torstai 7. maaliskuuta 2019

Kouluista turvallisia tiloja lapsille ja nuorille

Eri puolilla Uuttamaata on jouduttu tekemään nopeita ratkaisuja oppilaiden siirtämiseksi turvallisiin ympäristöihin, kun koulujen sisäilmaongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Samaan aikaan myös tietoisuus ongelmista on lisääntynyt. On päivänselvää, että sisäilmaongelmille on asetettava nollatoleranssi ja jokaisella lapsella on oikeus sisäilmaltaan terveisiin oppimisympäristöihin.

Toinen haastava ilmiö koulumaailmassa on kiusaaminen ja sen aiheuttamat hyvinkin isot ongelmat sekä ryhmissä, että yksilöiden elämässä. Moni kokee, ettei kiusaamiseen puututa tarpeeksi ja että opettajat ja muu henkilökunta ovat voimattomia oppilaiden välisen kiusaamisen keskellä.

THL:n kouluterveyskyselyt kertoo samaan aikaan karua tarinaa siitä, miten paljon nuoret kokevat kouluissa seksuaalista ahdistelua ja häirintää. Käymme tiivistä keskustelua paitsi aikuisten välillä #metoo-hengessä, myös nuorten kanssa omista rajoista ja oikeudesta niihin.

Kaiken tämän keskellä on päivänselvää, että me tarvitsemme tiloja joissa lasten on turvallista kasvaa nuoriksi, nuorten turvallista kokeilla rajojaan ja etsiä itseään, ja samaan aikaan tiloja joissa aikuisten on hyvä olla työyhteisössään ja rauha tehdä työtään.

Turvalliset tilat ovat lapsen kehitystason mukaisesti turvallisia niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Ne ovat tiloja, joissa on hyvä olla ja hengittää.

Me tarvitsemme koulutuksen kunnianpalautuksen ja huomion kiinnittämisen myös kasvatukseen ja kasvamiseen, ei vain opettamiseen ja oppimiseen. Oppimistulokset ja taidot eri oppiaineissa ovat toisarvoista mikäli nuorten pahoinvointi ja turvattomuus kasvaa.

On poliittisesta tahdosta kiinni luoda kouluista tällaisia tiloja. Sisäilmaongelmille tulee asettaa nollatoleranssi ja rakentaa tilat laadukkaasti. Samaten tarvitaan nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle, ahdistelulle ja häirinnälle. Säätämällä opettaja-oppilassuhde riittävän matalaksi huolehditaan siitä, että jokainen lapsi ja nuori tulee kohdatuksi koulussa. Hyvinvoiva opettaja ennättää nähdä jokaisen oppilaan, mikä lisää oppilaiden hyvinvointia ja näkyy myös oppimistuloksissa.

Ei voi riittävästi korostaa sitä, miten tärkeä hyvinvointipalvelu laadukas perusopetus on kokonaisille perheille ja yhteisöille. Kyse ei ole pelkästään erilaisten taitojen oppimisesta, vaan ennen kaikkea yhdessä kasvamisesta yhteiskunnan jäseneksi.