Muiden silmissä

Olen tuntenut Ilonan vuosia ja ollut vaikuttunut siitä, miten positiivisella ja ratkaisukeskeisellä otteella Ilona tekee vihreää politiikkaa. Ilona on osallistamisen asiantuntija, joka pitää huolen siitä, että äänen saa kuuluviin niin nuoret kuin aikuisetkin.

Ville Niinistö, europarlamentaarikko, Vihreät


Erityisopettajana Ilona tietää miksi syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja köyhyyden torjunta ovat politiikan keskeisiä tehtäviä. Yhdenvertaisimmat yhteiskunnat pärjäävät paremmin ja Ilona on mukana rakentamassa Suomea, jossa ei torjuta köyhiä, vaan köyhyyttä aiheuttavia rakenteita ja annetaan jokaisen kukoistaa.

Maria Ohisalo, sisäministeri, Vihreiden puheenjohtaja
Olen tuntenut Ilona Toivasen jo vuosikymmenen. Olen aina ihaillut Ilonan kykyä ja rohkeutta tarttua toimeen. Ilona on loistava kuuntelija ja tehokas tekijä.

Touko Aalto


Minulle on ilo ja kunnia pitää Ilonaa ystävänäni. Hän on nainen, joka tekee työtä täydellä sydämellä paremman maailman eteen. Ilona puolustaa ammattitaidolla ja lämmöllä tasa-arvoa, avoimuutta ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa.

Emma Kari, kansanedustaja, Vihreät


Olen tuntenut Ilonan jo pitkään ja tiedän hänen tekevän politiikkaa maanläheisellä ja eteenpäin katsovalla otteella. Ilonalla on erityisopettajan ymmärrys elämästä ja auktoriteetti ja hän tekee töitä niin ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuin arkisen ja toimivan yhteiskunnan hyväksi.

Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki
Ilona on toiminut Tuusulan paikallispolitiikassa aktiivisesti ja omalla toiminnallaan nostanut vihreiden roolia valtuustossa. Ilonalla on siten vankka kokemus kuntapolitiikasta ja politiikan tekemisestä yhteistyössä yli puoluerajojen. Ilonan asiantuntijuus ja ymmärrys arjesta koulumaailmassa on jotain, mitä todella tarvitaan. Ilona on osaava, rohkea ja tehtäväänsä sitoutunut henkilö, jollaisia Suomi tarvitsee.

Tuija Reinikainen, Tuusulan valtuuston puheenjohtaja 2013-2014

Olen ollut politiikassa mukana jo kauan. Vihreissäkin kauemmin kuin se on ollut puolue. Harvoin olen tavannut Ilonan kaltaista, yhteisten asioiden hoitajaa, jolla on hänen yhteistyökykynsä ja yhtä monipuoliset verkostot ja taito kutoa asiat yhteen niin, että kaikki sitoutuvat yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. 

Ehkä eniten arvostan hänen tapaansa ottaa muut huomioon myös silloin, kun tarvitaan uusia visioita sekä kykyä jakaa vastuuta muille.

Jorma Soini, sosiaalineuvos


Ensimmäiseksi tunsin Ilonan opettajan roolissa ylä-asteelta, mutta nykyään istutaan samassa valtuustossa hetki kulmanaapureina. 

Ilonasta on aina huokunut energisesti palava halu tehdä omaa työtään, edistää ja auttaa nuoria ottaen heidät huomioon yksilöinä. Koen politiikassa erityisopettajan ammatin plussana, minkä ansioista on tuonut ja pystyy tuomaan tärkeitä asioita esille! 

Politiikassa Ilona on ahkera aina, varsinkin niiden asioiden eteen jotka ovat lähellä vihreää sydäntä

Elisa Laitila, valtuutettu, Tuusula