maanantai 19. kesäkuuta 2017

Valtuustoblogi 6/2017: Kesätauolle mars!

Vielä viimeinen rypistys ennen kesälomia, lista löytyy tuttuun tapaan täältä ja tallenne myöhemmin (ensin striimaus) täältä.

Vihreä valtuustoryhmä: Eeva-Liisa Nieminen (vas.), Ilona Toivanen ja Sanna Tuhkunen.

Aika rutiinipykäliä, valitsimme jäsenet Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan (Vas: Jukka Parkkima vara Sari Juhila, SDP: Tuula Lahdenperä, vara Jari Hagström) ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuustoon (Tupu: Jussi Salonen ja Heidi Grundström, varat Jukka Keränen ja Liisa Palvas, SDP: Satu Taiveaho, Aila Koivunen, Arto Lindberg, varat Merja Kuusisto, Karita Mäensivu, Aarno Järvinen. Kok: Ruut Sjöblom ja Mika Mäkikuhna, varat Lilli Salmi ja Arto Nätkynmäki, keskiryhmä: Jari Raita, vara Ari Maskonen)

Ostimme kiinteistön Huhtariihi I.

Valitsimme kansliapäälliköksi Harri Lipastin. Onnea Harri!

Ostimme kansanopiston osakkeita. 


Totesimme erinäisen määrän aloitteita käsitellyiksi: 

 • Pysäköinti Hyrylässä
 • Parkkiongelman ratkaiseminen Hyrylässä: S-Marketin parkkihallia ei ole mahdollista saada kuntalaisten käyttöön.
 • Tuusulanväylän ja Tuusulan itäväylän risteykseen väliaikainen liityntäpysäköinti ja kuorma-autojen yöpysäköinti: ei toteuteta.
 • Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen sopimuksen muuttaminen liittyen suurten infrahankkeiden tukemiseen ja asumisen edistämiseen: annettu selvitys MAL-sopimuksen yksityiskohdista.
 • Peltokaaren kaava uudelleenkäsiteltäväksi: Melueste ja katuliittymä toteutettu jo, ei tarvetta käsitellä uudestaan.
 • Hämeentien ja hyrylän liikennevirtojen simulointi: Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen käynnistymässä.
Eli paljon huolta pysäköinnistä Hyrylässä: keskustelussa kunnan työntekijöiden pysäköinti kauemmas ja torin ottaminen torikäyttöön, pois parkkeerauskäytöstä

Uusia aloitteita:
 • Kuntalaisaloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi (päivähoito ja oppimisympäristöt)
 • Kuntalaisaloite: Vanhakylän koulutien kunnostus-adressi
 • Eeva-Liisa Nieminen (vihr.) + lukuisa määrä muita allekirjoittajia: Kirsikkapuita Tuusulaan. 
 • Åberg, keskiryhmä: Mäntymäki-kiinteistön myynnin uudelleenharkinta
 • Rosenqvist: Puistopenkkien sijoittaminen Kirkkotielle ja Rantatielle.

Lisäksi itse esitin toiveen, että aikaisimmillaan 2011 laaditut kuntalaisaloitteet, jotka ovat edelleen vireillä, valmisteltaisiin ja käsiteltäisiin mahdollisimman pian.

Sitten kyselytunti:

Hallintosääntö 101§: valtuutetulla oikeus esittää kysymyksiä kunnanhallintoa ja taloutta käsitteviä asioita, joihin pormestari vastaa. Lisäksi saa tehdä 2 tarkentavaa kysymystä, keskustelua ei käydä.

Jätetty yksi kysymys:

Taina Ketvel: Kannattaako Tuusulan tässä kohtaa investoida apottiin ja miksi?

Pormestari: Valtuusto päättänyt vuosi sitten liittyä Apottiin ja vuoden 2016 lopussa kunnanhallitus vielä käsitellyt ja hyväksyt toimenpiteitä sen eteen. Vuodenvaihteesta alkaen työskennelty asian eteen, loppukeväästä tullut väliarviointi missä aikatauluarvio hieman muuttunut, näyttää siltä että siirtyminen Apottiin on 2020-2021. Aikataulut monesti vähän elää.

Olennaisia muutoksia ei ole tapahtunut, jotka aiheuttaisi tarvetta uudelleenharkintaan.

Hyvää kesää kaikille, nauttikaa luonnosta ja auringosta!

torstai 1. kesäkuuta 2017

Valtuustoblogi 5/2017: Uusi kausi alkaa, pormestari aloittaa työt. Onnea Tuusula!

Uusi kausi alkakoon. Lista löytyy täältä.

Raimo Stenvall avasi kokouksen, vanhimpana valtuutettuna.

Tänään käsiteltiin lähinnä valintoja, en ala kirjoittamaan lautakuntien kokoonpanoja tähän, puheenjohtajatasolla voisin ne kertoa. Listat löytynee piakkoin internetzistä.

Uusi valtuuston puheenjohtajisto: Ruut Sjöblom, pj, Kim Kiuru 1.varapj, Kati Lepojärvi 2.varapj (oikealta vasemmalle)
Valtuuston puheenjohtaja: Ruut Sjöblom (Kok)
Valtuuston 1.varapuheenjohtaja: Kim Kiuru (SDP)
Valtuuston 2.varapuheenjohtaja: Kati Lepojärvi (Tupu)

106§ Heti alkuun pääsimme äänestämään aloitteiden käsittelyjärjestyksestä. Äänin 39-9, 3 tyhjää päätimme siirtää pormestarimallin kaatamiseen tähtäävän aloitteen esityslistan loppuun, missä aloitteet käsitellään.

107§ Sitten valitsimme pormestarin. Tässäkin Sanna Kervinen esitti pykälän palauttamista uudelleen valmisteluun. Käsittelimme ensin tämän ja päätimme käsitellä asian pykälässä äänin: 42-7, 2 tyhjää

Sain kunnian pitää koalitiomme puolesta puheenvuoron, jossa esitin Arto Lindbergiä Tuusulan kunnan ensimmäiseksi pormestariksi.Puheeni on luettavissa täältä. Ysiryhmä esitti pormestariksi Anu Åbergia. Pääsimme siis äänestämään suljetussa lippuäänestyksessä, äänet jakautui: Arto Lindberg: 38 Anu Åberg: 12, tyhjiä 1.

Pormestari: Arto Lindberg (SDP)
Kunnanhallituksen 1.varapuheenjohtaja: Jussi Salonen (Tupu)
Kunnanhallituksen 2.varapuheenjohtaja: Mika Mäkikuhna (Kok)

Tuusulan ensimmäinen pormestari Arto Lindberg

Tarkastuslautakunta pj: Eetu Niemelä (ps)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pj: Jussi Salonen (tupu)
Kuntakehityslautakunta pj: Mika Mäkikuhna (kok)
Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta pj: Janne Mellin (Kok)
Tekninen lautakunta pj: Raimo Stenvall (tupu)
Sosiaali- ja terveyslautakunta pj: Satu Taiveaho

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuuston puheenjohtaja.

Lisäksi lukuisa määrä muita kunnallisia ja ylikunnallisia luottamustoimia.

Valintojen jälkeen käsiteltiin osavuosikatsaus missä päätettiin lisätä 25 000€ Hyrylän keskuksen kehittämiseen. Tämäkin toki äänestyksen kautta, kun valtuutettu Nyman halusi asian viedä äänestykseen: eli 39-11, tyhjiä 1 oli äänestystulos.

Totesimme uusien kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen käyttöönoton. Tämä on todella hyvä uudistus osallistamiseen. Kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin mukaan päätöksentekoon!

Totesimme kunnanjohtajan siirtymisen muihin soveltuviin tehtäviin.

Lisäksi muutama käsitelty aloite: Suotien saneeraus ja Graffitiseinä Hyrylään. Sekä Kellokoskelle että Hyrylään on jollain aikataululla tulossa graffitiseinä.

Uuden hallintomallin valmistelu-aloite käsiteltiin ilman keskustelua.

Uusia aloitteita:

 • Anu Åberg: Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat kuntoon (9.ryhmän yhteinen aloite)
 • Anu Åberg: Maahanmuuttaja-asioiden toimikunnan perustaminen (9.ryhmän yhteinen aloite)Puheenvuoroni pormestariesityksessä 1.6.2017

Kiitos puheenjohtaja, rakkaat valtuutetut, ja muut kuulijat sekä täällä salissa että kotikatsomoissa.

Me olemme tekemässä nyt historiaa. Tuusula on nousemassa edelläkävijäksi Suomessa ja valitsemassa johtoonsa pormestarin, yhtenä neljästä kunnasta tai kaupungista Suomessa. Uskon, että jatkossa yhä useampi kunta tulee seuraamaan meitä tällä tiellä ja meillä on nyt upea mahdollisuus toimia esimerkkinä muille tässä.

Kuntalain mukaan pormestarin valitsee valtuusto. Ja tänään tämä valtuusto tämän tekee. Eri kunnissa on tehty erilaisia sopimuksia siitä, kenestä pormestari tulee, esimerkiksi Helsingissä tiedettiin jo ennen vaaleja, että pormestari tulee suurimmasta puolueesta ja pormestariehdokkaat olivat selvillä hyvissä ajoin.

Tuusulassa valittiin kuitenkin toisin. Me totesimme, että pormestariksi tulee henkilö joka nauttii laajaa luottamusta valtuustossa. Hän ei automaattisesti ole suurimman puolueen ehdokas.

Kun vaalit oli käyty, suurin puolue luonnollisesti aloitti neuvottelut poliittisten ryhmien välillä. Ensin neuvottelut pormestariohjelmasta, joka hyväksyttiin 7.5, sitten luottamuspaikoista. Tässä vaiheessa pormestariohjelman taakse muodostui laaja koalitio tämän salin valtuutetuista. Siihen kuului SDP, Kokoomus, Tuusulan puolesta, Vihreät, Perussuomalaiset ja vasemmisto: yhteensä 42 valtuutettua. Myös muut valtuutetut olivat loppuun asti mukana laatimassa pormestariohjelmaa, vaikka lopulta eivät sitä allekirjoittaneetkaan.

Pormestariohjelman laadinnan yhteydessä ja luottamuspaikkaneuvotteluiden edetessä kävi selväksi, että tällä laajalla koalitiolla on myös yhteinen pormestariehdokas esittää valtuuston valittavaksi. Juuri tällainen laajaa luottamusta valtuustossa nauttiva ehdokas.

Joskus viime talvena kävin keskustelua pormestarista arvostamani valtuutetun Sanna Kervisen kanssa. Sanna kuvasi osuvasti, että pormestaria miettiessä, miettii kenelle antaisi oman lompakkonsa: rahoineen ja kortteineen ja sanoisi että pidä huolta tästä ja voisi luottaa siihen, että siitä pidetään huolta. Koen että olemme löytäneet sellaisen ehdokkaan, jolle minä ainakin antaisin lompakkoni luottavaisena - vaikka sen sisältö hieman laihanlainen onkin.

Kyse on myös muusta. Kyse on siitä, kenen luotamme omaavan parhaimman kokonaiskäsityksen kunnasta kaikkine palveluineen. Kun mietin lapsiani ja heidän tulevaisuutta Tuusulassa, kun mietin mitä he tarvitsevat: koulun, harrastukset, pyörätiet, joukkoliikenteen, terveyspalvelut, kulttuurielämykset, liikuntapaikat, luonnon, kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Kuka on se henkilö, joka pystyy laajasti katsomaan näitä kokonaisuuksia ja johtamaan visiointia siitä, mitä haluamme Tuusulan olevan kymmenen, kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden päästä. Millainen on tulevaisuuden Tuusula? Koen, että olemme löytäneet myös sellaisen ehdokkaan.

Kolmanneksi, tärkeintä on se, että pormestari on ihminen, jolle kuntalaisten osallistaminen ja kuunteleminen on sydämen asia, ei vain välttämätöntä pakkopullaa. Tämä on asia, missä mielestäni meillä ihan jokaisella on kehitettävää. Kukaan ei tätä toimintakulttuuria vielä ole täysin omaksunut ja tässä tulee meidän kaikkien olla aktiivisina toimijoina. Tärkeintä on myös, että pormestari tekee yhteistyötä myös kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja edustaa todella koko valtuustoa, ei vain omaa ryhmäänsä. Olemme nyt siitä onnellisessa asemassa, että jo ehdokkuusvaiheessa, meillä on esittää laajasti eri ryhmiä edustava pormestariehdokas.

Siispä, hyvä puheenjohtaja, valtuutetut, sekä muut kuulijat täällä ja kotisohvilla.

Minulla on suuri ilo ja kunnia, koalitiomme puolesta esittää Tuusulan ensimmäiseksi pormestariksi Arto Lindbergiä.

Kiitos.