maanantai 8. lokakuuta 2018

Valtuustoblogi 7/2018: Osavuosikatsaus ja Suutarintien kaava

Lista löytyy tuttuun tapaan täältä. Striimaus ja myöhemmin tallenne löytyy tämän linkin takaa.

Chewbacca, meitsi ja takana Sanna Tuhkunen (vihr.) ja Elisa Laitila (tupu) ready to rock'n roll

Aluksi onniteltiin Sanna Kervistä syntymäpäivän johdosta. Onneksi olkoon!

§103 Osavuosikatsaus: lisäbudjetointia Sote-puolelle, vähän korjauksia eri puolille: tilikauden tuloksen ennakoidaan kuitenkin edelleen olevan budjetoidulla tasolla,​ (ennustettu tilikauden ylijäämä oli 0,​6 milj. euroa, nyt 0,4milj. euroa.)

Eetu Niemelä teki muutosesityksen ettei kuntasuunnitteluun lisätä 60 000 määrärahalisäystä.

Tontinmyyntitulot ei välttämättä toteudu ennustettuun tapaan ja asukasmäärän kasvu edelleen kysymysmerkki. Nämä on riskejä joiden kanssa toimimme osin jo nyt ja osin tulevaisuutta suunnitellessa.

Eetu Niemelä jätti eriävän mielipiteen.

§104 Arviointikertomus ja sen vastaukset 2017: Tarkastuslautakunnan pj Eetu Niemelä piti puheenvuoron, jossa arvioi vastauksia kertomukseen. Strategiahuomiot ovat hyviä. Kiitokset siitä, että yhteistyö sujuu ja uusia käytäntöjä ja toimintatapoja on luotu. Niemelä kuitenkin koki, että poliittista johtamista voisi muuttaa vieläkin avoimemmaksi ja osallistavammaksi ja että kunnanhallituksen vastausten perustelut jäävät ohueksi. Avoimuus ja osallistaminen on niin tärkeitä asioita, että niihin tulisi pyrkiä kaikin keinoin!

§105 Rykmentinpuiston taideohjelman päivittäminen: Tää on tosi hyvä ohjelma, hienoa että hommat etenee. Ei keskustelua

§106 Omakotitonttien myynti- ja vuokrahinnat 2019: Sanna Kervinen kertoi, että on ollut keskustelua kiinteistövälittäjien käytöstä jotta tonttimyynti kasvaisi. Pykälän päätökseen lisättiin siis ranskalainen viiva: Lisäksi valtuusto päättää että Jokelan Peltokaaressa tehdään 10 tontin osalta myyntitoimeksianto kiinteistövälittäjille. Kokoomus kritisoi, että kaikki toimenpiteet ei edelleenkään riitä, etenkin Peltokaaren myynti huolettaa ja Ilmari Sjöblom esitti pykälän palautusta valmisteluun tällä alustuksella.

Äänestimme, käsittelimme, Niemelä vastusti lisäystä, äänestimme siitäkin, hyväksyimme lisäyksen, Niemelä jätti eriävän mielipiteen. Ladidii ladidaa. Sähköinen järjestelmä ei toiminut, saimme äänestää perinteiseen tapaan nimenhuudon kautta. Hurraa, demokratia! Toivottavasti tontteja saadaan myytyä entistä paremmin!

§107 Maankäyttöä ja vaihtoa: Upseerikerho, Rykmentinpuisto: Ei keskustelua, esityksen mukaan.

§108 Suutarintie, asemakaavan muutos: Tässä odotetusti keskustelua ja palautusesityksiä. Jo kunnanhallituksessa äänestettiin tästä. Arto Lindberg esitti alkuun muutosesityksen, että kaavakartasta ja selostuksesta poistetaan tarpeettomana pysäköintitalon rakennusoikeusluku 6000.

Jussi Salonen esitti Tuusulan puolesta-ryhmän puolesta palautusta, huolena keskustakehityksen kokonaisuus, pysäköintiratkaisut sekä viheryhteyden säilyminen ja luontoarvot. Lisäksi vastustivat Arto Lindbergin muutosesitystä. Myös meidän Eeva-Liisa Nieminen esitti kaavan palautusta luontoarvojen perusteella.

Oma suhtautumiseni on ristiriitainen. Aina harmittaa kun luontoa tuhotaan. Toisaalta kuitenkin kannatan tiiviitä keskustoja, riittävillä lähiluontopaikoilla. Kannatan myös korkeaa rakentamista.

Äänestimme palautuksesta, käsittelimme tässä kokouksessa. Äänestimme hylkäämisestä, emme hylkää. Niemelä vastusti myös pormestarin muutosesitystä joten äänestimme vielä tästäkin. Eriäviä mielipiteitä Niemelältä ja Saloselta. Salonen teki myös toimenpidealoitteen jatkosuunnittelun tueksi, jotta alueen rakentaminen toteutettaisiin mahdollisesti useamman rakennuttajan kanssa. Äänestimme tästäkin. Emme hyväksyneet toimenpidealoitetta.

Nonni, kevyellä neljällä äänestyksellä meni siis tämä pykälä. En ole turhautunut. Paitsi vähän olen. Mutta keskustelu oli perusteellista ja tärkeää ja arvostan sitä.

Pidimme kokoustauon. Kokous jatkui 20.54

§109 Seuraavan vuoden kokoukset: Eetu Niemelä esitti, että joulukuun kokous alkaisi klo 18 muiden kokousten tapaan. Ei kannatusta, esityksen mukaan. Niemelän eriävä mielipide.

§110-112 Päättyneitä luottamustoimia ja uusia valintoja. Valitettavasti meidän Jukka Klint luopui luottamustoimista. Itse tulin valituksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakuntaan, kiitos luottamuksesta! Eeva-Liisa Niemisestä tulee varajäseneni Keudan yhtymävaltuustoon.

Uusia aloitteita

  • Allekirjoittaneen ja 24 muun valtuutetun aloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta
  • Lilli Salmi (kok.) ja 36 muuta valtuutettua: Kevyenliikenteenväylän loppuun saattaminen Jokelan Lepolassa
  • Pasi Huuhtanen (PS) ym. Valtuustoaloite kotihoidon rakennemuutoksen aikaansaamiseksi
  • Tuusulan Puolesta & Huuhtanen, PS: Tuusulan lukion hevoslinja
  • Kalliopohjantien kortteliolohuoneen ikäihmiset: Aloite ikäihmisten koordinaattorin viran saamiseksi Tuusulan kuntaan
  • Ilmari Sjöblom (kok.): Maapoliittisen ohjelman (2011) päivittäminen tukemaan nykyistä kuntastrategiaa
Nuorisovaltuusto toivoo kokouskutsuja tarkastuslautakunnan kokouksiin. 

Kyselytunti:

Eetu Niemelä halusi kysyä siitä, että entinen elinkeinopäällikkömme Marko Kauppinen osallistui Nordic Business Forumiin Tuusulan hankkimalla lipulla jo vaihdettuaan uuteen työpaikkaan Järvenpäähän. 

Vastaus: Kun työpaikka vaihtui, ei kuntakehitysjohtajalla ollut tietoa, että lipun olisi voinut vaihtaa jollekin toiselle, eikä asia noussut esiin työpaikan vaihtuessa. Prosesseja enemmän kyse on luottamuksesta, yhteistyöstä ja tilannetajusta. Asian suhteen ei ryhdytä toimenpiteisiin. Varusteluovutuksessa tähän voidaan jatkossa kiinnittää huomiota. Yhteistyö on jatkunut edelleen hyvänä myös Marko Kauppisen siirryttyä töihin Järvenpäähän.

Kello on 21.26, ja sitten vesisateeseen! Valoisaa syksyn jatkoa kaikille!Valtuustoaloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta

Aloitteen allekirjoitti 20 muuta valtuutettua lisäkseni.

Avohakkuu on tasarakenteisen metsänkasvatuksen päätehakkuu, jossa yksittäisiä säästöpuita lukuun ottamatta alueen puusto hakataan kokonaan. Avohakkuut vaikuttavat oleellisesti alueen lajistoon, vesistöihin ja virkistysmahdollisuuksiin. 
maanantai 24. syyskuuta 2018

Mielipide: Lähimetsät ovat tärkeitä ihmisilleTuusulassa tehtiin viime vuonna päätös suojella lähes sata hehtaaria luontoa osana “Luontolahja 100-vuotiaalle Suomelle”-kampanjaa. Tuusulan Vihreät kävivät keväällä esittelemässä uusia luonnonsuojelualueita kuntalaisille eri markkinoilla. Kuntalaisten kiinnostus alueita kohtaan oli valtavaa ja heillä oli paljon halua puhua luonnosta ja luonnonsuojelusta.

maanantai 10. syyskuuta 2018

Kestävämpää maataloutta - Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma torjuu ilmastonmuutosta ja tuntee viljelyn arvon

Kirjoitus on julkaistu Uudenmaan Vihreiden blogissa 10.9.2018: http://www.uudenmaanvihreat.fi/2018/09/10/ilona-toivanen-kestavampaa-maataloutta/

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi Salossa 9.9.2018 puolueen maatalouspoliittisen ohjelman. Ohjelmaa on työstetty pitkään työryhmässä, sitä on päässyt kommentoimaan monessa vaiheessa, puoluevaltuuskunnassa on käyty lähetekeskustelu ja ohjelmaa on käsitelty myös puoluehallituksessa. Vielä viikonlopun kokouksessa ohjelmasta hiottiin parhainta mahdollista puheenvuorojen, muutosesitysten, iltatyöryhmän ja äänestyksien keinoin.

Ohjelmaluonnos ja äänestysliput

lauantai 8. syyskuuta 2018

Amisreformi hyvä - rahoitusleikkaukset katastrofi


Alla Vihreiden puoluevaltuuskunnassa pitämäni puhe

Kiitos kuvasta Maria Ohisalo
Moi kaikki, ihana olla täällä teidän kanssa.

maanantai 3. syyskuuta 2018

Valtuustoblogi 6/2018: Johtamisen rakennemallin ja järjestelmän uudistamista

Onnea Monica Avellan, pyöreiden vuosien johdosta!

Lista löytyy täältä.

Väsynyt maanantainen kokousselfie, takana Elisa Laitila (tupu) ja Lea Ahonen (KD)

§88 Johtamisen rakennemallin ja johtamisjärjestelmän uudistaminen

keskiviikko 22. elokuuta 2018

Mielipide: Askeleet avoimuuteen ovat hitaita

Osallistuin keskusteluun pormestarimallin toimivuudesta puolivälin tarkastelun lähestyessä Tuusulassa. Kirjoitukseni julkaistiin Keski-Uusimaassa 22.8.2018
Eetu Niemelä tarkasteli kriittisesti pormestarimallia (K-U 19.8) puolivälitarkastelun lähestyessä. Keskustelun aloittaminen aiheesta on ollut myös mielessäni, joten kiitän Niemelää keskustelun avaamisesta ja jatkan omalta osaltani.


maanantai 4. kesäkuuta 2018

Valtuustoblogi 4/2018: Isoja asioita: Sote, palveluverkko, monio..

Hellurei. Ihan just olis kesäloma, vielä viimeinen valtuusto viedään. Lista löytyy täältä ja striimaus täältä.

Alkuun onniteltiin 70 vuotta täyttänyttä Eeva-Liisa Niemistä (vihr.) Onnea Eeva-Liisa!

Isoja asioita siis kokouksessa, saatiin näistä kattavat esittelyt jo torstain valtuustoinfossa, joten enempiä esittelyjä ei kokouksessa oletettavasti kuulla. Veikkauksia kokouksen päättymisajasta: Jerry Airikka: 24.00, Kim Kiuru 22.30, allekirjoittanut 22.00, Ulla Palomäki 21.15 ja Markus Meckelborg 21.45.. Saas nähdä kuka osuu lähimmäksi! Toivon tietysti että joku viimeisistä..

maanantai 7. toukokuuta 2018

Valtuustoblogi 3/2018: Tilinpäätös 2017 ja SOTE-keskustelua

No mutt moi taas, long time no see! Edellinen kokous jäi muiden kiireiden alle, nyt täällä taas.

Lista löytyy täältä ja striimaus täältä. Soteinfon jälkeinen ennuste kokouksen kestosta: Markus Meckelborg (tupu) 22.30, Ilona Optimistinen (vihr.) 21.30, Ulla Palomäki (sdp) 22.30...

Perinteinen kokousselfie, toukokuisen erityisopen silmäpussit piilotetaan mustavalkoiseen kuvaan! tj18, ei sillä että laskisin, vaikka laskenkin...
Alkuun juhlallisuuksia: Matti Alanko (TuPu) täytti 60 vuotta.

maanantai 29. tammikuuta 2018

Valtuustoblogi 1/2018: Kaavoja ja aloitteita

Moro! 

Se on uusi vuosi nyt! Eilen tuli istuttua 13 tuntia vaalilautakunnassa, mikäs tässä ollessa taas valtuustossakin. Uusi presidenttikin valittiin, tai siis vanha, mutta kuka näitä laskee, kuuden vuoden päästä sitten taas. Ihan hyvä presidentti on, vaikkei allekirjoittaneen ykkösvalinta ollutkaan. Näillä mennään!

Pakollinen kokousselfie, vain vihreä puuttuu liikennevaloista ha-HAH, vihreäys onkin sisäistä.. :D
Lista löytyy täältä ja striimaus täältä.

Aloite Tuusulan liittymisestä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen

Tuusulan vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tuusula tekee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Kyseessä on sopimus, jolla kunta sitoutuu kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, jossa on kahdeksan päätavoitetta. Nämä kahdeksan tavoitetta ovat hiilineutraali yhteiskunta, kestävät elämäntavat, kestävät yhdyskunnat, luontoa kunnioittava päätöksenteko, resurssiviisas talous, työtä kestävästi, vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta ja yhdenvertaisuus.