maanantai 10. syyskuuta 2018

Kestävämpää maataloutta - Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma torjuu ilmastonmuutosta ja tuntee viljelyn arvon

Kirjoitus on julkaistu Uudenmaan Vihreiden blogissa 10.9.2018: http://www.uudenmaanvihreat.fi/2018/09/10/ilona-toivanen-kestavampaa-maataloutta/

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi Salossa 9.9.2018 puolueen maatalouspoliittisen ohjelman. Ohjelmaa on työstetty pitkään työryhmässä, sitä on päässyt kommentoimaan monessa vaiheessa, puoluevaltuuskunnassa on käyty lähetekeskustelu ja ohjelmaa on käsitelty myös puoluehallituksessa. Vielä viikonlopun kokouksessa ohjelmasta hiottiin parhainta mahdollista puheenvuorojen, muutosesitysten, iltatyöryhmän ja äänestyksien keinoin.

Ohjelmaluonnos ja äänestysliput

Maatalouspoliittinen ohjelma jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: kestävään kulutukseen, kestävään tuotantoon, sekä kestävään talouteen ja yhteiskuntaan. Siinä otetaan tiukasti kantaa niin ruokahävikin minimoimiseen, kasviperäisten tuotteiden lisäämiseen kuin vesiensuojeluunkin.

Kestävämpään kulutukseen kuuluu ruoan arvostuksen kasvattaminen, jo mainittu ruokahävikin vähentäminen, kuluttajien ja tuottajien vuoropuhelun lisääminen sekä kannustaminen pienimuotoiseen ruokatuotantoon. Lisäksi tavoitteena on vähintään puolittaa eläinperäisten tuotteiden kulutus vuoteen 2030 mennessä.

Kestävämpäään tuotantoon kuuluu luomu- ja nurmiviljelyn lisääminen ja paikallisesti ja alueellisesti tasapainoisempi tuotanto sekä lisääntyvä kasviproteiinien tuotanto. Lisäksi huomion kohteena on monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet. Ohjelmassa tähdätään myös maailman eettisimpään ja kestävimpään eläintuotantoon ja pyritään lihantuotannon vähentämiseen. Ohjataan maataloutta myös energiayliomavaraisuuteen.

Kestävämpään talouteen ja yhteiskuntaan liittyy sekä tukien uudistaminen että tuottajan saaman korvauksen riittävyys. Maatalouden tulee olla kannattavaa ja byrokratian inhimillistä. Haluamme, että viljelijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita ja kiinnostuneita kehittämään kestävää maataloustuotantoa.

Ehkä tärkein nosto ohjelmasta on se, että Vihreän maatalouspolitiikan tärkein tavoite on ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen radikaali hidastaminen. Tämän tulee olla aina fokuksena kun valtakunnan tasolla mietitään maatalouden tukijärjestelmiä ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita.

Me Vihreissä näemme, että iso muutos maatalouspolitiikkaan on tarpeen. Maatalous voi olla nykyistä kestävämpää - taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti. Me haluamme olla tekemässä tätä muutosta.

Olen todella onnellinen tästä hyväksytystä ohjelmasta. Maatalouspolitiikka on tällaiselle maatilalla kasvaneelle ja sieltä kaupunkien kautta peltojen ympäröimään kyläkeskukseen päätyneelle vihreälle tärkeä ja kattava katsaus kestävään maatalouteen, sen tärkeyteen ja kehittämiseen.

Tiedote aiheesta ja ohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/09/vihreiden-maatalousohjelma-suomalaisesta-maataloudesta-tehtava-maailman-eettisinta-kestavinta