maanantai 24. syyskuuta 2018

Mielipide: Lähimetsät ovat tärkeitä ihmisilleTuusulassa tehtiin viime vuonna päätös suojella lähes sata hehtaaria luontoa osana “Luontolahja 100-vuotiaalle Suomelle”-kampanjaa. Tuusulan Vihreät kävivät keväällä esittelemässä uusia luonnonsuojelualueita kuntalaisille eri markkinoilla. Kuntalaisten kiinnostus alueita kohtaan oli valtavaa ja heillä oli paljon halua puhua luonnosta ja luonnonsuojelusta.


Keräsimme lisäksi kuntalaisten omia ajatuksia luontokohteista ja heille tärkeitä alueita, joita saimme kartalle todella paljon. Voi todeta, että lähimetsät, puistot, kalliot, suot ja vesistöt, eli ylipäänsä lähiluonto on erittäin merkittävää asukkaille. 


Kun kunnat ja kaupungit eri puolilla Uuttamaata hakevat kasvua kaavoittamalla lisää asuntoja asukkaille ja lisää tiloja yrityksille, on äärimmäisen tärkeää huolehtia samalla myös lähiluonnon ja luontoalueiden säilymisestä. Niiden rooli on tärkeä paitsi nykyisille, myös tuleville asukkaille. 


Luonnolla on paitsi itseisarvo ja rooli maapallomme keuhkoina ja monimuotoisten ekosysteemien kotina, myös arvo ihmisten henkiselle hyvinvoinnille. Kun luontoa suojellaan ja säilytetään, ei haluta pelkästään säilyttää eliölajeja ja suojata luonnon monimuotoisuutta, vaan myös mahdollistaa ihmisten hyvinvointi ja rentoutuminen.

Metsässä olemisen vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnille on tutkittu paljon ja hyödyt tunnustetaan laajasti. Jo hetken jälkeen syke ja verenpaine laskee ja ihminen rentoutuu sekä fyysisesti että henkisesti. Luonnon arvo on siis tärkeää muistaa paitsi puheissa myös teoissa, niin arjessa kuin politiikassakin. Joka puolella ympäristöämme.

Metsään siis, hengittelemään!

Ilona Toivanen
Valtuutettu (Vihr.)
Tuusula

Kirjoitus julkaistu mm. Keski-Uusimaassa 19.9