maanantai 8. lokakuuta 2018

Valtuustoblogi 7/2018: Osavuosikatsaus ja Suutarintien kaava

Lista löytyy tuttuun tapaan täältä. Striimaus ja myöhemmin tallenne löytyy tämän linkin takaa.

Chewbacca, meitsi ja takana Sanna Tuhkunen (vihr.) ja Elisa Laitila (tupu) ready to rock'n roll

Aluksi onniteltiin Sanna Kervistä syntymäpäivän johdosta. Onneksi olkoon!
§103 Osavuosikatsaus: lisäbudjetointia Sote-puolelle, vähän korjauksia eri puolille: tilikauden tuloksen ennakoidaan kuitenkin edelleen olevan budjetoidulla tasolla,​ (ennustettu tilikauden ylijäämä oli 0,​6 milj. euroa, nyt 0,4milj. euroa.)

Eetu Niemelä teki muutosesityksen ettei kuntasuunnitteluun lisätä 60 000 määrärahalisäystä.

Tontinmyyntitulot ei välttämättä toteudu ennustettuun tapaan ja asukasmäärän kasvu edelleen kysymysmerkki. Nämä on riskejä joiden kanssa toimimme osin jo nyt ja osin tulevaisuutta suunnitellessa.

Eetu Niemelä jätti eriävän mielipiteen.

§104 Arviointikertomus ja sen vastaukset 2017: Tarkastuslautakunnan pj Eetu Niemelä piti puheenvuoron, jossa arvioi vastauksia kertomukseen. Strategiahuomiot ovat hyviä. Kiitokset siitä, että yhteistyö sujuu ja uusia käytäntöjä ja toimintatapoja on luotu. Niemelä kuitenkin koki, että poliittista johtamista voisi muuttaa vieläkin avoimemmaksi ja osallistavammaksi ja että kunnanhallituksen vastausten perustelut jäävät ohueksi. Avoimuus ja osallistaminen on niin tärkeitä asioita, että niihin tulisi pyrkiä kaikin keinoin!

§105 Rykmentinpuiston taideohjelman päivittäminen: Tää on tosi hyvä ohjelma, hienoa että hommat etenee. Ei keskustelua

§106 Omakotitonttien myynti- ja vuokrahinnat 2019: Sanna Kervinen kertoi, että on ollut keskustelua kiinteistövälittäjien käytöstä jotta tonttimyynti kasvaisi. Pykälän päätökseen lisättiin siis ranskalainen viiva: Lisäksi valtuusto päättää että Jokelan Peltokaaressa tehdään 10 tontin osalta myyntitoimeksianto kiinteistövälittäjille. Kokoomus kritisoi, että kaikki toimenpiteet ei edelleenkään riitä, etenkin Peltokaaren myynti huolettaa ja Ilmari Sjöblom esitti pykälän palautusta valmisteluun tällä alustuksella.

Äänestimme, käsittelimme, Niemelä vastusti lisäystä, äänestimme siitäkin, hyväksyimme lisäyksen, Niemelä jätti eriävän mielipiteen. Ladidii ladidaa. Sähköinen järjestelmä ei toiminut, saimme äänestää perinteiseen tapaan nimenhuudon kautta. Hurraa, demokratia! Toivottavasti tontteja saadaan myytyä entistä paremmin!

§107 Maankäyttöä ja vaihtoa: Upseerikerho, Rykmentinpuisto: Ei keskustelua, esityksen mukaan.

§108 Suutarintie, asemakaavan muutos: Tässä odotetusti keskustelua ja palautusesityksiä. Jo kunnanhallituksessa äänestettiin tästä. Arto Lindberg esitti alkuun muutosesityksen, että kaavakartasta ja selostuksesta poistetaan tarpeettomana pysäköintitalon rakennusoikeusluku 6000.

Jussi Salonen esitti Tuusulan puolesta-ryhmän puolesta palautusta, huolena keskustakehityksen kokonaisuus, pysäköintiratkaisut sekä viheryhteyden säilyminen ja luontoarvot. Lisäksi vastustivat Arto Lindbergin muutosesitystä. Myös meidän Eeva-Liisa Nieminen esitti kaavan palautusta luontoarvojen perusteella.

Oma suhtautumiseni on ristiriitainen. Aina harmittaa kun luontoa tuhotaan. Toisaalta kuitenkin kannatan tiiviitä keskustoja, riittävillä lähiluontopaikoilla. Kannatan myös korkeaa rakentamista.

Äänestimme palautuksesta, käsittelimme tässä kokouksessa. Äänestimme hylkäämisestä, emme hylkää. Niemelä vastusti myös pormestarin muutosesitystä joten äänestimme vielä tästäkin. Eriäviä mielipiteitä Niemelältä ja Saloselta. Salonen teki myös toimenpidealoitteen jatkosuunnittelun tueksi, jotta alueen rakentaminen toteutettaisiin mahdollisesti useamman rakennuttajan kanssa. Äänestimme tästäkin. Emme hyväksyneet toimenpidealoitetta.

Nonni, kevyellä neljällä äänestyksellä meni siis tämä pykälä. En ole turhautunut. Paitsi vähän olen. Mutta keskustelu oli perusteellista ja tärkeää ja arvostan sitä.

Pidimme kokoustauon. Kokous jatkui 20.54

§109 Seuraavan vuoden kokoukset: Eetu Niemelä esitti, että joulukuun kokous alkaisi klo 18 muiden kokousten tapaan. Ei kannatusta, esityksen mukaan. Niemelän eriävä mielipide.

§110-112 Päättyneitä luottamustoimia ja uusia valintoja. Valitettavasti meidän Jukka Klint luopui luottamustoimista. Itse tulin valituksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakuntaan, kiitos luottamuksesta! Eeva-Liisa Niemisestä tulee varajäseneni Keudan yhtymävaltuustoon.

Uusia aloitteita

  • Allekirjoittaneen ja 24 muun valtuutetun aloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta
  • Lilli Salmi (kok.) ja 36 muuta valtuutettua: Kevyenliikenteenväylän loppuun saattaminen Jokelan Lepolassa
  • Pasi Huuhtanen (PS) ym. Valtuustoaloite kotihoidon rakennemuutoksen aikaansaamiseksi
  • Tuusulan Puolesta & Huuhtanen, PS: Tuusulan lukion hevoslinja
  • Kalliopohjantien kortteliolohuoneen ikäihmiset: Aloite ikäihmisten koordinaattorin viran saamiseksi Tuusulan kuntaan
  • Ilmari Sjöblom (kok.): Maapoliittisen ohjelman (2011) päivittäminen tukemaan nykyistä kuntastrategiaa
Nuorisovaltuusto toivoo kokouskutsuja tarkastuslautakunnan kokouksiin. 

Kyselytunti:

Eetu Niemelä halusi kysyä siitä, että entinen elinkeinopäällikkömme Marko Kauppinen osallistui Nordic Business Forumiin Tuusulan hankkimalla lipulla jo vaihdettuaan uuteen työpaikkaan Järvenpäähän. 

Vastaus: Kun työpaikka vaihtui, ei kuntakehitysjohtajalla ollut tietoa, että lipun olisi voinut vaihtaa jollekin toiselle, eikä asia noussut esiin työpaikan vaihtuessa. Prosesseja enemmän kyse on luottamuksesta, yhteistyöstä ja tilannetajusta. Asian suhteen ei ryhdytä toimenpiteisiin. Varusteluovutuksessa tähän voidaan jatkossa kiinnittää huomiota. Yhteistyö on jatkunut edelleen hyvänä myös Marko Kauppisen siirryttyä töihin Järvenpäähän.

Kello on 21.26, ja sitten vesisateeseen! Valoisaa syksyn jatkoa kaikille!