lauantai 5. tammikuuta 2019

Ilmastovaalit 2019
Ilmastonmuutoksen torjunta on meidän kaikkien tehtävä, niin sinun, kuin myös minun, Tuusulan, Inarin ja Helsingin, Intian, Yhdysvaltojen ja Suomen. Maapallo ei kysy kuka tekee, eikä kohdista kiitoksiaan. Sen pelastaminen kuuluu meille kaikille.
Ei ole hyödyllistä pohtia miten meidän pienet teot muka voisi vaikuttaa, tai miksi meidän pitäisi osallistua. On tarpeellista tehdä kaikki mitä tehtävissä on. Yksilötasolla muutoksia arkeen on mahdollista tehdä lähtien lihansyönnin vähentämisestä ja päästöttömästä liikkumisesta lämmitysjärjestelmän muuttamiseen vähäpäästöiseksi ja jätteen vähentämiseen ja kierrättämiseen.

Tärkein tapa millä yksilö voi vaikuttaa, on äänestämällä tulevissa vaaleissa ehdokasta joka on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja valmis tekemään tiukkojakin päätöksiä asian eteen.

Tässä tiiviinä pakettina vihreiden tavoitteita tulevalle hallituskaudelle (tarkemmat vuosiluvut ym. Löytyy lopussa olevan linkin takaa):

 1. Kansainvälinen yhteistyö: on tärkeää asettaa painetta kaikille maille ilmastotavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi. Suomella on merkittävä rooli tässä ja mahdollisuus nousta edelläkävijäksi. Suomessa on myös osaamista ja teknologiaa esimerkiksi uusiutuvan energian parissa mitä voi viedä maailmalle. 
 2. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen: energiatehokkuus, hiilineutraalius ja uusiutuvat energianlähteet. Luovutaan turpeesta, kivihiilestä (2020-luvulla) ja maakaasusta (2030-luvulla). 
 3. Vähäpäästöinen liikenne: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, joukkoliikenteen hyvä taso ja henkilöautoilun päästöttömyys vuoteen 2040 mennessä. 
 4. Kestävä asuminen ja rakentaminen: energiatehokkuus, ekologiset rakennusmateriaalit, kestävä yhdyskuntarakenne, kaupunkien hiilinielujen turvaaminen 
 5. Ilmastoystävällinen rahoitus: Kestävä sijoittaminen ja ilmastorahoituksen korottaminen 
 6. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: Lisätään metso-rahoitusta, luovutaan avohakkuista muuten kuin kestävän metsänhoidon kannalta välttämättömissä tapauksissa, suojellaan soita ja uhanalaisia luontotyyppejä, turvataan Itämeren tulevaisuus ja toteutetaan kansallinen kalatiestrategia. 
 7. Ympäristöhallinnon ja ympäristöjärjestöiden toiminnan turvaaminen 
 8. Resurssiviisauden ja kiertotalouden tehostaminen 
 9. Suomen roolin vahvistaminen globaalissa ja EU:n ympäristön- ja eläintensuojelussa 
 10. Maataloudesta Euroopan eettisintä ja kestävintä 
 11. Eläinten arvostuksen ja hyvinvoinnin edistäminen 
Tarkemmin Vihreiden tavoitteista tulevalle hallituskaudelle voit lukea täältä.