mm. poliittisten ryhmien välillä, virkamiesten kanssa ja suhteessa asukkaisiin ja yrittäjiin. Vihreät ovat olleet aktiivisesti ajamassa ja mukana päättämässä siirtymisestä pormestarimalliin ensi vuonna myös Helsingissä. Vihreiden osalta tähän ei liity keskustelu tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä kunnanjohtajaan tai yksittäisiin politiikkoihin.

Mikään hallintamalli ei tietenkään itsessään ratkaise mitään. Tärkeintä on sujuva yhteistyö poliittisten ryhmien välillä jo nyt ja etenkin heti vaalien jälkeen kun uuteen organisaatioon siirrytään. Keskeisintä uudessa mallissa on kuntalaisten merkittävästi aiempaa aktiivisempi rooli osana kunnan kehittämistä ja päätöksentekoa.

3. Sote-uudistus ei ole enää kuntapäättäjien käsissä, vaan sitä valmistellaan valtionhallinnossa. Kunnanjohtaja Joensivu totesi Tuusulan Vihreiden järjestämässä demokratiaillassa lokakuussa hyvin, että kunnan on entistä vahvemmin otettava edunvalvojan rooli. Soten ja maakuntahallinnon toteutuksessa tämä korostuu ja siihen tarvitaan yhteistyötä myös muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Terveydenedistäminen on tärkeä kunnalle jäävä tehtävä, jonka sisältöjä ja toteutustapoja tulee pohtia huolella jo nyt.

4. Tuusulan Vihreät lähestyy kuntaliitoksia konkretian kautta: mitä hyötyjä liittymisellä saavutettaisiin. Kuntarajoista riippumatta peräänkuulutamme tiiviimpää yhteistyötä paitsi Järvenpään, myös Keravan, Mäntsälän, Hyvinkään ja muiden lähialueiden kuntien kanssa. Yhteistyötä tulee tiivistää kaikilla toimialoilla, kaiken toiminnan läpäiseväksi. Erilaisia suunnitelmia, investointeja, tapahtumia ja palveluita tehdessä tulisi aina miettiä, voisiko tämän tehdä yhdessä muiden kanssa ja poistaa esteet luontevalta yhteistyöltä.

Tarkemmat kuntavaali- ja pormestariohjelmat laadimme ja julkaisemme alkuvuodesta. Tässä siis vasta esimakua niistä!

Outi Huusko
Puheenjohtaja, Tuusulan Vihreät Ry

Ilona Toivanen
Valtuutettu, Tuusulan Vihreät Ry
Tuusula