torstai 23. maaliskuuta 2017

Terveisiä vaalipaneelista!

21.3 tiistaina olin Keski-Uusimaan ja yhdistysverkoston yhteisessä vaalipaneelissa vihreiden edustajana. Paneeli oli enemmän vaalitentti-tyyppinen jossa vastattiin ennalta laadittuihin kysymyksiin keskustelun sijaan. Kokemus oli mielenkiintoinen ja antoisa, oli kiva kuulla tiiviisti eri ryhmien edustajien ajatuksia ja perusteluja eri asioihin. Monesta asiasta löytyi myös hyvää yhteisymmärrystä.

Keski-Uusimaa uutisoi tänään (23.3) paneelista. Osa kirjoituksen väitteistä oli virheellisiä, joten osaltani haluan korjata niitä tässä.

“Muut keskustelijat ilmoittivat kunnioittavansa viime kesäkuussa tehtyä päätöstä.Tätä mieltä olivat myös pormestarijärjestelmään kriittisesti suhtautuneet Ilona Toivanen (vihr.) ja Pekka Heikkinen (vas.)."

En missään vaiheessa vastaustani sanonut suhtautuvani kriittisesti pormestarijärjestelmään. Oma minuuttini perusteluissa meni jotakuinkin näin: "Vihreät ovat kannattaneet pormestarimallia jo ennen kuin siitä Tuusulassa alettiin puhua, me ollaan tutustuttu asiaan perusteellisesti  ja näemme sen yleisesti hyvänä mallina johtaa kuntia, monien muiden Eurooppalaisten maiden tapaan. Me näemme selkeänä sen, että poliittista prosessia johtaa selkeästi poliittisin perustein valittu henkilö ja organisatorista johtoa kansliapäällikkö.

Moni vastustajista myös myöntää että malli itsessään voi olla hyvä, vaikkapa Helsinkiin, tai vaikkapa soten jälkeen tarkasteltuna. Olen sellainen ihminen joka hyvän idean kuullessaan tai saadessaan ei mieti että tämän voisi tehdä joskus myöhemmin tai jossain muualla vaan ajattelen että voisi alkaa tehdä täällä ja nyt!"

Vastauksestani näkyy siis paitsi se, että suhtaudumme myönteisesti pormestarimalliin, myös se, ettei syillämme siihen ole mitään tekemistä kunnanjohtajan tai perussuomalaisten tekemisten tai tekemättä jättämisten kanssa.

Toisessa kohtaa juttua kirjoitettiin että “– Kiintiöpakolaisia voidaan ottaa lisää, Ilona Toivanen (vihr.) ja Eetu Niemelä (ps.) löysivät toisensa.
– Myös turvapaikanhakijoita voidaan ottaa lisää, Satu Taiveaho laajensi Tuusulaan tervetulleiden joukkoa.”

Oma vastaukseni meni minuutissa jälleen jotakuinkin näin: “Vähän kritisoin kysymystä vaalikoneessa. Nyt on maaliskuu ja vuosi 2016 on jo mennyt. Päätökset näille vuosille on jo tehty koskien kiintiöpakolaisia. Ajatellen vuosia 2018-2019 ehdottomasti kun saadaan nyt rakenteet kuntoon, on koordinointi kunnossa ja valmistava opetus aloitettu sekä ala- että yläasteella pitää tehdä ajoissa päätökset että otetaan vuosittain vastaan sotaa tai vainoa pakenevia ihmisiä, näin saadaan hallitusti hoidettua kotouttaminen niin, että kaikilla säilyy turvallisuudentunne omassa kotikunnassa.”

Toki alkuun puhuin kiintiöpakolaisista, kun tehdyn päätöksen painopiste oli siinä, vaikkakin päätös korjattiin koskemaan myös turvapaikan saaneita, jatkoa ajatellen puhuin kuitenkin yleisesti sotaa tai vainoa pakenevista ihmisistä, ottamatta kantaa heidän statukseen, sukupuoleen, varallisuuteen, ikään tai mihinkään muuhunkaan määreeseen.

Lisäksi paneelissa pohdittiin mm. kuntaliitoksia (suhtaudun myönteisesti tiiviimpään yhteistyöhön naapurikuntien kanssa, tarvittaessa jopa kuntaliitoksiin), järjestöyhteistyötä, terveydenedistämistä ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Ensi maanantaina osallistun TuusOpyn paneeliin Hyrylässä. Tervetuloa sinne kuuntelemaan koulutuspoliittista keskustelua!