Minä, I, Jag

Suomeksi: Olen 36-vuotias Jokelassa asuva erityisopettaja. Jokelaan muutin kesällä 2011, sitä ennen asuin keski-Suomessa useamman vuoden. Työskentelen yläkoulussa laaja-alaisena erityisopettajana, tehden työtä pääasiallisesti samanaikaisopettajana. Rakastan työtäni ja rakastan tätä kuntaa.

Politiikassa minulle tärkeää on ensisijaisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja maapallon pitäminen elinkelpoisena myös lapsillemme ja heidän lapsillensa. Tämä on tärkeintä mitä ylipäänsä on. Sen lisäksi minulle läheisiä teemoja on laadukas koulutuspolitiikka ja etenkin nuorten hyvinvointi, syrjäyttämisen ennaltaehkäisy ja avoin tulevaisuus (myös työni kautta). Lisäksi olen kiinnostunut osallistamisesta, politiikan avoimuudesta ja erilaisista vaikuttamisen mahdollisuuksista tasavertaisesti.

Minulla on kaksi lasta, joiden kanssa tekeminen täyttää arjen melko tehokkaasti. Lisäksi harrastan lukemista, juoksemista ja ystävien kanssa oleskelua. Tykkään paljon matkustamisesta ja reissuilla valokuvaamisesta.

Tykkään tehdä asioita yhdessä ja yhteistyössä. Olen huono riitelemään ja korostamaan itseäni ja omaa toimintaani. Politiikassa monesti tällainen toiminta korostuu. Itse haluan tehdä politiikkaa avoimesti ja yhdessä muiden kanssa, asiasisältöihin keskittyen.


In english:

Ilona Toivanen is a 36-year-old special education teacher
 and a mother of two from Jokela, Tuusula.
Vaaleissa
Ilona works at Jokela secondary school and through her occupation she has extensive knowledge on the lives of young people and the reality of comprehensive schools.

Ilona has firm experience in different areas of politics as she’s been active in municipal politics, organisational politics and county-level politics. She is doing her second term as a representative in Tuusula’s municipal council. During her time in the municipal council she has been a representative in the regional council, the chairperson of the city’s youth council and the Green Party’s candidate for the mayor of Tuusula. Ilona has also been active in the Green Party in Tuusula and she is a member of the Green Party’s delegation. She is currently the vice-chairman for Keuda’s (Keski-Uusimaa Region’s Education Consortium) combined council.

The most important political themes to Ilona are ambitious politics of global warming, quality educational policy, and bringing consistency and investment into preventing the social exclusion and marginalisation of young people.

In her free time Ilona likes to read, go running and spend time with her kids.

På svenska:

Ilona Toivanen är 36 år gammal speciallärare och mor till två barn.Hon bor i Jokela, Tusby. Ilona jobbar i Jokela högstadiet och hon har gjort sig förtrogen, för sitt yrke, med ungdomarnas liv och verkligheten i grundskola.

Ilona har starka erfarenheter om politik båda kommunal och landskap nivå och i olika organisationer. Hon jobbar nu den andra perioden som fullmaktig i Tusby och hon har varit b.a. landskapfullmäktige, orförande i ungdomesnämden och de grönas kanditat till borgmästare. Ilona har agerad regelbondet i Tusbys gröna och dessutom hon är medlem i de gröna partiets komission. Nuförtiden agerar hon i som viseorförande i Keudas konsortium styrelse. 

Den viktigaste i politik för Ilona är ambitiös klimatpolitik, kvalitet i utbildningspolitik och att addera konsekvenssen och beläggning till att förhindra ungdomarnas marginalisering. 

På fritiden Ilona läser, springer och vistar tid med sina barn.