torstai 7. helmikuuta 2019

Mielipide: Mitä sinä lukisit seuraavaksi itseksesi tai lapsillesi?

Kirjoitus julkaistu Keski-Uusimaassa 6.2.2019

“Älä säikähdä Birk, nyt tulee minun keväthuutoni!”, sanoo Ronja
Ryövärintytär Astrid Lindgrenin kirjassa. Tuo keväthuuto on kulkenut
mukanani läpi elämäni, sen äitini luki meille kun olimme pieniä,
sittemmin luin sen itse omille lapsilleni ja he toivottavasti aikanaan
lukevat saman keväthuudon omille lapsilleen. Sadun maailma oli täynnä
taikaa ja täysin todellinen, mikä vain oli mahdollista!


Tänä päivänä entistä useampi lapsi ja nuori ei enää tartu kirjaan ja
sukella tarinoiden maailmaan. Myös entistä useampi aikuinen on niin
kuormittunut työn ja kiireen tiimellyksessä, että kirjan avaaminen
arjen keskellä muodostuu ylitsepääsemättömäksi haasteeksi. Elämä on
muuttunut niin pirstaloituneeksi, että rauhaisaa hetkeä kirjan
lukemiseen on vaikea löytää.

Kaiken tämän, muuttuneen maailman seurauksena lasten lukutaito
heikkenee vuosi vuodelta ja tästä seuraa paitsi tarinoiden maailman
katoaminen heidän ulottuvistaan, myös vaikeuksia toimia yhteiskunnan
täysvaltaisina jäseninä. Yhteiskuntamme perustuu mitä suurimmissa
määrin kirjoitettuun sanaan, niin koulutuksessa, työelämässä kuin
vapaa-ajallakin. Tämän maailman hävitessä horisonttiin, kapenevat myös
nuoren mahdollisuudet päästä osaksi sitä.

Tarvitsemme toimia lukutaidon palauttamiseksi. Laadukkaalla
varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella voimme tukea myös heitä,
joilla ei kotona ole mahdollisuuksia uppoutua kirjoitetun kielen
maailmaan. Pienillä ryhmillä voimme varmistaa, että opettajilla on
aikaa kohdata lapset ja nuoret ja myös lukea heille ja heidän kanssa.
Varhaisella tuella lukivaikeuksiin ja toimivalla suomen kielen
opetuksella saamme kohdennettua tukea heille, joille lukeminen on
erityisen vaikeaa. Työelämää järkeistämällä voimme myös huolehtia,
etteivät aikuisemme kuormitu ja että heidän aivonsa kestävät iltaisin
myös kirjallisuuden, eivätkä ole jatkuvassa uupumustilassa.

Tulevana sunnuntaina 10.2 vietetään valtakunnallista lukurauhan
päivää. Silloin Suomen Kirjasäätiö kutsuu suomalaisia rauhoittumaan
kirjan pariin vaikka koko päiväksi. Lukurauhan lakien mukaan rauha
koskee kaikenlaisia kirjoja ja lukupaikkoja, lukea voi yksin tai
yhdessä ja omaa tai toisen lukurauhaa ei saa häiritä.

Minkä kirjan sinä luit viimeksi? Mitä ajattelit lukea tulevana
sunnuntaina? Voit lukea hiljaa itseksesi tai ääneen lapsillesi,
vanhemmillesi, ystäville, kumppanille. Levittäkäämme lukurauhaa!

Ilona Toivanen
Yläasteen laaja-alainen erityisopettaja
Eduskuntavaaliehdokas (vihr.)
Jokela/Tuusula