sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

Tuusula - Ilmastotekijä


Ilmastonmuutos on oman aikamme suurimpia haasteita. Se vaikuttaa paitsi ympäristöön ja luontoon, myös suoraan ihmisiin muuttuvien olojen ja esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden kautta. Kansainvälisesti on todettu, että ilmastonmuutos tulisi pysäyttää alle kahteen asteeseen, jos haluamme välttää katastrofaaliset seuraukset.

Joulukuussa 2015 Pariisissa solmittiin kansainvälinen ilmastosopimus, jonka tarkoitus on olla kehikko, jolla ilmastonmuutosta hillitään vuodesta 2020 eteenpäin. Suomen on kannettava tämän sopimuksen toteutuksesta oma vastuunsa. Suomessa muun muassa kuntien ilmastotoimilla on merkitystä siinä, millainen tulevaisuus meillä on.

Tuusula on ollut mukana KUUMA-kunta projektissa, jossa joukko kuntia on halunnut konkretiaa ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnat ovat muun muassa solmineet työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksia, toteuttavat kiinteistöjen energiakorjauksia ja kouluttavat ekotukihenkilöitä. Tuusulassa onkin onnistuttu jo pienentämään jonkin verran esimerkiksi asukkaiden energiankulutusta ja tieliikenteen päästöjä

Tekemistä riittää edelleen ja voimmekin Tuusulassa esimerkiksi kehittää esimerkiksi ympäristöystävällisiä tapoja liikkua. Tätä pitävät tärkeänä myös Tuusulan asukkaat, joilta kysyttiin mielipidettä ilmastoasioihin ja niiden priorisointiin vuonna 2010. Tuusulalaisilta kysyttiin kuinka he haluaisivat kunnan vaikuttavan ilmastonmuutokseen ja suurimpana tekijänä vastaajat näkivät joukkoliikenteen kehittämisen. Tämä on ollut jatkuva murheenkryyni Tuusulassa. Onneksi valtuuston enemmistö kannatti Tuusulan liittymistä HSL:n vuoden 2018 alusta, joten tähän asiaan on tulossa helpotusta.

Lisäksi ihmiset halusivat, että kunta kannustaa autottomuuteen ja että kunta säilyttää laajoja hiilidioksidia sitovia metsäalueita. Metsäalueiden säilyttäminen tukee myös muita ympäristötavoitteita kuten metsälajien monimuotoisuuden säilyttämistä.

Tein helmikuussa valtuustoaloitteen “Luontolahja 100-vuotiaalle” jotta Tuusulan kuntakin suojelisi metsäalueitaan lahjana satavuotiaalle Suomelle. Näitä toimia toteuttamalla Tuusulalla on mahdollisuudet kehittyä todelliseksi ilmastotekijäksi!