maanantai 3. syyskuuta 2018

Valtuustoblogi 6/2018: Johtamisen rakennemallin ja järjestelmän uudistamista

Onnea Monica Avellan, pyöreiden vuosien johdosta!

Lista löytyy täältä.

Väsynyt maanantainen kokousselfie, takana Elisa Laitila (tupu) ja Lea Ahonen (KD)

§88 Johtamisen rakennemallin ja johtamisjärjestelmän uudistaminen


Odotuksena oli, että tämä pykälä herättää paljon keskustelua, jo infossa nousi esiin paljon huolia ja ajatuksia, yritän tiivistää niitä tässä, ensin siis pykälän sisältö:

 • Organisaatiota tiivistetään: siirrytään yhteen toimialaan, jonka alla on toimialueet ja edelleen palvelualueet. 
 • Toimialueet ovat yhteiset palvelut,​ sivistys,​ kasvu ja ympäristö
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilalle perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
 • Muutetaan hallintosääntöä joulukuun kokouksessa niin että astuu voimaan 1.1.2019
 • Perustetaan elinvoimajohtajan virka
 • Heti alkuun Eetu Niemelä esitti asian palautusta. Oli huolissaan siitä, että valmistelu ei ole ollut riittävää ja johdonmukaista.
 • Pekka Heikkinen (vas.) teki toimenpidealoitteen, jolla varmistettaisiin että valtuustolla säilyy valta ja että määrärahat - myös tulopuolella - ovat sitovia. Seppo Noro kannatti tätä. 
 • Aarno Järvinen (SDP) toi myös esiin huolta siitä, miten valtuuston ääni edelleen kuuluu ja Ari Nyman (kesk.) puhui tästä myös ja kannatti palautusta, joten tässä kohtaa äänestimme. Asian käsittely jatkoi kokouksessa äänin 38-12
 • Ulla Rosenqvist (vastuullinen oikeisto) teki muutosesityksen että hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen lautakuntaa ei perusteta. Ari Nyman (kesk.) kannatti esitystä.
 • Itse puhuin siitä, että kohdennettu nuorisotyö voisi olla toisaalta osa yhteisiä palveluita työllisyysyksikön kanssa ja myös tämä linja kannattaisi tutkia jatkovalmistelussa.
 • Eetu Niemelä esitti muutosesityksen, että jatkovalmistelu linjattaisiin niin, että ennen jatkovalmistelua määritellään ongelmat jotka halutaan ratkaista, uudistuksen onnistumiselle määritetään kriteerit ja niitä seurataan edelleen jne. Tätä ei kannatettu.
 • Kati Lepojärvi (tupu) kysyi tarkentavia kysymyksiä elinvoimajohtajan virasta. Elinkeinopäällikön virka jää siis täyttämättä ja uusi virka pitää sisällään laajempia kokonaisuuksia, on kuitenkin edelleen kuntakehitysjohtajan alaisuudessa.
 • Satu Taiveaho (SDP) komppasi Aarno Järvisen esiintuomia huolia vallan keskittymisestä ja demokratian kaventumisesta. Lisäksi hän puolusti erityisen vahvasti hyte-lautakunnan perustamista.
 • Myös muita puolesta- ja vastaanargumentteja kuultiin. 
 • Pormestari Arto Lindberg totesi, että jatkovalmistelussa otetaan evästykset huomioon ja että valtuutetut pääsevät vielä moneen kertaan keskustelemaan asiasta ennen joulukuun kokousta. Lisäksi hän totesi, että viranhaltijat ei missään tapauksessa ole tarkoittaneet valtuuston roolin heikentämistä ja vallan keskittymistä ja jatkossa pitää huomioida tekstit sen mukaisiksi, ettei niistä tällaista kuvaa voi saada.
 • Neuvottelutauon kautta äänestyksiin: Hyte-lautakunta perustetaan äänin 40 - 8- 2. 
 • Ryhmien välisissä neuvotteluissa Pekka Heikkisen toimenpidealoitteeseen löydettiin yhteinen näkemys, jota Eetu Niemelä kuitenkin vastusti. Siispä taas äänestimme, äänin 48 jaa - 2 tyhjää toimenpidealoite hyväksyttiin.
 • Noin, pykälä käsitelty ja kello on 19.45. Hienosti toimi sähköinen järjestelmä. 
§89 Lisämääräraha kiinteän omaisuuden ostoon: odotettua paremmin on edennyt maakaupat, Eetu Niemelä jätti eroavan mielipiteen. 

§90-92 Kiinteistöjen ja määräalojen ostoja

§93-97 Käsiteltyjä aloitteita:
 • Terveyskeskusmaksujen poistaminen: Nykyään sote-kuntayhtymän alaisuudessa
 • Puiden istutus: On istutettu
 • Jusslan alueen laajentaminen: pohjavesialue estää osittain, osittain ei ole tarvetta
 • Kunnanhallituksen kyselytunti kuntalaisille: toteutetaan, 24.9 ja 19.11 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Pormestaria voi myös mennä tapaamaan koska vaan ja hän löytyy myös somesta! :) Myös erilaisissa tilaisuuksissa pormestari on kutsuttavissa ja tavattavissa.
 • Irtautuminen sote-kuntayhtymästä: ei ajankohtaista valtuuston päätöksestä johtuen. 
§98 Uusia aloitteita:
 • Pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan nk. hollantilaistyyppinen kylätieratkaisu, eli leveät kevyen liikenteen ja jalankulun tilat ja yksi ajokaista (Seppo Noro, Vas ym., yhteensä 34 valtuutettua)
 • Tuusulan liittyminen Covenant of Mayors - Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Vihr. valtuustoryhmä ym.)
Nuorisovaltuusto on kutsunut valtuutetut yhteiseen illanviettoon 20.9 Metsäpirtille. Toivottavasti moni pääsee paikalle!

Kokous päättyi klo 20.25, näin on hienosti taas poliittinen syksy lähtenyt käyntiin myös asioiden osalta. Ensi vuoden budjettivalmistelu on alkanut ja sitä tehdään eri tasoilla yhdessä eteenpäin.