keskiviikko 20. maaliskuuta 2019

Nuoret ottavat tulevaisuuden epävarmuuden vastaan toiveikkaina

Nuorisobarometri on vuosittain laadittava julkaisu, jossa tarkastellaan suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Vuoden 2018 nuorisobarometrissa teemana oli valta ja vaikuttaminen. 1901 puhelinhaastattelua ja niistä tehty kooste maalaa kuvaa siitä, minkälainen nuortemme suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on nyt. Vaikka isoimmat otsikot kertoivat nuorten huolesta ilmastonmuutoksen suhteen - mikä on toki todellista - kertoi barometri nuorista myös muuta.

Nuorisobarometri osoittaa nimittäin, että nuorten asenne demokratiaa kohtaan on myönteinen ja nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja vaikuttamisesta. Kyselyssä politiikasta edes jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi kuin 20 vuoteen. Tältä osin järjestelmämme jatkuvuudesta ei siis tarvinne olla huolissaan.

Nuoret näkevät tärkeänä perinteisten vaikuttamismahdollisuuksien (äänestäminen, ehdolle asettuminen) lisäksi tärkeänä myös esim. somekeskusteluihin osallistumisen ja ostopäätöksillä vaikuttamisen. Vaikuttaminen jakautuu kuitenkin koulutustason mukaan niin, että korkeammin koulutetut äänestävät useammin ja pelkän peruskoulun käyneet osallistuvat enemmän somekeskusteluihin ja saattavat jättää ennemmin äänestämättä.

Valtaosa nuorista on myös entistä enemmän suvaitsevaisia ja maahanmuuttomyönteisiä. Euroopan Unioni koetaan tärkeäksi ja vapaa matkustaminen ja toisiin kulttuureihin tutustuminen on nuorille tärkeä arvo.

Lohdullista on se, että vaikka nuoret kokevat tulevaisuutensa epävarmemmaksi kuin aiemmin, globaaleista ilmiöistä kuten ilmastonmuutoksesta ja terrorismista johtuen, on heillä samaan aikaan optimismia ja toivoa tulevaisuuden suhteen. Lisäksi vaikuttaa siltä, että huoli kanavoituu toimintaan ja nuoret ottavat aktiivisesti kantaa globaaleihin ongelmiin.

Nuorten syrjäytyminen on iso asia, joka tuottaa nuorille huolta. Meidän tehtävämme on huolehtia, ettei tuo huoli realisoidu. Nuorten syrjäytyminen on paitsi inhimillinen hätä yksilölle, myös yhteiskunnan kannalta suuri menetys.

Me tarvitsemme nuoremme terveinä ja hyvinvoivina. Me tarvitsemme toivoa, joka kanavoituu toiminnaksi ja kantaa aikuisuuteen asti. Huolehditaan yhdessä siitä, että nuorilla on mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan, matkustaa ja tutustua uusiin kulttuureihin, löytää oma alansa, opiskella ja tehdä töitä.