sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

Kuntien luontoteoilla on väliäLuontomme monimuotoisuus köyhtyy huimaa vauhtia. Esimerkiksi metsäelinympäristöissä elää 814 uhanalaista lajia ja metsät on ensisijainen elinymäristö 36 prosentille uhanalaiststa lajeista. Samaan aikaan 70 prosenttia metsäelinympäristöistä itsessään on uhanlaisia. Kiihtyvä luonnontalouskäyttö uhkaa suistaa lajit ja ekosysteemit yhä huonompaan jamaan.

Kunnilla on oma vastuunsa kauniin suomalaisen luonnon pelastamisessa.  Puhtaan ilman, puhtaan juomaveden, virkistyksen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä on tärkeää huomioida kaavoituksessa. Lähivirkistysalueet ovat tutkitusti tärkeitä myös ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Kaavoituksessa on muistettava säilyttää viherverkosto ja vaalia vapaita rantoja

Tuusulallakin on myös useita mahdollisuuksia samalla pitää huolta luonnosta ja tehdä alueesta entistäkin hienompi retkeilykohde.

Tuusulanjärvi on arvokas paitsi luonnoltaan myös kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan. Sen rannalta löytyy muun muassa Aleksis Kiven kuolinmökki ja järvi itsessään on monipuolinen retkeilyjärvi. On tärkeää laatia yhdessä Järvenpään kanssa visio Tuusulanjärven alueen kehittämisestä kestävästi niin, että luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot eivät kärsi. Kaavoittaessa tulee olla tarkkana ettei rantoja kaavoiteta eikä kuormitusta järvelle aiheuteta. Myös esimerkiksi Sarvikallion alueelle tulisi muodostaa luonnonsuojelualue.

Suomi on sitoutunut kansanväliseen tavoitteeseen suojella 17 prosenttia elinympäristöistä. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme pysäyttää meneillään olevan sukupuuttoaallon. Suomen luonto muodostuu myös kuntien metsistä, järvistä ja perinnemaisemista. Siksi kuntien on myös kannettava vastuu luonnonsuojelutavoitteista - lajien selviytymisestä. Meidän on suojeltava luontoa, jota ilman meitä ihmisiäkään ei olisi. Myös Tuusulassa.