torstai 24. tammikuuta 2019

Tulevaisuutemme rakentuu nuortemme unelmista

Nuorilla on oltava oikeus unelmoida ja toteuttaa unelmiaan. Lisäksi on oltava oikeus epäonnistua ja yrittää uudelleen, kurkottaa kauas, pysyä lähellä, tehdä valintoja ilman että niistä rangaistaan, toteuttaa itseään, olla epävarma ja hapuilla, löytää itseään ja ympäröiviä yhteisöjä. Nuoret tarvitsevat tukemme kehittyessään yhteiskuntamme täysivaltaisiksi jäseniksi.

Tällä hetkellä yhteiskuntamme syrjäyttää nuoria. Syrjäytymiskehitys alkaa monesti jo lapsuudessa perheen sosioekonomisesta taustasta ja vanhempien kyvystä tukea ja ohjata lasta riippuen. Etenkin pojat jäävät tällä hetkellä helposti koulupolun aikana osattomiksi ja syrjäytymisen katsotaan koskevan jopa 100 000 nuorta. On laskettu, että vuonna 2018 syrjäytyneitä nuoria oli laskennallisesti 66 000. On myös arvioitu että 25-35-vuotiaista miehistä 10 000 - 20 000 henkilöä ei näy edes työttömyystilastoissa, vaan he ovat kadonneet kokonaan yhteiskuntamme tilastotietojen ulkopuolelle.

Paitsi, että inhimillinen hinta tästä yksilölle on liian kova, maksaa nuorten syrjäytyminen yhteiskunnallemme myös puhtaasti rahaa. Huoltosuhteen heiketessä ja ikärakenteen muuttuessa tarvitsemme lapsemme ja nuoremme hyvinvoivina. Kaikki ovat liikuttavan yksimielisiä siitä, että asialle tulee tehdä jotain ja tilanne on vakava. Ratkaisuksi on tarjottu oppivelvollisuuden pidentämistä ja lisäksi on perustettu erilaisia palveluita kohtaamaan koulutuksen tai työn ulkopuolelle pudonneet nuoret.

Katse syrjäytyneistä nuorista tulisi kuitenkin siirtää yhteiskuntaan joka syrjäyttää ja sen rakenteisiin ja pohtia miten ennaltaehkäisemme syrjäytymistä etukäteen, ei vasta sitten kun nuori on jo pudotettu yhteiskuntamme ulkopuolelle.

Tarvitsemme tiiviin tuen koko koulutuspolulle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, tarvitsemme maksuttoman varhaiskasvatuksen 5-vuotiaille ja työrauhan opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tarvitsemme lisää lähiopetusta toiselle asteelle ja haluamme puolittaa opintojen keskeyttämisen siellä huolehtimalla että tukea ja ohjausta on jokaiselle riittävästi saatavilla. Lisäksi haluamme, että maahanmuuttajien ja pakolaisten koulutuksesta huolehditaan ja että heillä on riittävä kielitaito toimia yhteiskunnassamme.

Korjaavia toimia tarvitaan myös, jo kadotetut nuoret on löydettävä palveluidemme piiriin ja heille on löydettävä tuki elämän polulle. Tämä ei kuitenkaan riitä. Ennaltaehkäisy on välttämätöntä ja tulee pitkällä tähtäimellä myös edullisemmaksi, sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Jokainen nuori on osa yhteiskuntaamme. Tarvitsemme heistä jokaisen.