maanantai 7. toukokuuta 2018

Valtuustoblogi 3/2018: Tilinpäätös 2017 ja SOTE-keskustelua

No mutt moi taas, long time no see! Edellinen kokous jäi muiden kiireiden alle, nyt täällä taas.

Lista löytyy täältä ja striimaus täältä. Soteinfon jälkeinen ennuste kokouksen kestosta: Markus Meckelborg (tupu) 22.30, Ilona Optimistinen (vihr.) 21.30, Ulla Palomäki (sdp) 22.30...

Perinteinen kokousselfie, toukokuisen erityisopen silmäpussit piilotetaan mustavalkoiseen kuvaan! tj18, ei sillä että laskisin, vaikka laskenkin...
Alkuun juhlallisuuksia: Matti Alanko (TuPu) täytti 60 vuotta.


Sitten saatiin Keski-Uudenmaan sote-esittelyä: tuotannon mahdollista siirtymistä kunnalta kuntayhtymälle.

 • Järjestämisvastuu on K-U-Sotella joka tapauksessa, vaikka tuotanto säilyisikin kunnalla. 
 • Osa kunnista on jo päättänyt siirrosta (valtuusto tai kh), osalla päätöksenteko vielä edessäpäin.
 •  Etenemisen hyötyjä maakuntauudistuksen epävarmuuksien keskellä: paremmat valmiudet kehittää ja reagoida, synergia, yli kuntarajojen työskentelyn helpottuminen, alueen tunteminen, resurssien optimaalinen käyttö, päällekkäisyyksien poisto, johtamisen selkiytyminen, Keski-Uudenmaan aseman ja profiilin korottaminen jne. 
 • Haasteita: kuntien erot palveluiden myöntökriteereissä, ostopalvelusopimukset, yt-menettelyt, välivaihe seurannassa ja raportoinnissa matkalla maakuntaan, paine tietojärjestelmien yhdenmukaistamiselle, johtaja ja esimiesvakanssien määrän väheneminen uudessa organisaatiossa, veroseuraamukset mikäli omaisuutta siirrettäisiin. Osa haasteista on kuitenkin asioita, jotka olisi edessä joka tapauksessa.
 • Valmistelu edennyt hyvin
Tästä keskustelua. Apotissa ollaan kiinni, mutta ei ole tietoa että muutakaan olisi tulossa. Käsittelyn nopeaa aikataulupainetta kritisoitiin, toisaalta päätökset tehtävä nyt jos halutaan että meidän henkilöstö on samalla viivalla muiden kanssa. Paljon kriittisiä puheenvuoroja ja kysymyksiä, asia käsitellään KH:ssa 21.5 ja 28.5 ja valtuustossa 4.6. 


§41 Tilinpäätös 2017
 • Loistavan talousjohtaja Markku Vehmaksen loistava katsaus aiheeseen
 • Ylijäämä 4,6M€ (Ennuste osavuosikatsauksen kohdalla oli blogini mukaan jotain tällaista: "Näyttäisi ihan hyvältä tämän vuoden toteuma. Verotulojen ennustetaan kasvavan 2 milj. euroa talousarviota suurempina. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa talousarviota pienempinä ennakoitua hitaammin käyneen tonttikaupan vuoksi. Nähtäväksi jää, jäämmekö miinukselle.. tuskin kuitenkaan enempää kuin odotimme. Ei keskustelua.") Huomattavan positiivinen luku siis kun pohjalla oli 2M€ alijäämäinen budjetti
 • Investointien ja velan määrä on kasvanut ja kasvaa nopeasti, mutta on edelleen verrattuna koko maahan ja myös kuuma-kuntiin maltillisella tasolla
§42-43 Arviointikertomus ja henkilöstökertomus 2017

Tarkastuslautakunnan pj Eetu Niemelä (ps) piti pitkän ja perusteellisen esittelypuheenvuoron arviointikertomuksesta. Arviointikertomuksen rakennetta on pyritty muuttamaan helpommin luettavaksi. Itse ainankin koin kertomuksen selkeäksi, erityisesti liikennevalot olivat havainnolliset. Monenlaista palautetta vuoden 2017 toiminnasta esitettiin, osa tavoitteista oli saavutettu kokonaan, osa osittain, osaa ei lainkaan, tai mittarit oli niin heikot, että arviointia oli mahdotonta tehdä. Hyviä huomioita ja kehittämisideoita esitettiin. Tarkastuslautakunta tulee ottamaan entistä aktiivisemman roolin kunnan toiminnan ja johtamisen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Omia nostojani: Henkilöstön hyvinvointi on parantunut, johtamista on kehitetty, ollaan siirrytty uuteen poliittiseen johtamisjärjestelmään. Isoja muutoksia ollut paljon, paljon myös epävarmuutta tulevaisuuden suhteen, näyttäisi siltä, että tämä ei mitenkään ole helpottamassa. Tavoitteiden asetteluun tarkennusta, jotta arviointi helpottuu.

§44 Uusimaa-kaava

Tuusulan lausunto kaavaan, esityksen mukaan. Ei keskustelua.

§45-48 Maankäyttösopimuksia, ostamisia, luovutuksia: Rykmentinpuisto ja Lahelanpelto II

Esityksen mukaan, ensimmäisistä ei keskusteluja. Helsingin Osuuskauppa Elannon yritystonttikauppa Lahelassa kuitenkin herätti keskustelua. Eetu Niemelä esitti kaupan hylkäämistä, mutta ei saanut kannatusta siihen.

§49 Varhaiskasvatuksen palveluverkko

Pienempiä yksiköitä suljetaan, uusiin isompiin investoidaan. Monissa päiväkodeissa on painittu sisäilmaongelmien kanssa. Investoinneissa tulevina vuosina painopiste etelä-Tuusulassa, Kellokosken ja Jokelan päiväkoti-investoinnit on saatu valmiiksi edellisinä vuosina.

Keskusta, RKP ja Vastuullinen Oikeisto halusi esittää tähän toimenpidealoitteen, että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen turvaamista tarkasteltaisiin vielä paremmin suunnitelmassa. Hyväksyimme toimenpidealoitteen yksimielisesti. Useita puheenvuoroja tuli tähän keskusteluun.

§50 Rykmentinpuiston taideohjelma

Päätimme perustaa Rykmentinpuiston taiderahaston ja hyväksyä sen säännöt.

Käsiteltyjä aloitteita:

 • Maahanmuuttoasioiden toimikunnan perustaminen: ei tarvetta uuden rakenteen perustamiseen, koordinointi sujuu. 
 • Luottamushenkilöpalkkioiden harmonisointi naapurikuntien kesken: ajankohtaista aikaisintaan kauden loppupuolella
 • Aktiivimallin piiriin joutuneiden tuusulalaisten työttömien tilanne: selvitys laadittu, en itse ehkä ihan saanut kiinni sen sisällöistä, kai se oli jotain sellaista, että oikein ei voida hirveästi tehdä mitään. Aloitteen laatija Noro esitti palautusta,  moni kannatti, myös allekirjoittanut. Äänestyksen jälkeen käsittelimme aloitteen tässä kokouksessa äänin 26-20-1-4 poissa
 • Kouluruokatyöryhmien perustaminen kaikkiin kouluihin: (meidän aloite) perustetaan! Jee! Kiitin kasvatus- ja sivistystoimea tästä.
Muita asioita:
 • Nuorisovaltuuston kannanotto koskien nuorten kesätyöpaikkoja Tuusulassa: osoitettuja epäkohtia hakumenettelyssä ja kehittämisehdotuksia.
 • Nuorisovaltuuston kommentti Monioon liittyen: toiveena erityislinja lukioon, jotta opiskelijat kokisivat Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteen houkuttelevana, esim. IB-linja ja ilmaisutaitolinja voisivat olla suosittuja vaihtoehtoja. 
Uusia aloitteita:
 • TuPu ym: Kunnanhallituksen kyselytunnin järjestäminen kuntalaisille ja valtuuston kyselytunnin palauttaminen
 • TuPu ym: Aloite sisäilmaprosessien sujuvoittamiseksi
 • Eeva-Liisa Nieminen (vihr.): Ilmoitus hakkuista lähialueen asukkaille
Kokouksen päätteeksi vielä kyselytunti: 

 • Eetu Niemelän (ps) kysymys palkkiosäännöstä: pormestarilla ja KH:n varapuheenjohtajilla mahdollisuus osallistua lähes kaikkiin kokouksiin ja saada niistä kokouspalkkiot. Kuinka paljon ja kuinka monesta kokouksesta pormestarille ja kh:n varapj:lle on maksettu kokouspalkkioita (kokouksista missä heidän läsnäolonsa ei ole välttämätöntä)
 • Pormestarin vastaus: Pormestari ja varapuheenjohtajat ovat osallistuneet seuraavasti: Pormestari 1 Kuntakehitysltk 60€, Ensimmäinen varapuheenjohtaja: 4 tekninen ltk, 8 kuntakehitysltk, 4 soteltk, 1 kuvala -> 17 kokousta, 1050€, 2.varapj: 3 tekninen ltk, 2 kassi ltk, 1 kuvala -> 6 kokousta 390€.

Koko homman päätteeksi kello on 23.07 Sellainen maanantai-ilta siis! Seuraava kokous onkin jo noin kuukauden päästä, eli pysytelkäähän kuulolla!