keskiviikko 16. tammikuuta 2019

Koulutusleikkaukset ja kasvavat vaatimukset uhka opettajien jaksamiselle ja oppilaiden oppimiselle


Kirjoitus julkaistu Keski-Uusimaassa 16.1.2019

Uuden lukukauden alkaessa on hyvä pohtia hetki opettajien jaksamista. Vuoden 2018 lähetessä loppua Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin opettajien uupumisen. Opettajat tekevät työtään vähenevin resurssein ja palautumisestaan tinkien. Kuormitus on kasvanut ja työnilo vähentynyt.

Barometrien mukaan lähes 60 prosenttia opettajista kokee, että työtä on usein liikaa. Aikaa ei jää kohdata oppilasta, kun opettaja yrittää vähäisillä aikaresursseillaan suoriutua alati kasvavista vaatimuksista. Opettamiseenkin jäävä aika vähenee koko ajan, kasvattamisesta puhumattakaan.

Peruskoulu on ennaltaehkäisevä hyvinvointipalvelu. Se, että opettajalla on aikaa kohdata oppilaat, ennaltaehkäisee monia ongelmia. Ja sama päinvastoin: mikäli opettajalla ei ole aikaa kohdata oppilaita, on ongelmien eskaloituminen iso riski etenkin heikommista olosuhteista ponnistavalle oppijalle.

Tutkimusten mukaan opettajan lämmin suhtautuminen lisää oppilaan motivaatiota ja uskoa omiin kykyihin, mikä edelleen auttaa oppimista ja parempien tulosten saavuttamista. Uupunut ja kiireinen opettaja ei välttämättä pysty tuomaan tällaista lämpöä luokkahuoneeseen, lämpöä jonka jokainen oppilas ansaitsisi.

Tuusulassa päätettiin talousarviossa 2019 lisätä resursointia erityisopetukseen ja opinto-ohjaukseen. Erityisopetuksessa lähestytään määrätietoisesti tavoitetta yhdestä erityisopettajasta jokaista sataa oppilasta kohden, mikä on kirjattu tavoitteeksi. Kuntatasolla voidaan tehdä arvovalintoja peruskoulun pelastamiseksi, kun valtion taholta apua ei ole ollut nähtävissä.

Ilona Toivanen
Laaja-alainen erityisopettaja
Valtuutettu (vihr.)
Tuusula