perjantai 10. maaliskuuta 2017

Tuusulan kouluista maailman parhaat!

Me vihreät haluamme, että Tuusulan koulut ovat maailman parhaita kouluja. Sellaisia, joissa jokaisella on oikeus oppia ja olla oma itsensä. Sellaisia, joissa jokainen saa edetä itselle sopivassa tahdissa ja panostaa erityisesti omiin mielenkiinnonkohteisiin. Haluamme, että Tuusulan kouluissa ketään ei kiusata, ei oppilaita eikä opettajia, ja että oppilaat saavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Haluamme myös, että oppilaat saavat apua ennaltaehkäisevästi pulmiinsa, niin koulunkäynnissä kuin myös muilla elämänalueilla. Hyvä peruskoulu on hyvinvointipalveluiden peruspilari joka kantaa pitkälle.Tuusulassa on tehty paljon hyvää työtä koulutuksen kehittämisen eteen. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja hyvin vastaan, jokainen Tuusulan koulu on Liikkuva koulu ja oppilaita on osallistettu kysymällä mm. koulujen loma-ajoista. Lisäksi erityisopetuksen resurssia on lisätty ja painopistettä siirretty lähikouluihin siten, että mahdollisimman moni pystyisi opiskelemaan omassa lähikoulussa.

Jatkossa tärkeää on huolehtia, että resurssit jakautuvat tasa-arvoisesti. Oppilaalla on yhtä suuri oikeus opetukseen, työrauhaan ja oppilashuollon palveluihin myös isoissa kouluissa. Kouluja ei saa asettaa vastakkain resursseja jaossa vaan samojen periaatteiden tulee koskea kaikkia kouluja. Tärkeää on myös, että opetus- oppilashuolto- ja tukihenkilöstöllä on työrauha päättäjien taholta. Muutamankin päivän lomautukset vie pohjaa koko lukuvuoden kehittämiseltä, innostukselta ja motivaatiolta.

Oppilas- ja opiskelijakuntatoimintaa tulee kehittää edelleen niin, että oppilaat pääsevät aidosti vaikuttamaan asioihin. Lisäksi jokaiseen kouluun tulee perustaa kouluruokatyöryhmä. Kouluruoka on nimittäin asia, mikä eniten puhututtaa jokaisessa Nuorisovaltuuston järjestämässä Nuorten Tuusula-tapahtumassa vuosi toisensa jälkeen.

Tuusulassa voi turvallisin mielin lähettää lapsen tai nuoren kouluun ja luottaa siihen, että hänestä pidetään huolta ja häntä arvostetaan. Huolehditaan, että näin on jatkossakin, ja oikeastaan vielä paremmin!